Undă verde de la APM Alba pentru proiectul de creștere a capacității de depozitare a iazului de decantare în Valea Sesei, Geamăna

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

APM Alba a dat undă verde pentru proiectul de creștere a capacității de depozitare a iazului de decantare aflat în Valea Sesei, în sat Geamăna, județul Alba, propus de firma SC CUPRU MIN SA.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Alba Iulia, Agenția pentru Protecția Mediului ALBA a decis, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 08.09.2020 că proiectul “Creșterea capacității de depozitare a iazului de decantare Valea Sesei și identificarea tuturor lucrărilor ce condiționează funcționarea în regim de siguranță a iazului în cazul creșterii capacității, propus a fi amplasat comuna Lupsa extravilan sat Geamana, jud. Alba, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute lapct. 24din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexanr. 1sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018

Proiectul propune:

Supraînălțarea barajuluiiazului de decantare Valea Șesei, de la cota 705mdM la cota 710mdM în prima etapă. Este necesară pentru marirea capacității de depozitare a iazului de decantare Valea Șesei, punerea în siguranță a barajului prin consolidarea acestuia și menținerea unei gărzi de siguranță de 2m față de cota finală a barajului.

Lucrările propuse vor afecta doar barajul iazului de decantare Valea Șesei prin supraînălțarea acestuia. Suprafața construită pentru realizarea treptei barajului de la cota 679705mdM la cota 710mdM va fi de aproximativ 27.138mp. Lucrările de supraînălțare a iazului de decantare Valea Șeseise vor realiza pe terenurile proprietate CUPRU MIN S.A.

Necesarul de anrocamente pentru supraînălțare baraj este asigurat din cariera paraul Româneasa.

Pentru execuția supraînălțării barajului la trepta 710mdM se propune execuția unor drumuri tehnologice pentru fiecare etapă, drum care asigură continuitatea circulației între malul drept și malul stâng, precum și legătura cu drumul de contur al iazului. Acest drum tehnologic va avea lățimea de 5m, lungimea acestui drum la cota 710 mdM fiind L = 380m.

Racordurile la drumul de contur de pe malul drept ce se vor face de pe fiecare treaptă sunt considerate niște drumuri industriale de categ. III a căror platforma este de 3,5m cu parte carosabilă de 2,75m și două acostamente de 0,375m. Prin acest proiectse propune o noua solutie pentru suprainaltarea barajului prin înalțarea pe verticală în ax a treptei de la cota 705mdM la cota 710mdM, concomitent cu consolidarea din aval de la cota 680mdM.

Condițiile de realizare a proiectului:

-pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;

-se va respecta proiectul tehnic de executie;-se va respecta capacitatea maxima proiectata a iazului de decantare Valea Sesei, lacota finala proiectata de 710 mdM;

-amenajarea unor spatiicorespunzatoare pentru stocarea temporara a deseurilor generate pe perioada realizarii investitiei; deseurile rezultate se vor gestiona cu respectarea legislatiei in vigoare;

-la finalizarea lucrarilor de suprainaltare a iazului, terenul afectat temporarva fi redat la categoria initiala de folosinta.

-se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Alba referitor la finalizarea investiei.Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419