Taina Botezului . Tot ce trebuie să știi despre Sfântul Botez

Ce trebuie să știm despre taina Sfântului Botez?

Sfântul Botez este taina prin care omul, prin întreita afundare în apa sfințită de către preot, în numele Prea Sfintei Treimi, dobândește iertare de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până atunci, se naște din nou duhovnicește și se face membru al Bisericii lui Hristos. Botezul este numit și „ușa tainelor”, pentru că numai prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar, putem primi și celelalte Sfinte Taine. Botezul este întemeiat de Mântuitorul prin cuvintele: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh … (Matei 28, 19).” Boboteaza este una dintre cele mai mari sărbători înainte de Paște. Paștele 2021 se sărbătorește în 2 mai la ortodocși, iar Pastele catolic 2021  se sărbătorește în 4 aprilie.

Citește și: Mesaje de Sfântul Ioan. Felicitări de Sfântul Ioan. Urări de Sfântul Ioan care pot fi transmise prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Cine poate primi taina Sfântului Botez?

ELIT

Toți copiii născuți din părinți creștini ortodocși, copiii născuți din căsătorii mixte și copiii orfani nebotezați, aflați la rude și la casele de copii orfani. Mai pot primi botezul tinerii care din unele motive nu au fost botezați la timp, ca și cei de altă religie care se întorc la Ortodoxie de bună voie și mărturisesc dreapta credință, după cum au fost bine cercetați de preoți și de episcop și după ce au fost mult timp catehizați și deprinși în învățătură de credință ortodoxă și dau dovadă de deplină hotărâre.

Cine nu poate primi Botezul ortodox?

Copiii avortați și uciși înainte de botez, în orice situație; copiii născuți morți și copiii născuți din părinți atei sau sectanți și de altă religie, până nu devin maturi și cer botezul de voia lor. Nu pot fi botezați nici oamenii maturi de altă religie, fără voia și cererea lor stăruitoare, nici cei bolnavi mintal care nu-și pot spune dorința inimii, nici nu-și pot mărturisi dreapta credință.

Citește și: Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de Bobotează

Cine săvârșeste Botezul, când se săvârșeste și în ce loc anume?

Botezul se săvârșeste numai de preot și de episcop, la cel puțin opt zile după naștere și până la 40 de zile, dacă pruncul este sănătos; iar dacă este bolnav, imediat. Slujba Botezului se face numai în biserică, anume în pridvor, în pronaos sau într-o încăpere anume rânduită din curtea bisericii. Numai în cazuri cu totul speciale, când pruncul este amenințat să moară, preotul îl poate boteza acasă, la spital sau oriunde ar fi.

Ce trebuie făcut dacă nu este preot în apropiere și copilul este amenințat să moară nebotezat?

În aceste cazuri, când copilul este amenințat să moară îndată după naștere, acasă sau la spital, asistentele sau moașele trebuie instruite de preot să aibă oricând la îndemână aghiasmă, la nevoie apă obișnuită, și lumânare. Apoi, după ce pun numele pruncului muribund, îl botează ele, turnând aghiasmă în formă de cruce peste prunc și zicând cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; și al Fiului, Amin; și al Sfântului Duh, Amin. Dacă moare pruncul, el este botezat și se mântuiește sufletul lui. Iar dacă nu moare, cele ce l-au botezat trebuie să spună rudelor sau preotului că a fost botezat de ele, iar preotul îi face toată slujba Botezului, fără a-l mai afundă în apă în numele Prea Sfintei Treimi, căci Botezul nu se mai repetă.

Citește și: Râul Iordan de Bobotează. De ce se întoarce cursul râului Iordan de Bobotează

Copiii avortați și copiii născuți morți pot fi botezați la Bobotează sau la Sfântul Ioan, cum este obiceiul în unele locuri?

În nici un caz nu pot fi botezați copiii avortați și cei născuți morți, căci nu au suflet în ei. Toți aceștia rămân la judecata lui Dumnezeu și pe conștiința părinților care i-au ucis. Iar preoții care practică acest botez necanonic fac un mare păcat. Ei trebuie să se spovedească la episcop și, dacă repetă păcatul, să fie opriți de preoție. Părinții care au copii avortați trebuie să se mărturisească la preotul lor, să facă un aspru canon, să boteze copii câți au avortat, să facă milostenie, să îmbrace copii orfani de la azile și, mai ales, să nască alți copii în loc.

De cine și când se pune numele pruncului?

Numele pruncului se pune de către părinți, însă cu binecuvântarea preotului, care citește o rugăciune specială la punerea numelui noului născut, deoarece cu acel nume care i se dă la Botez, creștinul va călători în viață și va sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Numele pruncului se consfințește în clipa botezului, când se cufundă în apă în numele Prea Sfintei Treimi și nu mai poate fi schimbat până la moarte. Numai prin tunderea în monahism se poate schimba numele de botez.

