// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Primăria Aiud, concurs pentru un post de referent, clasa III, în cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD organizează concurs de recrutare, în data de 15.02.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment Casierie, Încasări Venituri.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.02.2018, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9. Interviul se susține în termenul prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele probei  scrise.

– Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 16.01.2018 – 05.02.2018, ora 14:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane, tel/fax: 0258861593, int.13, e-mail: spapl@aiud.ro, persoana de contact: Haracsek Katalin Melinda, consilier Compartiment Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile  de participare la concurs:

– Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 – Condiții specifice: – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează  la sediul Serviciului Public și pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane, tel/fax: 0258861593, int.13.

Birou Comunicare și Relații Publice

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419