Pensiile militarilor şi poliţiştilor vor fi administrate de case de pensii sectoriale

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) vor avea în structură case de pensii sectoriale, conform unui proiect elaborat de Ministerul Muncii. Potrivit proiectului de hotărâre al Guvernului privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, acestea sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii, structuri care se desfiinţează. Activitatea caselor de pensii sectoriale va fi coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice. Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului. Conform notei de fundamentare, adoptarea acestui act normativ se impune pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 132 şi ale art. 135 din Legea 263/2010. Casele de pensii sectoriale se vor organiza şi vor funcţiona astfel: pentru MApN, la nivel de structură centrală de specialitate în subordinea Direcţiei financiar-contabile; pentru MAI, la nivel de unităţi în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii publice; pentru SRI, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice. Potrivit proiectului, patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale MApN şi SRI se va constitui prin preluare pe bază de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor şi datoriilor, încheiat în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. De asemenea, patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a MAI se va prelua din oficiu de la fosta casă de pensii a MAI. Totodată, personalul încadrat în structurile organizatorice responsabile cu pensiile din MApN, MAI, respectiv SRI va fi preluat de fiecare casă de pensii sectorială din subordinea acestor instituţii publice. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419