// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
Acasă » Arhivate pe categorii » Societate(Pagină 1007)

S-a inventat un cip pentru tratarea cancerului

MicroChips, firma pe care Santini a înfiinþat-o în 1999 împreunã cu Robert Langer, un coleg din cadrul laboratorului de bioinginerie de la MIT, este programatã sã înceapã în acest an experienþele pe subiecþi umani suferind de osteoporozã. Dispozitivul MicroChips, încapsulat în titan, este de mãrimea unui pager ºi are o antenã neobiºnuitã pe o parte, […]

Bursa locurilor de muncă pentru culegãtoare de căpşuni

În zilele de 24 ºi 25 noiembrie 2010, va fi organizatã la Slatina bursa locurilor de muncã în domeniul agricol, numai pentru femei (18 – 40 ani), selecþia aparþinând firmei SUREXPORT, SCA din Spania. Aºa cum ne-a declarat Corneliu Engi, directorul executiv al AJOFM Alba, salariul brut pentru culegãtoarele de cãpºuni este de 37,81 euro/zi, […]

Ţara trebuie sã fie a tuturor românilor nu a tagmei jefuitorilor

Votarea în Parlamentul României a legilor privind reducerea TVA la 5 la sutã pentru alimentele de bazã ºi neimpozitarea pensiilor mai mici de 2.000 lei, a dovedit încã o datã (dacã mai era nevoie) incapacitatea, incompetenþa ºi iresponsabilitatea parlamentarilor români. S-a dovedit încã o datã cã acest parlament trebuie urgent reformat din temelii. Au trecut […]

Concurs de desen: Arta ca mijloc de comunicaţie

Compania Naþionalã Poºta Românã S.A, alãturi de Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale, împreunã cu Romfilatelia, Muzeul Naþional Filatelic, Casa de Licitaþii Goldart cu sprijinul Societãþii Designerilor profesioniºti din România, al Uniunii Artiºtilor Plastici ºi al Universitãþii Naþionale de Arte Bucureºti, au lansat pe 9 octombrie a.c., de Ziua Mondialã a Poºtei, concursul de desen „Arta […]

Proprietarii de ARO – uitaţi de guvernanţi!

Autoturismele ARO au ajuns o pacoste pentru cei care le deþin. Asta pentru cã de la 1 iulie 2010 impozitele pe care trebuie sã le plãteascã proprietarii de ARO s-au dublat, ajungând sã depãºeascã 40 de milioane de lei vechi pe an. În plus, cei care deþin maºinile ARO mai trebuie sã scoatã din buzunar […]

Începe campania de vaccinare pentru gripa sezonierã

Ministerul Sãnãtãþii începe sãptãmâna viitoare campania de vaccinare gratuitã împotriva gripei sezoniere, care se va derula prin cabinetele medicilor de familie ºi spitale. Ministerul Sãnãtãþii a finalizat achiziþia a 1,3 milioane de doze de vaccin antigripal trivalent, care conþine tulpinile recomandate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin sunt destinate […]

SC APA CTTA SA Alba, Filiala Cugir nu răspunde sesizărilor?

Subsemnatul Nicolae Topor, cu domiciliul `n ora[ul Cugir, strada V. Alecsandri, nr. 60, jude]ul Alba m-am adresat Prim\riei Cugir cu o sesizare, domnului primar Adrian Teban, prin care am solicitat aducerea la nivel cu carosabilul a c\minelor de vizitare de pe strada Unirii, la intrarea pe aleea de acces ce duce la Casa de Cultur\ […]

Preselecţie pentru „căpşunari”

O nouă serie de căpşunari va lua startul la începutul anului viitor, în 15 februarie 2011, durata contractului fiind de 3 luni. Potrivit AJOFM Alba, sunt disponibile 400 de locuri de muncă la cules de căpşuni, în Alomnte, regiunea Huelva, Spania. Cei interesaţi trebuie să ştie că nu au nevoie de experinţă în domeniu şi […]

Şcoala nr. 2 Sebeş, implicată în proiectul „Dispus să ajut”

De cur@nd, a ap\rut un articol `n care se amintea despre ajutoarele umanitare aduse la Ocna Mure[, mai exact la gr\dini]a [i [coala din Uioara de Jos, pentru copii din familiile sinistrate. V\ mul]umim pentru publicare, asta `nseamn\ foarte mult pentru to]i cei care au adus bucurie micu]ilor din Uioara de Jos. Din p\cate, din […]

Precizări privind plata contribuţiilor de asigurări sociale şi şomaj, conform OUG 58/2010

Referitor la declararea [i plata contribu]iilor individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj prev\zute de art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m\suri financiar – fiscale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, AJOFM Alba face o serie de preciz\ri. Contribu]iile individuale de asigur\ri sociale [i […]