Ziarul Unirea

Sesiune extraordinară pentru restanţieri

La propunerea studenţilor, luni, 13 februarie, Consiliul de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a hotărât organizarea unei sesiuni exatrordinare de examene pentru studenţii şi masteranzii restanţieri din anii de studiu terminali, ne-a declarat conf. univ. dr. Diana Câmpan, secretarul ştiinţific al Senatului UAB. Sesiunea extraordinară de restanţe va avea loc în perioada 27 februarie – 4 martie, iar înscrierile, în intervalul 20 – 23 februarie. Studenţii şi masteranzii care au acumulat restanţe din primii ani vor fi nevoiţi să achite o taxă pentru fiecare examen picat în parte. (R.G.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419