Rămâi conectat

Politică Administrație

START pentru constuirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor la Galda de Jos, investiție de peste 60.000.000 de euro

Publicat

în

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean, aleșii locali au adoptat o hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Alba“ finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.

Este vorba de o investiție în valoare de 60.257.187 Euro (261.998.250 Lei), care va rezolva problema gropilor de gunoi neecologice și neconforme din județul Alba, ar trebui să reducă costurile și tarifele pentru serviciul de salubritate pe care le suportăm acum și va crea noi locuri de muncă.

Trei dintre cele şapte depozite neconforme sunt încă în operare urmând să sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2013 depozitele de la Aiud şi Ocna Mureş, respectiv la 16 iulie 2015 depozitul neconform Alba lulia.

Elit - Gustul Desăvârșit

Hotărârea votată joi de consilierii județeni vizează revizuirea Devizului general al proiectului, după ce perioada ulterioara aprobării documentelor suport; (studiul de fezabilitate, analiza cost/ beneficiu, analiza instituţionala, planul de achiziţii) legislaţia in domeniul achiziţiilor publice a suferit modificări privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de ‘”proiectare si execuţie de statie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit conform de deşeuri”, modificări care produc impact asupra documentaţiilor de atribuire aferente contractelor proiectului.

In contextul acceptarii de către Autoritatea de Management, echipa de Asistenta Tehnica si membrii Unitatii de Implementare a Proiectului au actualizat devizul general al proiectului ceea ce determina modificarea Indicatorilor tehnico-economici si a Graficului de achiziţie si implementare a proiectului.

HOTARĂRE

Art 1. Se aproba Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru proiectul „Sistem de management: integrat: ai deşeurilor in judeţul. Alba”, finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL ALBA”

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al judeţului Alba;

DESCRIERE:

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor investiţii:

-A. Centru de Management Integrat al Deşeurilor – amplasament Galda de Jos ce cuprinde:

‘- Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase compus din 2 celule de depozitare cu o capacitate totală de 1.926.000 mc;

– Staţie de sortare: 43.000 tone/an;

– Staţie de tratare mecano-biologică simplă: 85.566 tone/an;

– Construcţii auxiliare: – clădire administrativă, parcare, ateliaer de intreţinere, magazii,

Spații sanitare, staţie de spălare autovehicule, post trafo, staţie de carburanţi, staţie de epurare a levigatului;

– Infrastructura.de acces: drumuri de acces la obiectiv, poartă de acces şi control, drumuri interioare, parcări.

B. Staţie de transfer Blaj cu o capacitate de 15.000 tone/an;

C. Staţie de transfer Tărtăria cu o capacitate de 33.044 tone/an;

D. Închiderea depozitelor neconforme — Prin. proiect se prevede inchiderea a şapte depozite urbane neconforme din judeţul Alba şi anume: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abrud, Cimpeni; Cugir, Ocna-Mureş

INDICATORI ŢEHNICO-ECONOMICI:

• Cost total proiect cu TVA; 60.257.187 Euro (261.998.250 Lei), din care C+M 46.051.107 Euro (200:230.215 Lei);

• Cost total proiect fara TVA: 48.761.526 Euro (212.015, 114 Lei)

• Cost total cheltuieli eligibile fara TVA: 47.204.680 Euro (205.245.947 Lei

• Cost total cheltuieli necligibile fara TVA: 1:556,846 Euro (6.769,167 Lei

Valorile in lei sunt calculate la cursul 1 \Euro ~ 4,348 Lei, curs utilizat in Contractul de finanţare.

Finanţarea investiţiei: din fonduri CE, alocaţii bugetare, fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.

Perioada estimata de realizare a investiţiei: 10/2012 —10/2015

Revizuirea Devizului general al proiectului cuprinde:

• Toate fişele dé date aferente documentaţiilor de atribuire trebuie să fie revizuite conform, ultimelor modificări legislative;

• Documentaţiile’de atribuire pentru contractele de lucrări nu respectă prevederile Ordinului ministrului mediuîu şi pădurilor nr. 2.266/din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele dé „proiectaré’si execuţie de staţie de tratare a apei/staţiei de epurare de ape reziduale”; „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit .conform de deşeuri” cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru depozitul conform si staţiile de transfer lipsesc unele avize; Soluţia de impermeabilizare a bazei depozitului prezentată în planşe nu este conformă cu prevederile NormativuIui de depozitare; Trei dintre cele şapte depozite neconforme sunt încă în operare urmând să sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2013 depozitele de la Aiud şi Ocna Mureş, respectiv la 16 iulie 2015 depozitul neconform Alba lulia.

In Acordul de mediu este prevăzut, faptul că închiderea celor trei depozite se va realiza numai după darea în funcţiune a depozitului conform, Galda de Jos.

