// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Modele de subiecte şi bareme la bacalaureat. Calendarul simulărilor şi al examenelor

Modele de subiecte şi bareme bacalaureat 2018, 2017, 2016, 2015. Calendarul simulărilor şi al examenelorModele de subiecte şi bareme pentru simulare şi examenul de BACALAUREAT 2018 la: română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică pentru examenele scrise au fost publicate pe portalul Ministerului Educației Naționale, EDU.RO.

Modele de subiecte și bareme Bacalaureat 2018

Limba și literatura română

Limbi materne (croată, germană, italiană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană) 

Istorie

Matematică (mate-info, pedagogic, științe ale naturii, tehnologic)

Anatomie și fiziologie umană – Biologie vegetală și animală 

Chimie

Fizică (tehnologic, teoretic vocațional)

Geografie

Informatică (economie, filosofie, logică, psihologie, sociologie)

Socio-umane

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Prima probModele de subiecte si bareme de corectare BACALAUREAT 2014ă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – se va desfășura joi, 28 iunie.

Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00). Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat se va desfășura după următorul program (comun pentru clasele a XI-a și a XII-a): 19 martie – Limba și literatura română/E)a), 20 martie – Limba și literatura maternă/E)b) și 21 martie – proba obligatorie a profilului/E)c).

Proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) se va derula joi, 22 martie și va fi susținută exclusiv de elevii clasei a XII-a.

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2017, la Certificare competențe

A Competențe lingvistice Limba Română

B Competențe lingvistice Limba maternă

C Competențe lingvistice Model Limba Engleză

C Competențe lingvistice Model Limba Franceză

D Competențe digitale

Modele de subiecte pentru Bacalureat 2017, la PROBELE SCRISE

Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Maternă

Matematică

Istorie

Anatomie – Bi0logie

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

Socio-Umane (economie, filosofie, logică, psihologie, sociologie)

Modele de subiecte și baremele de corectare la Bacalaureat 2016

Limba română-real-model barem 

Limba romana-real-model variantă 

Limba română-uman-model barem 

Limba romană-uman-model variantă 

Limba_materna

Matematică

Istorie

Anatomie_biologie

Chimie

Economie

Filosofie 

Fizică 

Geografie 

Informatică

Logică 

Psihologie 

Sociologie 

Modele de subiecte și baremele de corectare la Bacalaureat 2015

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional – 2017, sesiunea iunie-iulie

 • 22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a
 • 6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 27 iunie 2017  Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
 • 6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

 • 11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
 • 2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale.

Calendarul simulărilor la BACALAUREAT și EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017: 

Pe 13 martie, sunt programate atât proba scrisă la limba și literatura română pentru elevii claselor a VIII-a care susțin simularea evaluării naționale, cât și pentru cei din clasele a XI-a și a XII-a care susțin simularea examenului de bacalaureat.

Elevii aparținând minorităților naționale vor da pe 14 martie proba la limba și literatura maternă atât pentru simularea evaluării naționale, cât și pentru simularea bacalaureatului.

Pe 15 martie vor avea loc proba scrisă la matematică pentru simularea evaluării naționale și proba scrisă obligatorie a profilului pentru bacalaureat.

Totodată, pe 17 martie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării care va fi susținută numai de elevii claselor a XII-a.

Potrivit calendarului, toate rezultatele se vor afișa pe 31 martie.

Ce nu au voie să facă elevii în sala de examen

În Ordinul Ministrului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat national – 2017, se arată, la Articolul 12, care sunt regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen.

Art.12. (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lasa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/ la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice între ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare
între candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminati din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încalcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participă la probele următoare și sunt declarați ”eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementarilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pasilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un procesverbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecință măsurile
menționate la alin. (6) si (7).

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 – elevii claselor a XI-a


 • 2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana – scris
 • 3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna – scris
 • 4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie)
 • 12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 – elevii claselor a XII-a


 • 2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana – scris
 • 3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna – scris
 • 4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie)
 • 6 martie 2015: Doar pentru elevii claselor a XII-a – Simulare proba la alegere a profilului si specializarii (Fizica, Chimie, Biologie, Informatica, Geografie, Logica, Argumentare si comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie)
 • 12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Rezultatele de la simulari vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, potrivit Ministerului.

Calendar examen Bacalaureat 2015:25 – 29 mai 2015: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen


 • 29 mai 2015: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 8 – 10 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
 • 10 – 12 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
 • 15 – 19 iunie – Evaluarea competenţelor digitale
 • 22 – 26 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
 • 29 iunie – Limba şi literatura română
 • 30 iunie – Limba şi literatura maternă
 • 1 iulie – Proba obligatorie a profilului
 • 3 iulie – Proba la alegere a profilului şi specializării
 • 7 iulie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 7 iulie – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

Modele de subiecte și baremele de corectare la BACALAUREAT 2014. Vezi modelele de subiecte și baremele de corectare publicate pe EDU.RO, pentru sesiunea din 2014.


Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

29 Răspunsuri la Modele de subiecte şi bareme la bacalaureat. Calendarul simulărilor şi al examenelor

 1. Ioana 21.01.2015 la 9:59

  Aceste modele de subiecte sunt mai grele decat examenul de Bacalaureat?