Citește și: Mesaje de Sfântul Ion. Urări și FELICITARI de Sf Ioan Botezătorul

Ce nume trebuie să pună părinții copiilor lor?

Dacă este parte bărbătească să i se pună mai ales numele Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. Se poate pune și numele sfântului care este hramul bisericii din sat sau numele sfântului din ziua în care s-a născut. Alte nume sfinte pentru băieți sunt numele Sfinților Apostoli și ale marilor Ierarhi, Mucenici și Cuvioși. La fel și la fete, primul nume să fie al Maicii Domnului, cea dintâi rugătoare pentru lume. Apoi numele marilor sfinte și mucenițe, numele sfintei al cărei hram îl poartă biserica, sau al sfintei din ziua nașterii. Însă toate trebuie să se facă cu binecuvântarea și sfatul preotului.

Este bine să i se pună pruncului două și chiar trei nume?

Nu, căci toți sfinții au avut un singur nume, în afară de câteva excepții. Mai grav este însă când i se pune pruncului un nume creștin de sfânt și al doilea nume necreștin sau de altă credință creștină. În asemenea cazuri la biserică și la slujbe se pomenește numai numele creștinesc din calendar.

Ce folos au cei ce poartă nume de sfinți și ce pagubă au cei ce poartă nume de păgâni sau de altă religie și neam?

Cei ce poartă nume de sfinți au în viață și după moarte mare folos și ajutor, căci sfinții cărora le purtăm numele se roagă neîncetat pentru noi și ne ajută în primejdii, în suferință și în ceasul morții și al înfricoșatei judecați.

În schimb, cei ce poartă nume de zei, de păgâni, și nu au zi de prăznuire în calendar, se lipsesc în viață, la moarte și la dreapta judecată de rugăciunile și ajutorul sfinților. Însă, dacă noi trăim creștinește pe pământ, toți sfinții se roagă neîncetat în cer pentru noi și ne ajută pe calea mântuirii.

Citește și: Cum trebuie să primim preotul cu ”botezul”. Sfaturi, tradiții și superstiții

Care sunt părțile principale ale Sfântului Botez?

Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine să se boteze stă cu fața la apus și declară de trei ori, personal sau prin nas, că se leapădă de satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea și de toată trufia lui. Apoi cel ce se botează este întors cu față la răsărit și iarăși declară, tot de trei ori, personal sau prin nas, dacă este prunc, că se unește cu Hristos, rostind de trei ori Crezul.

A două parte a Botezului o formează sfințirea apei, adică facerea aghiasmei pentru botez și turnarea întreită în cristelnița de untdelemn sfințit.

Iar a treia și cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în cristelniță, zicând:

Se botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; și al Fiului, Amin; și al Sfântului Duh, Amin. Apoi noul botezat se înfășoară în pânză albă curată, numită popular crișmă, care vine de la Hristos. După alte câteva rugăciuni, preotul unge trupul noului botezat cu Sfântul și Marele Mir, care este a două Taină a Bisericii, zicând aceste cuvinte: Pecetea harului Duhului Sfânt. Apoi îi tunde perii capului în chipul Crucii, ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat în cel nou, îl îmbracă și, ducându-l în fața Sfântului Altar, îl împărtășește cu Trupul și Sângele lui Hristos. Astfel noul botezat primește deodată trei Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea și Sfânta Împărtășanie.

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite prin SMS de Crăciun celor dragi

Care sunt efectele Botezului asupra celui nou botezat?

Prin lepădarea de satana și unirea cu Hristos, se arată că noul botezat să leapădă de bună voie de vrăjmașul lumii și se unește cu Hristos, Mântuitorul lumii. Iar prin baia Sfântului Botez, în numele Prea Sfintei Treimi, cel botezat primește iertare de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până la Botez, se naște din nou duhovnicește în Hristos, primește nume de sfânt și devine membru al Bisericii și fiu al lui Dumnezeu după har.

Prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, noul botezat primește harul Duhului Sfânt și toate darurile necesare vieții și mântuirii lui care izvorăsc din har. Iar prin unirea cu Prea Curatele Taine, noul botezat primește pe însuși Hristos pentru prima oară, ca arvună și semn că de acum este cu totul fiu al lui Dumnezeu și membru al Bisericii Sale pe pământ.

Citește și: Mesaje de 8 Martie. FELICITARI de 8 martie. URARI de 8 martie. SMS de 8 martie

Care sunt și ce semnifică obiectele cu care se săvârșeste Botezul?

Vasul pentru Botez, care se cheamă cristelniță, vine de la cuvântul Hristos și se cheamă vas de încreștinare. În primele secole se construiau în curtea bisericii așa-numitele baptisterii, adică clădiri speciale cu un mic bazin de piatră pentru Botez.