Astfel, s-a considerat că se impune o revizuire a tuturor documentaţiilor de atribuire realizate în cadrul contractului ” ISPA 2005/RO/16/P/PA/O01/05 de către consorţiul KOCKS/EPEM/ENVIROPLAN/ROMAIR, cu excepţia contractului pentru Asistenţă tehnică pentru acordarea de sprijin managerial în implementarea SMID Alba, contract care a fost deja atribuit. Revizuirea documentaţiilor de atribuire trebuie să ţina seama atât de toate prevederile legale în vigoare în prezent, dar şi să asigure corelarea cu prevederile Studiului de fezabilitate şi Aplicaţie de finanţare, precum şi cu situaţia actuală din teren.

Ca urmare a actualizarii devizului general urmatoarele valori in Euro au ramas neschimbate: valoarea totala a proiectului fara TVA, valoarea totala a costurilor eligibile fara TVA precum si valorea totala a costurilor neeligibile faraTVA.

Ca urmare a actualizarii devizului general s-au modificat si indicatorii tchnico-cconomici, respectiv valorile in lei ale indicatorilor. Valoarea totala a proiectului ‘in Euro (inclusiv TVA) aprobata in decembrie 2011, a fost modificata intrucat in devizul iniţial a fost Identificata o eroare la calculul TVA pentru cheltuieli neligibile.

Ca urmare a solicitării AM POS-Mediu, precum a actctualizarii devizului general al proiectului se impune si actualizarea Graficului dc achiziţii si implementare a proiectului. În luna octombrie 2012 s-a realizat actualizarea Graficului de achiziţii si implementare a proiectului.

Prezenta actualizare cuprinde, pe langa, o noua actualizare a graficului de implementare, un nou contract suplimentar (Asistenta tehnica pentru revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractclor din cadrul proiectului), dar si o actualizare a valorilor celrolate contracte pe baza Devizului general actualizat.

Necesitatea realizării unui sistem durabil de management al deşeurilor in judeţul Alba este determinată de conformarea cu practicile şi politicile Uniunii Europene in ceea ce priveşte reducerea impactului asupra mediului prin realizarea şi imbunătăţirea infrastructurii de deşeuri şi reducerea numărului de depozite de deşeuri existente neconforme.

foto arhivă


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Alba, primul județ din România care a semnat finanțarea pe Programul Anghel Saligny

Publicat

în

Comunicat de presă| Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Alba, primul județ din România care a semnat finanțarea pe Programul Anghel Saligny

Suma alocată județului nostru pentru investiții este de 1.173.987.000 RON, din care 503.137.000 RON pentru apă-canal și 670.850.000 RON pentru infrastructura rutieră.

Din această sumă, CJ Alba va primi 137 milioane, pentru proiectele:

1. Reabilitare DJ 705 Zlatna – Almașu Mare – 31,1 mil. RON;
2. Modernizare și consolidare DJ 107 V Sânmiclăuș – Alecuș – 24,9 mil. RON;
3. Modernizare DJ 107 K Întregalde – Bârlești (Mogoș) – 24,9 mil. RON;
4. Modernizare DJ 106 K Vingard – Ohaba – 28,8 mil. lei;
5. Modernizare DJ 142 N Căpâlna de Jos – Sânmiclăuș – 3,8 mil. RON;
6. Modernizare DJ 704 A, DN 7 – Pianu de Jos – 15,3 mil. RON;
7. Pod peste DJ 107 la Colibi – 4,3 mil. RON;
8. Modernizare DJ 107 H Coșlariu Nou – DN 1 – 3,8 mil. RON.

Elit - Gustul Desăvârșit

Municipiului Alba Iulia îi revin 43 milioane RON:

1. Extindere rețea apă și canalizare zona Orizont – 6,947 mil. RON;
2. Extindere canalizare pluvială Micești – 3,837 mil. RON;
3. Extindere rețea de apă și canalizare zona Emil Racoviță – 13,9 mil. RON;
4. Modernizare străzi zona Arex – 18,2 mil. RON.

Toate UAT-urile din județ vor primi finanțare prin intermediul acestui program.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Europarlamentarul Mircea Hava: UE are nevoie de o abordare care să păstreze și chiar să crească locurile de muncă

Publicat

în

Săptămâna aceasta, în Parlamentul European, sperăm să ajungem la un compromis în privința a trei componente esențiale ale FIT for 55, proiectul european prin care Uniunea își propune să reducă, până în anul 2030, emisiile de dioxid de carbon cu 55%, comparativ cu anul 1990. E vorba despre Emissions Trading System, Carbon Border Adjustment Mechanism și Social Climate Fund, pentru care grupul PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, speră să fie agreată o variantă prin care să păstrăm viabile țintele propuse prin programul FIT for 55 și, în același timp, să protejăm locurile de muncă la nivelul Uniunii.

Chiar dacă situația actuală a scos încălzirea globală din prim-planul agendei publice, asta nu înseamnă că problema nu este la fel de reală ori că angajamentele pe care le-am luat față de viitor pot sau trebuie să fie ignorate. În același timp, însă, Uniunea Europeană se află la un moment de răscruce, în care trebuie să privim spre viitor din toate unghiurile posibile, să anticipăm și să găsim soluții pentru toate problemele cu care ne vom confrunta.

