Ziarul Unirea

Totul despre înscrierea copiilor la şcoală

Comisiile de evaluare a dezvoltării psihosomatice ale copiilor de şcoală

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba a stabilit componenţa comisiilor care vor asigura evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare şi clasa I în anul şcolar 2012 – 2013, scrie site-ul oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. Evaluările vor avea loc în perioada 20 -29 februarie, miercurea între orele 12.00 – 16.00 şi în restul zilelor lucrătoare de la 9.00 la 13.00. Vor funcţiona 9 comisii de evaluare: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” şi Şcoala „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Şcoala „Lucian Blaga” Ocna Mureş, Şcoala „Ovidiu Hulea” Aiud, Şcoala nr. 3 Cugir, Liceul Sportiv Sebeş, Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj, Grupul Şcolar „HCC” Abrud şi Şcoala Câmpeni (pentru Câmpeni şi Baia de Arieş).
Dacă părinţii solicită în scris înscrierea la şcoală, pe baza rezultatelor acestei evaluări, copiii pot fi repartizaţi în clasa pregătitoare sau clasa I de la şcoală ori se va hotărî să rămână în continuare la grădiniţă, în grupa mare.
lŞcolile sunt obligate să înscrie mai întâi copiii care locuiesc în circumscripţie
Potrivit OMECTS nr. 3064/2012, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I va avea loc în 4 etape, oficial prima zi de depunere a actelor în prima etapă fiind data de 5 martie a.c., ceea ce face ca aşa-zisele înscrieri făcute până acum pe listele învăţătoarelor să fie nule. Părintele depune în momentul completării fişei de înscriere o xerocopie a actului de identitate propriu şi o xerocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată. Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile metodologiei. În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, care se aplică succesiv, în ordinea în care apar. Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care la o unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripţiei decât locuri libere, sunt următoarele: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală; existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ; existenţa unui frate sau a unei surori a copilului înmatriculat în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea. Fiecare unitate de învăţământ va stabili criterii specifice de departajare, care se aplică în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menţionate. De exemplu, la Alba Iulia cele mai solicitate unităţi de învăţământ sunt Şcoala „Mihai Eminescu”, Şcoala „Vasile Goldiş” şi Şcoala „Avram Iancu”. Părintele unui copil care locuieşte în apropierea Pieţii Cetate, pe străzile arondate Şcolii „Mihai Eminescu”, va avea prioritate în faţa oricărui alt copil care locuieşte pe o stradă din altă circumscripţie. La fel şi în cazul celorlalte două şcoli: un copil care domiciliază în zona Şcolii „Vasile Goldiş” va fi înscris înaintea unui copil care locuieşte, de exemplu, în Cetate, chiar dacă părinţii acestuia lucrează în Centru.
lLa Alba Iulia, ultima arondare a şcolilor a fost făcută în anul 2006
Ultima arondare a străzilor la şcoli a fost efectuată în anul 2006, iar de atunci au apărut doar mici modificări. Şcoala „Vasile Goldiş” poate înscrie copii care domiciliază pe străzile din centrul municipiului Alba Iulia, de la redacţia ziarului „Unirea” până pe str. Livezii (parţial), cartierul Tolstoi (parţial), Carolina – Gemina (până la str. A. Vlaicu din apropierea Hotelului Cetate), Calea Moţilor, Lipoveni şi Maieri I. Colegiul Tehnic „Apulum” îşi poate lua elevi din zona situată în partea stângă a str. Vasile Goldiş până la Schit, precum şi din cartierul Recea şi din cartierul Carolina, de la str. Cetăţii în sus. La Şcoala „Avram Iancu” se pot înscrie copiii care locuiesc în Partoş, pe străzile din zona gării, Dealul Furcilor (partea stângă), mergând până în centru, la redacţia ziarului „Unirea”, dar şi cei care domiciliază în cartierul Carolina, până la strada Cetăţii. Colegiul Tehnic „Al. Domşa” va prelua copiii care locuiesc în cartierele Ampoi I, II şi III, str. Livezii (parţial), iar viitorii elevi ai Şcolii „Ion Agârbiceanu” vor proveni de pe străzile cuprinse între str. Vasile Goldiş (partea dreaptă) şi str. Cloşca, până la Catedrala Ortodoxă. Şcoala „Mihai Eminescu” va putea înregistra copiii care locuiesc în zona pieţei, între Colegiul Militar „M. Viteazul” şi str. Vânătorilor, mergând spre Miceşti, pe partea stângă. Liceul Sportiv va prelua elevi de la str. Vânătorilor până spre Miceşti, pe partea dreaptă, din cartierul Orizont, cartierul Tolstoi (parţial) şi str. Craivei (parţial), iar copiii din zona industrială („Ţigănime”), str. Craivei (parţial), str. Vasile Alecsandri, str. Tudor Vladmirescu vor merge la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”.
lÎnscrierile efective vor începe în data de 5 martie
Iată calendarul înscrierii: lPrima etapă: 2 martie – afişarea programului de înscriere la clasa pregătitoare, respectiv clasa I a copiilor ai căror părinţi doresc înscrierea în şcoala de circumscripţie, 5 – 16 martie – depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie. Depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială. lEtapa a doua: 19 martie – afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul www.isj. albanet.ro a locurilor rămase libere. Afişarea în unităţile de învăţământ a criteriilor specifice unităţii de învăţământ care vor fi folosite pentru departajare în cazul în care există mai multe cereri din afara circumscripţiei decât locuri libere, 20 – 27 martie – completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care au domiciliul în altă circumscripţie şcolară, pe locurile rămase libere, lEtapa a treia: 23 – 25 aprilie: înscrierea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat, în etapa a doua, înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi şi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie. Înscrierea copiilor ai căror părinţi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie, dar care nu au participat la prima etapă de înscriere, 26 – 27 aprilie – afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul IŞJ Alba a numărului de locuri disponibile pentru a patra etapă de înscriere pentru fiecare unitate de învăţământ, 2 – 9 mai: înscrierea pe locurile disponibile, la unităţile dorite, a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar au fost respinşi iniţial, din lipsă de locuri, 21 mai – afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare sau în clasa I.

ELIT

Robert GHERGU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419