Primăria municipiului Blaj investește peste 260.000 lei în lucrări de reparații și întreținere a străzilor

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria municipiului Blaj a lansat de curând în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziție lucrări de “Reparații curente pe străzile municipiului Blaj, județul Alba”.

Se dorește repararea unor străzi care prezintă deformări și urme de îmbătrânire ale îmbrăcăminților bituminoase din Municipiul Blaj. Durata de realizare a lucrărilor este estimată la 12 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Categorii de lucrări

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Plombarea cu mixtură asfaltică la cald, cu decapare mecanică.

Plombarea cu mixtură asfaltică la cald, cu decaparea mecanică, se va execută cu mixtură asfaltice de tip BA16 MASF 16, conform soluției propuse de responsabilul tehnic cu execuția- minim 4 cm grosime, după cilindrare.

În vederea realizării unor lucrări de calitate se va respectă cu strictețe tehnologia de execuție și anume:

o marcarea suprafețelor ce vor fi decapate sau frezate prin tragerea unor linii pline la marginea acestor suprafețe, ele astfel marcate vor avea forme geometrice regulate;
o frezarea imbracaminei bituminoase a suprafeței marcate;
o scoaterea și îndepărtarea materialului decapat din perimetrul marcat;
o curățarea suprafețelor decapate cu maturi și perii prin suflare cu aer comprimat;
o amorsarea suprafeței curate cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;
o așternerea uniformă a mixturii asfaltice la temperatura optimă;
o compactarea cu cilindru vibrator;

Fazele de lucru : decaparea, curățarea suprafeței decapate, amorsarea, așternerea asfalt, compactarea vor fi succesive și imediate, adică pe o porțiune dată toate fazele vor fi executate în aceași zi.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 265.359,49 lei, fără TVA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419