Cristelnița inchipuiește trei lucruri: trupul Bisericii, în care ne naștem din nou; baia duhovnicească, în care ne curățim de păcatul strămoșesc și mormântul în care îngropăm pe omul cel vechi din noi, că să inviem la o viață nouă în Hristos.

Apa închipuiește pe Duhul Sfânt revărsat peste lume. Căci apa este baia trupului, iar Duhul Sfânt este baia sufletului, precum zise Mântuitorul: „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Apa Botezului închipuiește apa Iordanului și mormântul Domnului. Iar afundarea pruncului de trei ori în apă, în numele Prea Sfintei Treimi, închipuiește șederea lui Hristos trei zile și trei nopți în mormânt.

Citește și: Mesaje de Sfântul Vasile. URARI şi FELICITARI de Sf Vasile pe care le poți trimite prin SMS de Sfântul Vasile celor care îşi sărbătoresc ziua numelui

Untdelemnul sfințit cu care se unge pruncul închipuiește milostivirea lui Dumnezeu pentru om; suflarea de trei ori a preotului peste apa botezului este simbolul Duhului Sfânt care vine peste noi la Botez; tunderea părului noului botezat în chipul crucii simbolizează lepădarea omului vechi și creșterea lui duhovnicească în Iisus Hristos, la o viață nouă, sfântă. Pânza albă, numită crismă, în care este înfășurat pruncul după botez, închipuiește curățirea lui duhovnicească după unirea cu Hristos, giulgiul cu care a fost înfășurat Domnul în mormânt și vșsmântul luminat cu care se îmbracă omul în clipa Botezului. Iar lumânarea aprinsă, ce se dă pruncului botezat simbolizează lumina lui Hristos „care luminează tuturor” și ne călăuzește pe calea dreptei credințe.

Cine poate fi naș la Botez și ce datorii creștinești are nașul?

Nașul este părintele sufletesc al celui nou botezat. Prin botez el devine rudă duhovnicească și povățuitor spre Hristos al finului sau, având o mare datorie față de acesta. Adică să-l supravegheze cum crește în credință, dacă este adus regulat la biserică, dacă știe rugăciuni, dacă se spovedește și se împărtășește cât mai des și dacă părinții lui trupești îi dau educație creștinească. Apoi însuși nașul trebue să-l sfătuiască mereu pe calea credinței, să-i dea cărți sfinte, să-l ducă pe la biserici și mănăstiri și să poarte grijă de el toată viața. Orice naș de botez, ca și de nuntă, trebuie să fie un bun creștin ortodox, să fie om de biserică, cu viață duhovnicească exemplară și să fie cununat.

Citește și: Mesaje de Paște • Urări de Paște • Felicitări de Paște • SMS de Paște

Cine nu poate fi naș de Botez?

Cei care trăiesc necununați, adică în concubinaj; cei ce sunt catolici sau sectanți; cei ce nu cred cu tărie în Dumnezeu, nu merg la biserică și nu sunt ortodocși; cei ce înjură de cele sfinte, sunt bețivi și trăiesc în desfrânări, ca și cei ce sunt din familii mixte sau dezmembrate și au nume rău între creștini nu pot fi nași de botez și de cununie. Nu este canonic să fie mai mulți nași de botez și de cununie, căci prin aceste sfinte taine ei se înrudesc unii cu alții, nemaiavând voie copiii lor să se căsătorească între ei.

Unde se află sufletele copiilor nebotezați și ale celor avortați de către părinți? Ce se mai poate face pentru sufletele lor?

După cum spun unii Sfinți Părinți și cum ne învață Sfânta Biserica, sufletele copiilor morți nebotezați înainte sau după naștere, ca și ale celor avortați cu voie sau fără voie, nu pot intra în Rai, pentru că nu au avut parte de Botez. Dar nu sunt nici în iad, căci nu au făcut păcate. Sufletele lor se află intr-un loc cu amurg, între lumină și întuneric, și așteaptă ceasul Judecății de Apoi, când vor sta la judecată în fața lui Hristos împreună cu părinții care i-au ucis.

Sursă: desprecopii.com

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Mesaje de Sfântul Ioan amuzante. URĂRI şi FELICITĂRI haioase pentru prietenii care își sărbătoresc onomastica

Mesaje amuzante şi hazlii de Sfântul Ion 2021 • Urări şi felicitări haioase de Sfântul Ioan. SMS de Sfântul Ioan… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului Crăciunul era sărbătorit pe 7 ianuarie… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

26 ianuarie: Ziua internațională a soțului: Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață

Ziua internațională a soțului se serbează în fiecare an pe 26 ianuarie. Așadar un bun motiv pentru a vă sărbători… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro