Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Sculptorul Adam Romi, un artist – patriot, deschizător de drumuri în portretistica monumentală la Alba Iulia şi Chişinău

Publicat

în

Portret
Romi Adam – născut în 4 mai 1945, în localitatea Balomir, acolo unde cerul se deschide aproape la 180 de grade, acolo unde cerul copilăriei este cel mai mare, cum îi place artistului să spună
– A absolvit Liceul Teoretic Cugir (1959 – 1963), unde a făcut cunoştinţă cu desenul tehnic de înalt profesionalism
– Facultatea de Arte Plastice, Institutul Pedagogic din Cluj-Napoca (1964 – 1967)
– membru al Uniunii Artiştilor Plastici
Stare: căsătorit, soţia Valeria Adam, profesoară de rusă – română, pensionară
Copii: Ovidiu Romi – arhitect
Dorin Ştefan – arhitect, lect. univ. Facultatea de Arte, Bucureşti

Adam Romi şi-a început cariera în 1966 ca  profesor la Liceul Teoretic Zlatna. Din 1968  a activat ca profesor la catedra de pictură până în 1979 după care, până în 2009, la catedra de ceramică-sculptură, timp în care obţine toate gradele didactice. Activează mai apoi la Palatul Copiilor din Alba Iulia, cea de-a doua casă şi uneori chiar şi prima, aşa după cum ne spune chiar el. Artistul ne-a declarat că aici relaţia profesor – elev a fost cea mai fericită comunicare din viaţa lui. “Aici m-am format profesional, aici a fost laboratorul căutărilor mele în domeniul ceramicii şi al sculpturii, şi tot aici am practicat portretul, de ordinul sutelor la care nu le mai ştiu numele.
Chemarea lutului m-a făcut să cunosc olarii din întreaga ţară la care de multe ori am poposit în dorinţa de a cunoaşte această artă. Preferam lutul ca material de lucru, fiind uşor de procurat şi mai aproape de fiinţa umană decât porţelanul şi mult mai uşor de prelucrat prin modelare. De la vase zoomorfe şi antropomorfe la vasele de mari dimensiuni desenate în stilul ceramicii romane şi greceşti, a fost câmpul de desfăşurare a fanteziei creatoare. Acum crochiul trece de pe hârtie pe suport ceramic. Aici, la Palatul Copiilor au fost anii maturităţii profesionale. Doresc ca toţi copiii să îşi descopere talentul trecând prin cercurile pe specialităţi – locul cel mai fericit de educaţie într-un mediu sănătos şi  util. Da! Îi sfătuiesc pe părinţi să nu uite de aptitudinile copiilor!”.
– Ce înseamnă desenul, arta, lutul, pentru dumneavoastră?
“-Desenul înseamnă pentru mine adevăratul mod de a trăi al artistului plastic, aerul de care are nevoie într-o respiraţie normală pentru artă, trudă şi satisfacţie, este agonie şi extaz.
Desenul este floarea şi fructul creatorului, radiografia structurii sale sentimentale iar portretul o replică a figurii umane trecută prin sufletul artistului, este buna manifestare a comunicării scrise şi totodată starea de început a picturii şi sculpturii. Lutul este amprenta copilăriei mele, locul de joacă… jucăriile de început ale omenirii. Preţuiţi lutul, material primordial din care Dumnezeu a făcut omul! Daţi viaţă formelor de lut, faceţi-le să vorbească, să devină adevărate sculpturi!”.
– De unde această chemare pentru portret?
“-Mi-a plăcut şi îmi place să privesc figura umană – expresivitatea feţei ei, mişcările, raportul între părţi şi să  mă las furat de această frumuseţe dumnezeiască – omul.
Eram  canalizat pe această cale, când întâlnirea cu două personaje remarcabile, consăteni (Aurel Avram şi Mihu Ioan), a dat elan chemărilor mele pentru desen”.
Iată că astăzi desenul artistului, fie el portret sau crochiu de mişcare, este plin de profesionalism. Simplitatea tratării suprafeţei, libertatea de exprimare, tuşa energică şi linia plastică ale acestuia dau nota de personalitate lucrărilor.
Bustul lui Mihai Eminescu a fost deschizător de drum în lucrările monumentale, în portretistica monumentală a artistului, prin realizarea a două busturi, cu o înălţime de 70-80 de centimetri – în prima variantă la Şcoala nr. 7 Alba Iulia şi în a doua variantă în bronz la şcoala din Ighiu. “Este un Eminescu tânăr şi de o plasticitate a  volumului foarte bine simţită şi de mare monumentalitate”, precizează Adam Romi.
lAmprenta magică  lăsată de artistul Adam Romi pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia
Două busturi din bronz realizate de artist au întregit patrimoniul cultural-artistic al oraşului Marii Uniri. Este vorba despre bustul marelui poet basarabean Grigore Vieru şi al lui Adrian Păunescu, ce se află pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia. Bustul lui Vieru este o operă creată în 2009 şi dezvelită cu ocazia Congresului Spiritualităţii Românilor de Pretutindeni, în acelaşi an. Aşa după cum spune artistul, bustul lui Vieru din bronz a fos primul din viaţa postmortem a poetului. “Curat şi simplu ca firul de iarbă”, aşa cum spunea poetul, meditativ cu şuviţa-i caracteristică, lucrare ce a făcut ca Raisa Vieru, soţia poetului, să exclame: “Acesta este Grigore al meu!”. “Aceasta a fost nota verbală cea mai mare primită la adresa lucrării, după care urmau să vină multe alte aprecieri”, a precizat artistul.
Tot aici, la Alba Iulia, bustul lui Adrian Păunescu urma să apară exact la un an după cel al lui Grigore Vieru, cu o înălţime de 104 centimetri şi o greutate de 100 de kilograme. Asta după multă muncă de documentare, ceasuri de căutări în faţa unui colos al poeziei, un vulcan imprevizibil ce a fost gata să izbucnească…

