Punctul de vedere al IȘJ Alba privind protestul elevilor, profesorilor și părinților elevilor de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Oferta educațională propusă pentru cele două colegii din orașul Cugir este una echilibrată, în planul de școlarizare regăsindu-se toate specializările din anul școlar în curs. Pentru elaborarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018/2019 s-au parcurs pașii procedurali prevăzuți de metodologiile  și prevederile legale specifice, avându-se în vedere și numărul elevilor înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2017/2018 din Cugir și din localitățile aflate în proximitate. Asigurăm pe această cale elevii de clasa a VIII-a din orașul și zona Cugir că pot opta pentru specializările filologie sau științele naturii, dacă își doresc, au competențele necesare și  media de admitere.

Din punct de vedere demografic se constată o scădere a populației școlare în zona Cugir, aspect resimțit și în cazul absolvențior clasei a VIII-a. Numărul elevilor înmatriculați în clasa a VIII-a în acest an școlar justifică realizarea a maximum 6 clase la ambele unități de învățământ liceal din orașul Cugir. Specializările au fost stabilite în funcție de opțiunile exprimate de elevii claselor a VIII-a.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Prin Proiectul Planului de școlarizare s-au alocat 4 clase de liceu pentru pentru ambele Colegii care funcționează în orașul Cugir, distribuite în mod egal, astfel:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Colegiul Tehnic „I. D. Lăzărescu” Cugir – 1 clasă filiera tehnologică, domeniul mecanic, 1 clasă profil servicii, domeniul economic;

Colegiul Național „David Prodan” Cugir – 1 clasă specializarea matematică/informatică – profil real; ½ clasă specializarea filologie – profil uman; ½ clasă specializarea științele naturii – profil real. Clasa cu dublă specializare filologie-științele naturii nu este o clasă ”struțo-cămilă”, nu sfidează pe nimeni și poate avea o schemă orară în interesul elevilor.

Alte 2 clase au fost alocate învățământului profesional dual, respectiv Școlii Profesionale Cugir-unitate școlară arondată Colegiului Tehnic ” I.D. Lăzărescu” Cugir. Clasele și specializările au fost solicitate de operatorii economici, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, aceștia asigurând pe lângă pregătirea practică a elevilor și o bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Planul de școlarizare al Colegiul Național ”David Prodan” Cugir a fost făcut cunoscut prin prezentare la postul local de radio, la sfârșitul lunii ianuarie 2018, de către doamna director Cozmescu Ionela și în cadrul unor ședințe cu părinții de la școlile gimnaziale.

Alocarea numărului de clase pentru  fiecare dintre cele două colegii s-a realizat ținându-se cont de profiluri și specializări, de respectarea principiului echității și egalității de șanse pentru toți elevii din zona Cugir, dintre care o parte optează pentru învățământul tehnic și profesional sau înspre învățământul liceal vocațional din ale localități ale județului. Menționăm că cele două clase de învățământ profesional sunt solicitate de agenții economici de pe raza orașului, cunoscută fiind criza accentuată a forței de muncă calificată, la nivel de oraș și nu numai.

Niciuna dintre cele două unitățile de învățământ liceal din orașul Cugir nu se află în situația desființării deoarece, ambele unități de învățământ au efective de elevi care se înscriu în limitele prevăzute de LEN nr.1, cu modificările și completările ulterioare. Inspectoratul Școlar Județean Alba a analizat efectivele de elevi pentru seria următoare și putem spune că acestea sunt mai mari, în consecință susțin un număr mai mare de clase, neexistând pericolul de pierdere a personalității juridice pentru vreun colegiu din oraș. Facem mențiunea că rețeaua școlară a fost propusă de Consiliul Local Cugir, iar I.S.J. Alba a găsit soluții pentru menținerea acesteia în forma propusă.

În ceea ce privește soarta elevilor care ”nu vor avea loc la CNDP”, aceștia își vor găsi locul la celălalt colegiu din oraș, cele două unități de învățământ având același scop: de  a asigura o educatie de calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetățeni, activi și creativi, capabili să se integreze pe piața muncii, într-o societate dinamică.

Inspectoratul Școlar Județean Alba dorește să îi asigure pe toți partenerii implicați în procesul educațional  că interesul major al acțiunilor sale are în vedere asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii, cu respectarea strictă a prevederilor legale care asigură funcționarea în condiții de corectitudine și legalitate.

În speranța că dragii noştri elevi şi stimații lor părinți au înteles în totalitate cele expuse mai sus, ținem să urăm succes tuturor absolvenților de gimnaziu şi de liceu la examenele care îi aşteaptă şi îi sfătuim să le trateze cu maximă responsabilitate, dar si cu bucurie, fiindcă orice examen este o sărbătoare, el marcând începutul unei noi etape a vieții.

Biroul de presă al IȘJ Alba

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419