VEZI: Cât va fi contribuția părinților pentru copiii înscriși la creșele din Alba Iulia, criteriile de departajare la înscriere și lista cu actele necesare

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Părinții copiilor înscriși la creșele din municipiul Alba Iulia vor plăti o contribuție între 8 lei pe zi și 2 lei pe zi, în funcție de veniturile medii ale familiei, potrivit unui proiect de hotărâre propus spre aprobare consilierilor locali. Diferența până la costul real, de 12 lei/copil/ pe zi, va fi suportată din bugetul municipiului.

Potrivit documentului administrativ aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia, din data de 22 mai, valorile contribuției se vor stabili astfel:

USR - Alegeri parlamentare 2020

– 8 lei/copil/zi – pentru părinții care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar cumulat peste 700 de lei;

PMP - Alegeri parlamentare 2020

– 4 lei/ copil/ zi – pentru părinții care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar cumulat peste 700 de lei;

– 4 lei/ copil/ zi – pentru părinții care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar cumulat între 225-699 de lei;

– 2 lei/ copil/ zi – pentru părinții care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar cumulat între 225-699 de lei;

Tot în ședința de vineri, consilierii locali vor aproba și criteriile privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creşele din Municipiul Alba Iulia

Departajarea se va aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile pentru înscrieri, astfel:

1. – Ambii părinţi/părintele unic să aibă loc de muncă/student la zi – 10 puncte
– Un părinte lucrează, iar al doilea fără loc de muncă/cu raportul de muncă suspendat sau părinte unic cu raport de muncă suspendat – 5 puncte
– Ambii părinţi fără loc de muncă/părinte unic fără loc de muncă – 0 puncte

2. Situaţia familială:

– Familia monoparentală – 10 puncte
– Familie biparentală (căsătoriţi, uniune consensuală) – 5 puncte

3. Număr de copii în întreţinere:

– 1 copil – 2 puncte
– 2 copii – 4 puncte
– 3 sau mai mulţi copii – 6 puncte

4. Fraţi care frecventează deja creşa sau grădiniţa care funcţionează în imediata apropiere/aceeaşi clădire cu creşa – 3 puncte

5. Copii gemeni/ tripleţi – 5 puncte

6. Solicitanţii să nu aibă datorii restante (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată a anului în curs – 31 martie – 5 puncte

7. Pentru departajarea celor care au acelaşi punctaj se va ţine cont de ordinea datei de depunere a cererilor.

*Condiţii eliminatorii:

– Nu se vor înscrie în creşă copiii la care unul dintre părinţi, se află în concediu pentru creşterea copilului în situaţia următoare: copii care împlinesc vârsta de 1 an sau 2 ani, în funcţie de opţiunea aleasă, începând cu luna martie a anului şcolar nu vor putea fi înscrişi în creşe în anul şcolar respectiv.

– Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor (ambii părinţi/părinte unic), care nu au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Alba Iulia.

– Nu se vor înscrie în creşă copii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverinţă medicală cu textul sănătos clinic şi apt pentru intrare în creşă.

– Persoanele care refuză să prezinte toate actele necesare înscrierii în creşă, vor fi respinse.

NOTĂ: Au prioritate cererile părinţilor/reprezentanţilor legali care au domiciliul cât mai apropiat de creşa unde se solicită înscrierea copilului.

*Lista cu actele necesare înscrierii copilului în creşă:

 1. Cererea de înscriere – solicitanţii depun o singură cerere cu o singură opţiune
 2. Copie de pe certificatul de naştere al copilului
 3. Copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori si, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredinţare în vederea adopţiei
 4. Adeverinţa de venituri brute pe ultimele 6 luni, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, cu precizarea valabilităţii contractului de muncă
 5. Adeverinţa de la medicul de familie, în care să se menţioneze ca respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrare în creşă
 6. Adeverinţă de la facultate pentru părinte (cu menţiunea că este student la zi)
 7. Certificatul de deces/ sentinţă de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele unic/ hotărâre de plasament
 8. Adeverinţă pentru copiii (fraţii) care frecventează grădiniţa în apropiere (Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 sau 14)
 9. Sentinţa de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă şi irevocabilă
 10. Certificatul fiscal de la Direcţia de venituri care să ateste că nu au datorii restante (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată a anului în curs – 31 martie
 11. Act doveditor privind suspendarea raportului de muncă
 12. Decizia privind aprobarea acordării dreptului privind indemnizaţia pentru creşterea copilului
 13. Copia după certificatul de căsătorie
 14. Orice act care dovedeşte uniunea consensuală
 15. Declaraţie la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate (unde este cazul)
 16. Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul aflat în criterii
 17. Pentru locurile sociale se depun şi următoarele acte:

– Certificat de încadrare în gradul grav de handicap
– Acte care să demonstreze situaţia de urgenţă sau după caz situaţia în care copilul este cu risc de separare de familie/abandon

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419