Iar una dintre aceste probleme și provocări în același timp este reîntoarcerea producției în interiorul UE. Ne-am lovit cu toții de problema asta în timpul pandemiei de Covid, când ne-am fi dorit ca toate capacitățile de producție pentru vaccin, necesare cetățenilor Uniunii, să fie aici, în spațiul statelor membre. Ne lovim și acum de această problemă, a lanțurilor de distribuție globale, care pot fi perturbate de situații ce cu greu ar fi putut fi anticipate.

Elit - Gustul Desăvârșit

Uniunea Europeană trebuie să se asigure că economia statelor membre este pe cât de puțin dependentă posibil de lanțul de distribuție extra european.

Viitorul UE este unul în care piața comună interacționează liber, în baza unor reguli clare, cu toate piețele globale, însă cu o autonomie cât mai bine conturată. Iar pariul pe care trebuie să-l câștigăm pentru viitor este acela al întoarcerii facilităților de producție în interiorul Uniunii. Fie că vorbim de industrie, de hi-tech sau chiar de energie, pentru care trebuie să investim în soluții alternative combustibililor fosili, Uniunea Europeană are nevoie de un plan de investiții și recalibrare a întregii industrii și economii, astfel încât dependența de importuri să fie cât mai mică posibil.

Acest lucru poate fi o imensă oportunitate pentru România, cu condiția să fim pregătiți din timp. Mă refer aici atât la Guvern, care trebuie să vină cu măsuri care să atragă investitorii și companiile, dar mai ales la UAT-uri, care pot găsi formule punctuale prin care să convingă potențialii investitori. Această recalibrare a economiei europene, a unităților de producție, va avea loc fără dar și poate. Dacă știm să profităm de ea, România poate deveni una dintre cele mai viabile opțiuni pentru dezvoltarea acelor industrii pentru care, în prezent, Uniunea se bazează în principal pe importuri.

Mircea Hava, europarlamentar PNL, Membru PPE


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputatul PSD, Tuhuț Radu Marcel: Partidul Social Democrat rămâne un partener solid al fermierilor

Publicat

în

Deputatul PSD, Tuhuț Radu Marcel: Partidul Social Democrat rămâne un partener solid al fermierilor

În contextul crizei alimentare preconizate, capacitatea României de a hrăni Europa reprezintă un real element de securitate şi stabilitate, iar Partidul Social Democrat a înţeles pe deplin valoarea fermierilor români, dovada de necontestat fiind reprezentată de investiţiile din agricultură şi subvenţiile alocate ori de câte ori PSD a fost la guvernare.

Și de această dată, în doar 6 luni de guvernare, Partidul Social Democrat a accelerat implementarea soluţiilor concrete destinate desfăşurării activităţii fermierilor. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a aprobat alocarea a 700 de milioane de lei proiectelor de investiţii pentru irigații, un element strategic care stă la baza unei agriculturi performante şi eficiente din punct de vedere al productivităţii.

Deşi foştii miniştri nu au acordat importanţa necesară extinderii şi modernizării sistemului naţional de irigaţii, în contextul secetei tot mai acute care se anunţă, actuala conducere a ministerului Agriculturii a anunţat că toţi fermierii care se află în zonele viabile de irigat vor avea acces la apă mai devreme faţă de alţi ani, asigurându-se astfel o producţie care să poată susţine cererea pieţei interne.

Elit - Gustul Desăvârșit

În acest moment, România poate iriga la nivel optim peste 1 milion de hectare de teren arabil, însă dacă s-ar fi putut beneficia şi de alocările din PNRR, atât de vitale pentru dezvoltarea ţării, toată suprafaţa agricolă a României ar fi putut fi irigată până la finalizarea noului cadru financiar multianual.

Chiar şi în aceste condiţii vitrege găsite la minister, ministrul Chesnoiu a găsit soluţii pentru a implementa măsuri de sprijin pentru asigurarea gratuită a apei pompate pe infrastructura principală de irigaţii şi suportarea a 50% din facturile la energie electrică pentru folosirea instalaţiilor de pompare de către fermieri. În acelaşi timp, continuă şi lucrările de modernizare a infrastructurii de irigaţii, într-un ritm accelerat, până la atingerea suprafeţei totale de 2 milioane de hectare irigabile.

Trebuie să amintim faptul că actualul Guvern a majorat la 1,5 miliarde de euro bugetul alocat investiţiilor în infrastructura de irigaţii şi a inclus prin lege, la finanţare, sistemele de irigaţii de la nivelul fermelor. Practic, acolo unde nu este extinsă încă reţeaua naţională, fermierii pot accesa fonduri directe pentru soluţii moderne de irigat.

Toate aceste acţiuni şi măsuri adoptate de Partidul Social Democrat demonstrează faptul că cel mai mare partid al românilor rămâne încă o dată cel mai mare partener de dialog, cu o strategie solidă şi cu viziune pentru dezvoltarea fiecărui sector al societăţii.

Cu respect pentru locuitorii județului Alba,

Deputat PSD, Tuhuț Radu Marcel


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare