Rămâi conectat

Cultură Educație

Sfânta Cuvioasa Paraschiva

Publicat

în

Sărbătorile sfinţilor din calendar sunt bucuriile creştinilor sau nişte daruri dumnezeieşti presărate prin grădina sufletului aflat într-un moment de repaus şi de refacere.
Din cei mai fragezi ani ai vieţii, Cuvioasa Paraschiva, născută acum aproape 1000 de ani în satul Epivat, în sudul Dunării, a înţeles imperativele credinţei mai bine decât mulţi nevoitori, care au ocolit pământul înainte de a găsi calea, adevărul şi viaţa. Dacă l-a întâlnit pe Hristos atât de timpuriu şi s-a îndulcit cu parfumul învăţăturilor Sale, nu înseamnă că parcursul său lumesc a fost unul liniştit, dimpotrivă, viaţa sa scurtă şi densă n-a cunoscut un moment de odihnă de la naştere şi până la moarte. Se ştie că dacă trupul este neputincios, dar duhul este osârduitor, harul lui Hristos suplineşte slăbiciunile şi neputinţele. Deviza ce şi-a luat-o ca şi călăuză ce o detaşază de jocurile copilăriei, aruncându-o în vâltoarea unei vieţi aspre şi primejdioase este chemarea şi provocarea Mântuitorului din prima Evanghelie: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Matei XVI,24).
Cuvioasa fecioară s-a lăsat uşor pătrunsă de idée, acceptând pe loc oferta, deoarece aceasta era viaţa ce-o poftea. Dumnezeu a ferit-o de cele mai inocente ispite aşa că nici trupul, nici sufletul nu i-au fost atinse de pasiuni vinovate, ci mai mult, pe temelia sufletului său neprihănit a început să clădească cu multă stăruinţă şi migală fapte de mare sensibilitate şi aleasă valoare ce au făcut din ea mândria creştinătăţii. Credea cu tărie că facerea de bine este culmea rostului pământesc al fiecărui trăitor. Chiar dacă avea origine sănătoasă, provenind dintr-o familie înstărită, fapta bună, caritabilă sau milostenia, în familia Cuvioasei era greu de înfăptuit. După inima ei frumoasă şi curată ca un crin înflorit în mijlocul verii, ar fi deschis porţile şi ar fi deşertat hambarele asemenea lui Iov şi Avraam oferind hrană, îmbrăcăminte şi adăpost pentru toţi săracii. Din păcate, bunătatea fără margini nu s-a putut exprima deplin din pricina răutăţii tatălui său, pe care nu-l înduioşau deloc sentimentele duioase ale fiicei sale, faţă de odraslele flămânde şi zdenţuroase ale sclavilor. Măsurile coercitive şi bătăile n-au avut însă tăria să o descurajeze şi nici să o înstrăineze de dragostea pentru sărmani, în care vedea pe fraţii prea mici ai lui Hristos. Cum să mănânci pe săturate când alţii sunt rupţi de foame în fiecare zi, cum să porţi haine frumoase şi podoabe costisitoare când cei mulţi n-au cu ce-şi înveli trupul pe vreme de iarnă? Surprinsă în repetate rânduri asupra faptelor de caritate şi fiind bătută din ce în ce mai nemilos de către cel ce i-a dat viaţă, plănuieşte să fugă de acasă. Acest gând îl finalizează chiar în noaptea când tatăl său i-a pregătit nunta cu un tânăr bogat din Constantinopol. Planul tatălui era departe de planul fiicei sale, ca cerul de pământ. Într-o clipă de nesupraveghere reuşeşte să se facă nevăzută cu un grup de tineri şi tinere crescuţi în acelaşi duh al Evangheliei, şi părăsind Epivatul au pornit spre Constantinopol cu o corabie. Înainte de plecare a lăsat sărmanilor toate hainele sale preafrumoase, precum şi tezaurul de aur şi pietre preţiose cu care să fie răscumpăraţi însoţitorii săi.
De la Constantinopol pleacă în Palestina, îmbogăţindu-şi sufletul cu vizitarea Locurilor Sfinte; Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea Pontului, Peştera Betleemului, Mormântul Mântuitorului, Pustia Iordanului. Deşi trăia în condiţii de austeritate şi singurătate, fiarele pustiului nu o atacă, şerpii nu o vatămă, ci toate vieţuitoarele treceau blânde şi cuminţi pe lângă ea fără să-i pricinuiască nici un rău.
La vârsta de 25 de ani se întoarce la Epivat, satul naşterii sale, bolnavă şi slăbită din pricina posturilor aspre pe care le ţinea. Doreşte să mai vadă o dată Constantinopolul, dar pe corabie se stinge din viaţă. Navigatorii înspăimântaţi o înmormântează la repezeală la marginea mării. Fluxul şi refluxul au spălat nisipul sub care se găsea trupul firav al Cuvioasei, scoţând la suprafaţă un corp neputrezit. Voiau s-o înmormânteze în cimitirul obişnuit, dar câţiva bolnavi atingându-se de trupul ei, şi-au recâştigat sănătatea. Faptul acesta a determinat pe Patriarhul Constantinopolului să o depună într-o raclă în Biserica Sfinţilor Apostoli, unde mulţimi nenumărate veneau şi se închinau primind în schimb bogate binefaceri. Aşa cum viaţa sa a fost o continuă umblare şi sfintele ei oseminte au fost mutate din loc în loc spre a fi ocrotite de profanatorii necreştini despre care se ştie că au cucerit Constantinopolul precum şi alte locuri unde Cuvioasa Paraschiva a fost depusă temporar.
La 13 iulie 1641, pe vremea domnitorului Vasile Lupu şi a Mitropolitului cărturar Varlaam al Moldovei, moaştele Cuvioasei Paraschiva ajung la Iaşi, în Biserica Sf. Trei Ierarhi, iar astăzi se află în biserica Mitropolitană din acelaşi oraş, unde an de an la 14 octombrie, ziua mutării sale la ceruri, zeci de mii de credincioşi de pe tot cuprinsul ţării precum şi din afară îşi apleacă fruntea în faţa sfintelor oseminte de la care aşteaptă mulţime de daruri negrăite.

Preot Petru PINCA, Blaj

Publicitate

Cultură Educație

FOTO| Exponatul lunii la Muzeul „Ioan Raica” Sebeș: Un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba

Publicat

în

FOTO| Exponatul lunii la Muzeul „Ioan Raica” Sebeș: Un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba

Exponatul lunii septembrie 2021 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş este un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba, folosit la începutul secolului XX, pentru a marca mormântul unui bărbat.

Stâlpul funerar, octogonal în secțiune, are înălțimea de 1,25 m. Suprafața acestuia este tratată distinct în succesiunea a 16 registre, fiind ornamentat doar în jumătatea superioară. Baza, de 48 cm, este prima parte, nedecorată, a stâlpului. Deasupra acesteia, urmează trei segmente de forma unor prisme, octogonale în secțiune, cu baza mică dispusă în jos.

Electrica Furnizare Discount

Stâlpul continuă cu o succesiune de 12 registre, tot octogonale în secțiune, cu lățimi ce variază între 4 și 9 cm, ale căror margini sunt decorate cu denticuli ciopliți. Cele mai late sunt ornamentate cu X-uri, mai mici sau mai mari, motive decorative interpretate de specialiștii ca fiind simboluri solare. În partea superioară a stâlpului este dispusă o învelitoare rotundă, cu diametrul de 15 cm, confecționată din lemn de brad, cu marginile dințate, care îndeplinește atât un rol funcțional, protejând stâlpul de apa provenind din precipitații, cât şi unul decorativ-simbolic, fiind o reprezentare a discului solar. Învelitoarea are două mici perforații, în care era fixată, cel mai probabil, „pasărea-suflet”, care însă nu s-a păstrat. Pe trei dintre laturile registrelor (7-9), se păstrează inscripția „1915 Iuan Lup”, orientată de sus în jos, care consemnează anul decesului şi numele celui pentru care a fost confecționat stâlpul funerar.

Cimitirele din satele de munte din Mărginimea Sebeșului mai păstrează, însă, din ce în ce mai rar, obiceiul de a pune stâlpi funerari la mormintele bărbaților, practică care la jumătatea secolului trecut era prezentă în cătunele Șugagului, Loman, Tonea, Răchita, Pianu de Sus, Strungari, Purcăreţi și Plaiuri. La începutul secolului XX, fenomenul a fost, însă, mult mai răspândit în zona submontană, ocupând o arie cuprinsă între Orăștie și Făgăraș, cu intruziuni sporadice la sud de Carpați, în aria actuală a județelor Gorj și Mehedinți.

În general, stâlpii funerari sunt ornamentați, de sus și până jos, cu motive geometrice și, mai rar, cu motive florale sau vegetale, de cele mai multe ori elementele decorative sculptate fiind pictate, culorile cele mai frecvent folosite fiind roșul, negrul, verdele, albastrul și, mai rar, albul. În secțiune, au formă patrulateră (Pianu de Sus, Purcăreţi, Plaiuri, Strungari, Răchita, Loman, Tonea și Pleși) sau hexagonală / octogonală (Căpâlna, Deal și Jidoștina), cu diametrul de 8-12 cm, în timp ce înălțimea lor variază între 1,20 și 2 m, în funcție de vârsta decedatului (la copii și bătrâni stâlpii folosiți erau mult mai mici). Un alt indiciu în stabilirea vârstei celui înmormântat este prezența păsării-suflet pe stâlp, ce apare exclusiv la tinerii necăsătoriți, situație în care, alături de stâlpul cu pasăre, se folosește și o „suliță de brad”, care trebuia să aibă o înălțime proporțională cu vârsta pe care o avusese decedatul. Ocupația celui înmormântat, în viața pe care tocmai o părăsise, este indicată uneori de diverse însemne funerare. La Purcăreţi, dacă cel decedat era cioban, se lega de un colț al stâlpului o batistă în care se introducea, alături de moneda pusă la toți morții (gest care ne amintește de „obolul lui Caron” din mitologia romană), și un smoc de lână, iar la Loman, Tonea şi Răchita, dacă decedatul a fost cioban, se atârna de stâlp un clopoțel.

În cazul exemplarului ales ca exponat al lunii la muzeul din Sebeş, înălțimea (1,25 m), precum şi cele două perforații ale discului din extremitatea superioară a stâlpului, unde cel mai probabil a fost fixată o pasăre-suflet, ne îndreptățesc să credem că el marca mormântul unui tânăr necăsătorit, decedat în anul 1915.

Citește mai mult

Cultură Educație

Sâmbătă, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversării Muzeului „Ioan Raica”

Publicat

în

Sâmbătă, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversării muzeului „Ioan Raica”

Distinsul profesor universitar dr. Volker Wollmann va fi prezent la Sebeș, cu prilejul „Zilelor Muzeului”, sâmbătă, 28 august 2021, cu începere de la ora 11.30, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica”, unde va susține conferinţa „Reconstituirea grafică – o soluţie de păstrare a memoriei patrimoniului tehnic al judeţului Alba”. Aceasta va fi urmată de prezentarea cărții „Patrimoniu preindustrial și industrial în România”, vol. VIII, Sibiu, Editura Honterus, 2020.

Prof. univ. dr. Volker Wollmann este un reputat istoric, absolvent Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Cu toate că a contribuit la editarea mai multor volume din seria „Inscripţiile Daciei romane”, domeniul de suflet al profesorului Wollmann, cel în care s-a remarcat, este cercetarea mineritului din provincia Dacia, dar şi cel din perioada premodernă. Aceste activități l-au condus treptat pe Volker Wollmann spre un domeniu spectaculos, dar neglijat în comunitatea academică din România: arheologia industrială. Este, deopotrivă, un neobosit editor şi cercetător al documentelor Evului Mediu târziu şi epocii moderne.

Electrica Furnizare Discount

Din anul 2004, Volker Wollmann a devenit consilier ştiinţific al Fundaţiei Saşilor Ardeleni din München, iar în anul 2012, statul german i-a răsplătit eforturile acordându-i prestigioasa „Cruce Federală de Merit”. Între anii 2000 şi 2006, a fost profesor asociat al Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, al cărui Doctor Honoris Causa a devenit, începând cu anul 2015. Pentru meritele sale ştiinţifice, în anul 2011 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Sebeş (localitate în care, de altfel, şi-a petrecut copilăria şi a absolvit liceul) şi al municipiului Brad. De-a lungul anilor, a publicat peste 20 de cărţi şi peste 250 de articole ştiinţifice în reviste de prestigiu din România şi din străinătate, fiind, totodată, membru fondator şi director al revistei „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, anuarul ştiinţific al Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş.