 2. Mircea 21.01.2015 la 10:01

  Modelele de subiecte si baremele de corectare sunt bune pentru pregătirea examenului de Bacalaureat din vara

 3. Gigi 21.01.2015 la 10:02

  Examenul de Bacalaureat 2015 nu va fi greu dacă nu vor fi montate camere de filamt :D

 4. Ioan 21.01.2015 la 10:04

  Modele de subiecte la Bacalaureat 2015 română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică, economie au fost publicate si pe edu.ro

 5. dar 21.01.2015 la 10:09

  Modelele de subiecte si baremele de corectare la Bacalaureat 2015 publicate pe acest site si pe edu.ro te pot ajuta în pregătirea examenului.

 6. marius 21.01.2015 la 10:09

  Examenul de Bacalaureat este mai ușor decât examenele de la Facultate

 7. andrei 21.01.2015 la 10:11

  Simularea examenului de Bacalaureat este o cale buna de verificare a cunoștințelor

 8. iulia 21.01.2015 la 10:11

  Modelele de subiecte si baremele de corectare de pe acest site sunt bune si pentru pregătirea simulării examenului de Bacalaureat?

 9. Elena 21.01.2015 la 10:12

  Simularea la BAC va fi mai ușoară, nu îți fă probleme

 10. iulia 21.01.2015 la 10:13

  Îmi fac probleme pentru BAC la limba romana și matematica

 11. calin 21.01.2015 la 10:14

  Daca lipsesc de la simulare BAC 2015 e vreo problema?

 12. Andreea 21.01.2015 la 10:15

  Modelele de subiecte si baremele de corectare de pe acest site sunt bune si pentru pregătirea simulărilor examenului de Bacalaureat 2015. Nu lipsi

 13. BACALAUREAT 2015, modele de subiecte: română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 14. Mircea 06.02.2015 la 22:38

  Excelente subiectele pentru BACALAUREAT. Oare ce noutati si carti sunt bune pentru a trece cu bine BAC 2015 ?

 15. Ada 06.02.2015 la 22:42

  Ce variante sunt pentru bacalaureat 2015 in sesiunea speciala ?

 16. xxl 06.02.2015 la 22:49

  bacalaureat 2015 programa romana, bacalaureat 2015 programa romana, bacalaureat 2015 programa matematica, bacalaureat 2015 programa chimie, bacalaureat 2015 programa fizica, bacalaureat 2015 programa biologie, bacalaureat 2015 programa anatomie,

 17. aCalin 06.02.2015 la 23:20

  Simularea examenului de bacalaureat 2015 incepe in data de 2 martie? Aceste modele de subiecte de bacalaureat 2015 la romana si matematica sunt bune?

 18. homo sapiens 11.06.2015 la 14:26

  Se va termina acest examen cu un rezultat trist , se va repeta in mod cert dovada ca fara invatat nu se castiga examen, nu se poate corela discoteca cu invatatul , pronostic pe tara 45==50% .De cultura generala nici nu are rost sa discutam , ,,,, jale si din nou jale,,,,,,, niste copii fara un viitor , se vor inmultii nr somerilor si a muncitorilor necalificati .

 19. gheorghe 14.06.2015 la 15:42

  care sunt centrele de examen si de evaluare in jud.alba la bac 2015?

 20. Zlatna 02.02.2018 la 18:28

  Modele de subiecte şi bareme bacalaureat. Calendarul simulărilor şi al examenelor la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 21. Abrud 02.02.2018 la 21:06

  Modele de subiecte la bacalaureat la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 22. Câmpeni 02.02.2018 la 21:28

  Modele de subiecte şi bareme bacalaureat 2018, 2017, 2016, 2015. Calendarul simulărilor şi al examenelor – Modele de subiecte şi bareme pentru simulare şi examenul de BACALAUREAT 2018 (română, Modele de subiecte si bareme de corectare BACALAUREAT 2014matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică) pentru examenele scrise au fost publicate pe portalul Ministerului Educației Naționale, EDU.RO.

 23. Teius 02.02.2018 la 23:01

  Modele de subiecte si bareme de corectare BACALAUREAT la romana, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică) pentru examenele scrise au fost publicate pe portalul Ministerului Educației Naționale, EDU.RO.

 24. Aiud 02.02.2018 la 23:12

  Modele de subiecte şi bareme bacalaureat 2018: Calendarul simulărilor şi al examenelor la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 25. Ocna Mures 02.02.2018 la 23:23

  Modele de subiecte şi bareme bacalaureat: Calendarul simulărilor şi al examenelor la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 26. Blaj 02.02.2018 la 23:41

  Modele de subiecte la bacalaureat: Calendarul simulărilor şi al examenelor la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 27. Sebes 03.02.2018 la 8:26

  Modele de subiecte şi bareme bacalaureat. Calendarul simulărilor şi al examenelor la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică

 28. Cugir 03.02.2018 la 8:48

  Modele de subiecte bacalaureat la română, matematică, istorie, biologie, chimie, filosofie, fizică, geografie, informatică, psihologie, logică