Ziarul Unirea

START pentru constuirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor la Galda de Jos, investiție de peste 60.000.000 de euro

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean, aleșii locali au adoptat o hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Alba“ finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.

Este vorba de o investiție în valoare de 60.257.187 Euro (261.998.250 Lei), care va rezolva problema gropilor de gunoi neecologice și neconforme din județul Alba, ar trebui să reducă costurile și tarifele pentru serviciul de salubritate pe care le suportăm acum și va crea noi locuri de muncă.

ELIT

Trei dintre cele şapte depozite neconforme sunt încă în operare urmând să sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2013 depozitele de la Aiud şi Ocna Mureş, respectiv la 16 iulie 2015 depozitul neconform Alba lulia.

Hotărârea votată joi de consilierii județeni vizează revizuirea Devizului general al proiectului, după ce perioada ulterioara aprobării documentelor suport; (studiul de fezabilitate, analiza cost/ beneficiu, analiza instituţionala, planul de achiziţii) legislaţia in domeniul achiziţiilor publice a suferit modificări privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de ‘”proiectare si execuţie de statie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit conform de deşeuri”, modificări care produc impact asupra documentaţiilor de atribuire aferente contractelor proiectului.

In contextul acceptarii de către Autoritatea de Management, echipa de Asistenta Tehnica si membrii Unitatii de Implementare a Proiectului au actualizat devizul general al proiectului ceea ce determina modificarea Indicatorilor tehnico-economici si a Graficului de achiziţie si implementare a proiectului.

HOTARĂRE

Art 1. Se aproba Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru proiectul „Sistem de management: integrat: ai deşeurilor in judeţul. Alba”, finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL ALBA”

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al judeţului Alba;

DESCRIERE:

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor investiţii:

-A. Centru de Management Integrat al Deşeurilor – amplasament Galda de Jos ce cuprinde:

‘- Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase compus din 2 celule de depozitare cu o capacitate totală de 1.926.000 mc;

– Staţie de sortare: 43.000 tone/an;

– Staţie de tratare mecano-biologică simplă: 85.566 tone/an;

– Construcţii auxiliare: – clădire administrativă, parcare, ateliaer de intreţinere, magazii,

Spații sanitare, staţie de spălare autovehicule, post trafo, staţie de carburanţi, staţie de epurare a levigatului;

– Infrastructura.de acces: drumuri de acces la obiectiv, poartă de acces şi control, drumuri interioare, parcări.

B. Staţie de transfer Blaj cu o capacitate de 15.000 tone/an;

C. Staţie de transfer Tărtăria cu o capacitate de 33.044 tone/an;

D. Închiderea depozitelor neconforme — Prin. proiect se prevede inchiderea a şapte depozite urbane neconforme din judeţul Alba şi anume: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abrud, Cimpeni; Cugir, Ocna-Mureş

INDICATORI ŢEHNICO-ECONOMICI:

• Cost total proiect cu TVA; 60.257.187 Euro (261.998.250 Lei), din care C+M 46.051.107 Euro (200:230.215 Lei);

• Cost total proiect fara TVA: 48.761.526 Euro (212.015, 114 Lei)

• Cost total cheltuieli eligibile fara TVA: 47.204.680 Euro (205.245.947 Lei

• Cost total cheltuieli necligibile fara TVA: 1:556,846 Euro (6.769,167 Lei

Valorile in lei sunt calculate la cursul 1 \Euro ~ 4,348 Lei, curs utilizat in Contractul de finanţare.

Finanţarea investiţiei: din fonduri CE, alocaţii bugetare, fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.

