În 13 februarie 2015, la Cugir va avea loc deschiderea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare si Formare Profesională

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Asociaţia A.S.M.E.A Ocna Mureș, IBS – CEMES Institut GmbH Germania și Asociația Prometeu Câmpia Turzii anunță Deschiderea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare si Formare Profesionala – CROFP în cadrul proiectului “Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă”.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, are o valoare totală de 12.861.652,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 12.604.418,96 lei. Perioada de implementare este de 18 luni, începând cu 4 aprilie 2014.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor fără un loc de muncă din regiunile Centru şi Nord-Vest, prin dezvoltarea şi implementarea unor măsuri active de ocupare corelate cu aptitudinile individuale, educaţia, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Pentru atingerea obiectivului, în cadrul proiectului se vor derula o serie de acțiuni destinate unui număr de 2400 șomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă din regiunile Centru şi Nord-Vest. Proiectul își propune diversificarea serviciilor de ocupare și formare profesională din cele două regiuni prin creearea primului Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare si Formare Profesionala – CROFP, în domeniul tehnologiilor de vârf și al proceselor asistate de calculator, în conformitate cu standardele internaționale din industria constructoare de mașini. Prin cele două Birouri de Servicii Integrate de Ocupare care funcționează în cadrul CROFP, se oferă servicii de Informare Consiliere, Mediere, Consiliere Antreprenorială și Mentorat. În Departamentul de Formare Profesională a Adulților din cadrul acestui Centru, se desfășoară pregătirea teoretică și practică pentru tehnicieni proiectanți CAD, Operatori pentru mașini cu Comandă Numerică asistată de Calculator (CNC). Centrul oferă deasemenea cursuri acreditate pentru competențe comune mai multor ocupații (informatice, antreprenoriale, engleză, germană).

Deshiderea Centrului C.R.O.F.P. va avea loc în data de în data de 13 Februarie, începând cu ora 11.00, la sediul CROFP din Cugir, Str. Victoriei nr.10.

La acest eveniment, menit să aducă în atenţia publicului larg planul de acţiuni şi rezultatele aşteptate prin proiect, sunt invitați reprezentanți ai instituţiilor locale şi regionale, ai societăţii civile şi ai mass-media, beneficiari din grupul ţintă.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419