Busturi, efigii, plachete şi medalioane la Chişinău –  Templul “patriotismului”moldovean
Prezentă la Alba Iulia, cu ocazia dezvelirii bustului poetului Păunescu, o delegaţie din Republica Moldova, în frunte cu academicianul Mihai Cimpoi, şi-a exprimat dorinţa de a-i avea pe cei doi mari poeţi – fraţi şi la Chişinău, dorinţă împlinită cu ajutorul Consiliului Judeţean Alba, prin bunăvoinţa preşedintelui Ion Dumitrel.
Astfel, Romi Adam realizează pentru Chişinău bustul poetului Grigore Vieru, o replică a celui de la Alba Iulia, care acum se găseşte la Biblioteca “Alba Iulia” din Chişinău. Bustul a fost dezvelit în 14 februarie 2012 şi “este la el acasă, acolo suntem şi noi, cei din Alba Iulia, prin donaţiile din partea Consiliului Judeţean, ale Bibliotecii Judeţeane “Lucian Blaga” Alba şi ale multor altora”, declară artistul.

Elit - Gustul Desăvârșit

Păunescu la Chişinău
Dezvelirea bustului  a avut loc undeva în luna august a anului 2012 în parcul Ştefan cel Mare al capitalei Republicii Moldova, acolo unde se şi află, nu departe de Grigore Vieru –  o lucrare realizată de doi sculptori moldoveni. Lucrarea (bustul lui Păunescu) este, de asemenea, monumentală, aşezată pe un soclu de granit, înalt de peste 2,50 metri şi întinde un arc de solidaritate spirituală a tuturor poeţilor prezenţi acolo. “Iată că poetul Adrian Păunescu să întâlneşte cu fratele Grigore Vieru aici în Basarabia”, spunea Mihai Cimpoi. Păunescu este monumental şi face primirea trecătorilor, încă cu ochii umezi, aşa cum sublinia soţia poetului la dezvelirea bustului de la Chişinău.

Întoarcerea artistului în Chişinău
s-a făcut prin efigia Grigore Vieru – bronz de diametru 50 de centimetri -aplicată pe placă de marmură (60×90 cm), inscripţionată în relief. Cu ocazia Festivalului Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”, ediţia a II-a, ce a avut loc în perioada 10-13 octombrie 2012 la Chişinău, sculptorul Adam Romi, alături de o delegaţie a Consiliului Judeţean Alba, a realizat  o placă memorială pe care a dus-o şi a fixat-o personal pe frontispiciul clădirii unde a locuit poetul, de pe strada Nicolae Iorga nr. 7 din capitala Moldovei.
“Ea a fost aplicată pe locuinţa poetului şi este impresionantă, dă foarte bine la o aşa înălţime (etaj 1). Acesta este locul unde acum se depun flori şi lacrimi, loc marcat cu mult entuziasm de delegaţia Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană şi autorul lucrării”, spune Adam Romi.
Acesta a ţinut neapărat să ne spună că ei, “fraţii noştri de dincolo de Prut, au un mare patriotism, trăiesc evenimentul şi se bucură sincer de faptele concrete de colaborare.”
Lucrările dânsului sunt nenumărate (portrete, plachete, medalioane, busturi), şi mai amintim aici efigie – Grigore Vieru şi Adrian Păunescu la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Biblioteca Alba Iulia din Chişinău, plachete de mici dimensiuni ce au marcat diferite evenimente pentru şcoli sau  instituţii; efigie Lucian Blaga la casa natală “Lucian Blaga” Sebeş, bust şi efigie Septimiu Albini – Cut, bust avocat Ioan Pop, bust academician Emil Pop pentru Muzeul etnografic de la Bucerdea Vinoasă, efigie la Şcoala Sf. Iosif, pictură “Avram Iancu” la Şcoala “Avram Iancu” Alba Iulia, pictură Vasile Goldiş la Şcoala nr. 1 Alba Iulia, plachete Avram Iancu (colaborare cu societatea “Avram Iancu”); plachete, plăci comemorative (colaborare la revista Dacoromânia a Fundaţiei “Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”); grafică de carte (prof. Ilie Moise – Sibiu, scriitorul Ioan Popa, poetul Avram Cristea, poetul
Dumitru Mălin, Gheorghe Ciul, Gheorghe Jurcă, scriitorul Ioan Buzaşi etc.).
De asemenea, în perioada 21-26 februarie 2013, la Cahul realizează efigia B.P. Hasdeu pentru Universitatea de Stat B.P.H., la 175 de ani de la naştere, eveniment la care a participat o delegaţie de la CJ Alba şi de la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  “Aceas­tă lucrare a fost un  “mărţişor” din partea celor două delegaţii de la Alba Iulia. Au urmat semnări de protocoale de colaborare între cele două universităţi şi chiar şi cu comuna Ighiu”.

Gânduri ale artistului despre Unirea Basarabiei şi a Moldovei cu România
Unirea cu Basarabia o cred posibilă la momentul când coincid dorinţele noastre cu momentul prielnic din partea marilor puteri europene. Să nu ne pierdem speranţa, să dovedim fapte de unire – fapte concrete precum schimburi comerciale în beneficiul ambelor părţi sau schimburi culturale între universităţi, şcoli şi primării, pentru că “mama noastră e Limba Română”.

Îşi doreşte şi propune Primăriei şi Consiliului Local Alba Iulia pentru Cetatea Alba Carolina:
– ateliere pentru artişti
– seară culturală – cenaclu cultural cu participarea portretiştilor
– implicarea artiştilor în viaţa oraşului – evenimente cultural-artistice
– grafică în ziarele cotidiene
– implicarea în proiecte din partea artiştilor plastici
– lecţii de arte la copii cu dizabilităţi
– un spaţiu al artelor cu muzică, poezie, dansuri, picturi
– expoziţii în aer liber
– ateliere meşteşugăreşti şi de artă
– Care este cea mai mare satisfacţie din viaţa dumneavoastră de artist al sculpturii?
“- Satisfacţie am atunci când gândurile şi simţirile mele dau năvală în forme noi de exprimare artistică, răcorind bătrânul vulcan. Voi fi împlinit atunci când bătrânul vulcan ce-l port va erupe şi va lăsa să curgă lavă de bronz în forme prăfuite de timp, atunci voi striga la cer: Sunt aici, Doamne!”.
Pe viitor, doreşte să-şi expună mai mult lucrările pentru a putea fi văzute şi apreciate de public, alături de alte câteva lucrări ale copiilor săi, într-o expoziţie care să se intituleze “Tatăl şi fiii”.
Aşadar, putem spune, fără falsă modestie, că Romi Adam, pe lângă faptul că este un adevărat artist al transformării lutului în bronz, este totodată şi un mare artist-patriot deschizător de drumuri pe portretistica monumentală, atât la Alba Iulia cât şi la Chişinău.
Îi urăm viaţă lungă şi de aici înainte împlinirea tuturor dorinţelor profesionale. Fie ca “vulcanul creator” să erupă în noi forme artistice care să-l încânte atât pe domnia sa, dar şi pe privitori şi admiratori.