Perioada estimata de realizare a investiţiei: 10/2012 —10/2015

Revizuirea Devizului general al proiectului cuprinde:

• Toate fişele dé date aferente documentaţiilor de atribuire trebuie să fie revizuite conform, ultimelor modificări legislative;

• Documentaţiile’de atribuire pentru contractele de lucrări nu respectă prevederile Ordinului ministrului mediuîu şi pădurilor nr. 2.266/din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele dé „proiectaré’si execuţie de staţie de tratare a apei/staţiei de epurare de ape reziduale”; „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit .conform de deşeuri” cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru depozitul conform si staţiile de transfer lipsesc unele avize; Soluţia de impermeabilizare a bazei depozitului prezentată în planşe nu este conformă cu prevederile NormativuIui de depozitare; Trei dintre cele şapte depozite neconforme sunt încă în operare urmând să sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2013 depozitele de la Aiud şi Ocna Mureş, respectiv la 16 iulie 2015 depozitul neconform Alba lulia.

In Acordul de mediu este prevăzut, faptul că închiderea celor trei depozite se va realiza numai după darea în funcţiune a depozitului conform, Galda de Jos.

Astfel, s-a considerat că se impune o revizuire a tuturor documentaţiilor de atribuire realizate în cadrul contractului ” ISPA 2005/RO/16/P/PA/O01/05 de către consorţiul KOCKS/EPEM/ENVIROPLAN/ROMAIR, cu excepţia contractului pentru Asistenţă tehnică pentru acordarea de sprijin managerial în implementarea SMID Alba, contract care a fost deja atribuit. Revizuirea documentaţiilor de atribuire trebuie să ţina seama atât de toate prevederile legale în vigoare în prezent, dar şi să asigure corelarea cu prevederile Studiului de fezabilitate şi Aplicaţie de finanţare, precum şi cu situaţia actuală din teren.

Ca urmare a actualizarii devizului general urmatoarele valori in Euro au ramas neschimbate: valoarea totala a proiectului fara TVA, valoarea totala a costurilor eligibile fara TVA precum si valorea totala a costurilor neeligibile faraTVA.

Ca urmare a actualizarii devizului general s-au modificat si indicatorii tchnico-cconomici, respectiv valorile in lei ale indicatorilor. Valoarea totala a proiectului ‘in Euro (inclusiv TVA) aprobata in decembrie 2011, a fost modificata intrucat in devizul iniţial a fost Identificata o eroare la calculul TVA pentru cheltuieli neligibile.

Ca urmare a solicitării AM POS-Mediu, precum a actctualizarii devizului general al proiectului se impune si actualizarea Graficului dc achiziţii si implementare a proiectului. În luna octombrie 2012 s-a realizat actualizarea Graficului de achiziţii si implementare a proiectului.

Prezenta actualizare cuprinde, pe langa, o noua actualizare a graficului de implementare, un nou contract suplimentar (Asistenta tehnica pentru revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractclor din cadrul proiectului), dar si o actualizare a valorilor celrolate contracte pe baza Devizului general actualizat.

Necesitatea realizării unui sistem durabil de management al deşeurilor in judeţul Alba este determinată de conformarea cu practicile şi politicile Uniunii Europene in ceea ce priveşte reducerea impactului asupra mediului prin realizarea şi imbunătăţirea infrastructurii de deşeuri şi reducerea numărului de depozite de deşeuri existente neconforme.

foto arhivă

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă| Proiect ambiţios al candidatului PNL Cristian Oniciu: Turismul – un angajament pentru Ciuruleasa (P)

Aşezarea geografică a comunei Ciuruleasa ne oferă o şansă în plus pentru dezvoltare, în special pentru ceea înseamnă partea de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

3 Comentarii

Manitu 29 decembrie 2012 at 17:27

De ce nu se mai poate da copy-paste pe textul de mai sus?

(Ce intrebare pun si eu! Pentru a nu se mai vedea, ca si dovada scrisa, „enormitatile” scrise de unii reporteri, cu pretentii, zic eu!)

Mentionez ca am citit doar titlul articolului de mai sus!

derp 29 decembrie 2012 at 17:47

si-au pus si ei pe site tot felul de scripturi infecte pe wordpress-ul asta. Probabil ca sa ne enerveze pe noi… ca in rest nu le vad rostul.

Robert 1 ianuarie 2013 at 17:39

n oapte buna

Comentariile sunt oprite