Conferința va fi urmată de lansarea cărții „Patrimoniu preindustrial și industrial în România”, vol. VIII, Sibiu, Editura Honterus, 2020, prezentată de dr. Ioan Alexandru Aldea, arheolog, specialist în arheologie pre- şi protoistorică, fost muzeograf al muzeelor din Sebeş şi Alba Iulia şi conferenţiar al Universitatăţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.

Citește mai mult

Cultură Educație

Ultimele 5 locuri disponibile: Holcim Romania oferă tinerilor absolvenți de liceu pregătire gratuită în cadrul Școlii Tehnice Holcim de la Aleșd (P)

Publicat

în

 Ultimele 5 locuri disponibile: Holcim Romania oferă tinerilor absolvenți de liceu pregătire gratuită în cadrul Școlii Tehnice Holcim de la Aleșd; după absolvire, aceștia vor fi angajați în cadrul companiei

Programul educațional implementat de Holcim Romania, cu o durată de școlarizare de 2 ani, începe în septembrie 2021. La absolvire, tinerii vor primi o diplomă de calificare ca Tehnician în industria cimentului și vor avea posibilitatea de a face parte din echipa Grupului  Holcim Romania prin obținerea unui loc de muncă în apropierea zonei lor de reședință.

Programul de școlarizare gratuit propus de Holcim este recunoscut de către Ministerele Muncii și al Educației. Pe tot parcursul acestuia, Holcim Romania asigură pregătire teoretică și practică, burse de merit, transport, cazare și masă, toate materialele necesare studiului, echipament de protecție.

Electrica Furnizare Discount

Sesiunile practice sunt asigurate de specialiști în industria construcțiilor din cadrul Holcim și Somaco și includ: tehnologia de fabricare a cimentului, mentenanță mecanică, preventivă, electrică, calitate, tehnologia prefabricatelor, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului.

Modulul general de educație va fi asigurat de către profesorii Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd pentru materii precum: matematică, fizică, chimie, engleză, germană, desen tehnic, IT.

Alături de membrii echipei Holcim Romania, tinerii se vor putea dezvolta pe plan profesional, dar și personal, fiind ghidați pe tot parcursul programului de către specialiști cu o vastă experiență în domeniu.

„Prin intermediul Școlii Tehnice, ne dorim să aducem alături de noi tineri dornici să descopere această industrie a construcțiilor, care contribuie semnificativ la dezvoltarea comunităților. În cadrul Școlii, elevii vor avea posibilitatea să se dezvolte învățând de la specialiști în domeniu. Suntem mândri că, prin intermediul acestui proiect, ne aducem aportul la formarea noilor generații de profesioniști și ducem mai departe angajamentul nostru de a construi o lume mai bună”, a declarat Florina Rusneac, Manager Resurse Umane, Holcim Aleșd și Turda.

Elevii vor avea posibilitatea să se înscrie în program până la data de 7 septembrie. Pentru a aplica este necesar să se completeze cererea de înscriere și să se atașeze copia cărții de identitate, a certificatului de naștere și a celui de căsătorie (dacă este cazul), diploma de bacalaureat sau certificatul de absolvire, foaia matricolă  și adeverință de la medicul de familie.

Ulterior, între 8 – 10 septembrie, aceștia vor susține o serie de testări la matematică, fizică, chimie, engleză, precum și o evaluare a profilului psihologic și un interviu cu un specialist Holcim Romania.

Informații suplimentare și înscrieri pe site-ul www.holcim.ro sau la numarul de telefon 0758 016 284.

•••

Despre Grupul Holcim

Holcim construiește progres pentru oameni și pentru planetă. În calitate de lider global în furnizarea de soluții de construcții, compania contribuie la dezvoltarea unui mediu construit mai verde și mai inteligent, îmbunătățind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume. 

Holcim este prezent în 70 de țări la nivel mondial, reunind unele dintre cele mai de succes companii din industria construcțiilor: ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim și Lafarge, cu peste 70.000 de angajați.

Despre Holcim România

Holcim (Romania) S.A. activează de peste 20 de ani în sectorul materialelor de construcții din România. Compania deţine 2 fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleșd, o staţie de măcinare, 18 staţii ecologice de betoane, 3 staţii de agregate, 2 staţii de lianţi speciali şi 3 terminale de ciment în Bucureşti, Turda și Roman. Holcim are aproximativ 800 angajați în România.

Grupul de companii Holcim România include Somaco Grup Prefabricate (ce deține 5 fabrici de prefabricate și una de BCA) și Geocycle România (cu 3 puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor).

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare