// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

De la 1 ianuarie 2018, angajații din învățământ își vor primi salariile de la Ministerul Educației Naționale

De la 1 ianuarie 2018, angajații din învățământ își vor primi salariile de la Ministerul Educației Naționale.

În Monitorul Oficial al României nr. 973/07.12.2017 a fost publicată OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ne-a informat Ioan Stanca, liderul Sindicatului Învățământ Alba, afiliat la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Actul normativ a fost adoptat „întrucât sunt disfuncţionalităţi în plata salariilor pentru personalul din învăţământ generate de aprobarea bugetelor şcolilor şi de transferul sumelor către fiecare şcoală, ţinând cont de faptul că proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 este în curs de finalizare şi fiind necesară includerea sumelor în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, având în vedere mişcarea elevilor de la o şcoală la alta şi faptul că MEN cunoaşte aceste aspecte, pentru o centralizare clară şi concretă, este necesar ca salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar să se facă prin bugetul MEN”.

Potrivit documentului intrat oficial în vigoare, prin derogare de la prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011”.Citește și: modele de subiecte bacalaureat

De asemenea, creditele bugetare respective se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale pe inspectorate şcolare în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.  Atunci când, la nivelul unor unităţi de învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente, inspectoratele şcolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unităţi de învăţământ de pe raza jude­ţului/municipiului Bucureşti sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.

Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unităţi de învăţământ de pe raza unor judeţe diferite se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  Redistribuirea sumelor conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costului standard per preşcolar/elev.  Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul MEN, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământul preuniversitar de stat.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti se va realiza astfel:  în anul 2018 – 5%; în anul 2019 – 10%; în anul 2020 – 25%; în anul 2021 – 25%; în anul 2022 – 35% din valoarea titlului executoriu, se mai arată în OUG nr. 90/2017.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

3 Răspunsuri la De la 1 ianuarie 2018, angajații din învățământ își vor primi salariile de la Ministerul Educației Naționale

  1. Ana Maria 17.12.2017 la 14:34

    Ce se întâmplă cu profesorii care intre timp s-au pensionat? Unii nu apucă anul 2020. Cine va beneficia de drepturile lor băneşti?

  2. roset 17.12.2017 la 21:45

    La momentul pensionării, prin lege, trebuia să primească toate sumele din HJ!

  3. Irma 18.12.2017 la 13:45

    La momentul pensionării au beneficiat de toată suma restantă doar acei prfesori pentru care nu s-a început plata eșalonată a datoriilor. Cred că Guvernul ar trebui să revină la HG 88 și să modifice astfel încât tuturor profesorilor care sau pensionat după 2015 să li se plătiească integral sumele restante. Dar cred că pe actualii guvernanți nu-i interesează cei deja pensionați.