Peste 7.600 de persoane din Alba au absolvit cursuri de formare profesională, în 2012

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba şi-a prezentat raportul de activitate pe anul trecut, în ceea ce priveşte autorizarea furnizorilor de formare profesional. Potrivit datelor furnizate, AJPIS a emis un număr de 7.636 de certificate de absolvire pentru persoane care au urmat cursuri de calificare şi recalificare.

Activitatea privind formarea profesională a adulţilor din cadrul agenţiilor teritoriale este coordonată şi controlată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.), instituţie publică înfiinţată prin reorganizare în luna iunie 2011. În urma acestor modificări s-a încheiat un contract de colaborare între Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Componenţa Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Alba este formată din preşedinte, funcţie deţinută de către directorul executiv al A.J.P.I.S. Alba şi membrii, respectiv reprezentant al patronatelor, reprezentant din partea sindicatelor, reprezentant din cadrul A.J.OF.M. Alba şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Alba.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

În anul 2012:

  • au avut loc 11  şedinţe ale Comisiei de autorizare;
  • au fost emise 714 decizii ale Comisiei de autorizare;
  • s-au încheiat 222 contracte civile cu specialiştii pentru evaluare furnizori de formare pentru programele depuse în vederea autorizării/reautorizării;
  • au fost autorizate sau reautorizate 111 programe de formare (85 autorizări, iar 26  reautorizări );
  • au fost autorizate un număr de 79 programe de calificare, 15 programe de specializare, 15 programe de perfecţionare şi 2 programe de iniţiere;
  • au fost derulate 548 sesiuni de formare, din care 101 în alte judeţe.

Urmare a finalizării cursurilor, AJPIS Alba a vândut un număr de 3.591 de certificate de calificare şi un număr de 7.636 de certificate de absolvire, precum şi un număr de 11.227 de anexe descriptive, câte una pentru fiecare ceretificat eliberat.

Au fost depuse în contul AJPIS Alba taxe de autorizare, de către furnizorii de formare profesională a adulţilor, în sumă totală de 155.400 lei. Plăţile efectuate pentru membrii comisiei de autorizare, precum şi cele efectuate pentru specialişti pentru evaluări ale dosarelor, au fost în cursul anului 2012, în sumă totală de 50.890 lei.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325