A consemnat Alexandra MATEŞ


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

Publicat

în

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

An de an, la data de 24 mai, este sărbătorită Ziua europeană a parcurilor naționale, la nivel continental, această zi având scopul de a apropia oamenii de natură și dea sensibiliza publicul privind impotanța frumuseții naturale în zonele protejate, dar și la impotanța conservării și gestionării durabile a ariilor protejate din Europa.

Hotărârea sărbătoririi Zilei europene a parcurilor naţionale a fost luată în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia (mai 1909). În acel an, pe 24 mai, peste o sută de organizaţii din 18 ţări europene au organizat evenimente de Ziua europeană a parcurilor naţionale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte sute de autorităţi şi mii de arii protejate din 40 de ţări europene. EUROPARC doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Din partea României, ca membri EUROPARC mai sunt: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; Asociaţia Altitudine; Administraţia Parcului Natural Apuseni; Enduro Ranch; ProPark – Fundaţia pentru arii protejate.

În România, celebrarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost marcată, an de an, prin organizarea unor manifestări dedicate celebrării unor evenimente cu semnificaţie deosebită în domeniul protecţiei naturii şi al ariilor naturale protejate, în organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a altor instituţii.

Europa are numeroase arii protejate importante, dar este în acelaşi timp un adevărat mozaic de naţiuni, culturi şi organizări politice. Până la constituirea Uniunii Europene nu s-a putut vorbi efectiv despre un punct de vedere comun sau despre iniţiative europene în domeniul conservării mediului. În anul 1994 a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune pentru Ariile Protejate.

Iniţiative europene cum ar fi EECONET, EMERALD, Natura 2000 şi altele pregătesc drumul către o reţea europeană de arii protejate interconectate prin coridoare ecologice ce permit dispersia şi migrarea speciilor. În politica de conservare a mediului atât la nivel european, cât şi mondial se face simţită din ce în ce mai acut necesitatea trecerii de la conservarea speciilor la cea a habitatelor, de la conservarea unor locuri la conservarea unor ecosisteme şi de la măsuri naţionale la măsuri internaţionale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2022. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Publicat

în

Sfinții Constantin și Elena 2022Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje de Sf Constantin și Elena pe care să le trimiți prietenilor, familiei, colegilor sau colaboratorilor:

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni

-Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tai. Cu drag, …

-Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, căci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Elit - Gustul Desăvârșit

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească. La Mulți Ani, Elena! La mulţi ani! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!

-De ziua numelui tău, îţi doresc noroc, fericire şi sănătate. Să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani, Constantin/Elena!

-Dragă Elena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un ‘La mulţi ani din suflet!

-Vreau să îţi urez toate cele bune de „Constantin si Elena”! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

-Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulți ani!

-Să bem! Ziua de azi a început bine, pentru că este ziua numelui tău! Aşa că îţi reamintesc că ai lângă tine cei mai buni prieteni şi, bineînţeles, că azi dai de băut!
-Cu ocazia onomasticii, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi că sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri! La Mulți ani, Constantin!

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin şi Elena”! Să ai parte de bucurii!

-La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele. Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îţi dorim sanatate şi numai bucurii.

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

-Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru colegi și colaboratori

-Sfinţii Constantin şi Elena să vă aducă liniște, sănătate și binecuvântare!

-Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

-Pentru tot ceea ce ai încercat să faci până acum şi nu ţi-a ieşit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai căutat în zadar şi nu ai găsit, azi ai voie mai mult ca oricând să crezi într-o minune. Este ziua ta şi numai a ta. Azi trebuie să crezi în visele tale! La mulţi ani!

-Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însotească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Constantin şi Elena cât mai frumoasă!

-O zi specială pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

-La mulţi ani cu sănătate, Cu belşug şi cu de toate, Bucurii şi nestemate, De-acum şi pe mai departe. La multi ani, Constantin/Elena!

Mesaje deosebite de Sf Constantin și Elena

-Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sf Constantin și Elena!

-Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

-Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu! Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!

-La Mulţi Ani, Elena! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.
Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Sf. Constantin și Elena – Cele mai frumoase urări și felicitări

-Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori! Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

-Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!

-Cu ocazia zilei Sfinţisorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

-La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare