O absolventă de liceu din Alba eliminată din examenul de bacalaureat pentru că i-a sunat telefonul a obținut în instanță suspendarea actului de sancționare

O absolventă de liceu eliminată din examenul de bacalaureat pentru că i-a sunat telefonul a obținut în instanță suspendarea actului de sancționare • Tânăra a dat în judecată Inspectoratul Școlar la Tribunalul Alba și va putea participa la sesiunea de Bacalaureat din luna august

O absolventă a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, eliminată din examenul de Bacalaureat, la sesiunea din iunie 2019, după ce i-a sunat telefonul pe care îl avea asupra ei, a obținut la Tribunalul Alba anularea actului administrativ prin care a fost sancționată.

Decizia instanței este executorie astfel încât tânăra va putea participa la sesiunea examenului de Bacalaureat ce va fi organizată în luna august. Inspectoratul Școlar i-a interzis să participe în următorii 2 ani la examen. Instituția a contestat decizia Tribunalului, dar dosarul nu a fost înregistrat încă la Curtea de Apel.

ELIT

Suspendarea executării are efect până la soluționarea definitivă a cauzei prin care absolventa a solicitat anularea deciziei de sancționare. Instanța a considerat că suspendarea executării actului administrativ se susține în condițiile în care a constatat deficiențe ale comisiei de organizare a examenului cu privire la informarea elevilor în ceea ce privește accesul în sălile de examen cu obiecte interzise.

Repartizare pe ore care nu a mai fost respectată

În acțiunea depusă la instanță, absolventa a precizat că potrivit repartizării candidaților, așa cum a fost aceasta întocmită în prealabil și afișată pe data de 12 iunie 2019, urma să se prezinte pentru susținerea probei de competențe lingvistice la Limba Engleză la ora 17.00. Din cauza organizării defectuoase și a neprezentării altor candidați, nu a fost respectată repartizarea pe ore, așa cum a fost aceasta prestabilită, reclamanta primind un mesaj de la colegi să se prezinte mai repede să susțină proba de engleză, întrucât nu sunt candidați și ”comisia stă degeaba și profesorii sunt nervoși”.

În aceste condiții, s-a precipitat, s-a grăbit să plece de acasă și să ajungă cât mai repede, deși nu era încă ora la care a fost programată să susțină examenul. În graba mare reclamanta și-a lăsat lucrurile (geanta) într-o altă sală, unde erau depozitate și alte obiecte personale ale altor candidați, uitând cu desăvârșire că telefonul mobil i-a rămas în buzunar.

Tânăra a precizat că situația s-a datorat defectuoasei organizări a examenului de bacalaureat, a faptului că nu s-au respectat întocmai dispozițiile cuprinse în Metodologia organizării examenului național privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, și, mai ales, din cauza grabei și a emoțiilor, fără să existe nici un moment intenția de fraudă, având în vedere că se prezenta la un examen oral. A invocat prevederile art. 13 alin. 8 și 9 din OMEN nr. 4830, respectiv faptul că ”înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. 1 – 7 și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen”. ”În data de 13 iunie 2019 nu s-au parcurs aceste etape și nu a existat nici o instruire sau măcar o atenționare din partea asistenților, special numiți în Comisia de bacalaureat, înainte de începerea probei și nici nu a fost întocmit un astfel de proces verbal.

Dacă s-ar fi respectat cu strictețe aceste dispoziții și s-ar fi făcut instruirea de care vorbește Metodologia, înaintea începerii probei de examen, nu ar fi fost posibilă o astfel de situație, întrucât nu a existat niciun moment intenția de a frauda examenul și, cu siguranță, și-ar fi amintit că are telefonul asupra sa. În aceste condiții, cu siguranță nu ar fi intrat în sala de examen cu acest dispozitiv”, se precizează în acțiunea civilă prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ.

Inspectoratul a solicitat respingerea plângerii

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au solicitat, cum era de așteptat, ca acțiunea elevei să fie respinsă și să fie menținut actul prin care a fost sancționată. ”(…) justificarea emoțiilor prin decalarea orei de examinare este nedovedită și nefondată. În data de 12 iunie 2019 candidaților li s-a prelucrat metodologia de derulare a examenului de bacalaureat, candidații semnând procesul verbal de instruire. La probele orale nu sunt profesori asistenți, ci doar la probele scrise, care au printre atribuții atenționarea candidaților cu privire la deținerea materialelor interzise.

Potrivit Anexei 3 la Metodologie, privind atribuțiile comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice, membrii acesteia nu au astfel de obligații de atenționare cu privire la prezența asupra candidaților a mijloacelor interzise. Secretarul comisiei are doar obligația de a afișa pe ușile sălilor de examen prevederile metodologiei, care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare sau telefoanele mobile”, a precizat Inspectoratul Școlar în susținerea deciziei de sancționare a elevei.

Mai mult, la dosar au fost depuse fotografii prin care a arătat că pe ușa sălii de examen erau afișe mari care menționau: ”Sală de examen supravegheată video”, ”Interzis accesul cu telefonul mobil în sălile de examen”.

Concluziile instanței de judecată

În final, magistratul de la Tribunalul Alba a dat dreptate absolventei de liceu. ”(…) Derularea procedurii prealabile de informare a candidaților cu privire la interdicțiile pe care le au și sancțiunile aplicabile, se realizează «înainte de începerea probelor», iar analiza sumară a acestor dispoziții legale conduce la percepția că se are în vedere ziua în care are loc examinarea, procedura de informare fiind urmată de solicitarea de predare a materialelor/obiectelor interzise și apoi de semnarea procesului verbal de către fiecare candidat.

În cauză, pârâtul (Inspectoratul Școlar – n.r.) se prevalează de faptul că la data de 12.06.2019, candidaților li s-a prelucrat metodologia de derulare a examenului, sens în care a fost semnat un proces verbal și că la probele orale nu sunt profesori asistenți care să atenționeze elevii cu privire la deținerea materialelor interzise, singura obligație referitoare la acest aspect fiind în sarcina secretarului comisiei care trebuie să afișeze pe ușile sălilor de examen prevederile metodologiei care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare sau cu telefoanele mobile.

În primul rând, este de remarcat faptul că procesul verbal din data de 12.06.2019 menționează doar că a existat o ședință de instruire a elevilor candidați la Proba C – de evaluare a competențelor într-o limbă de circulație internațională, fără a se indica expres cu privire la ce aspect s-a efectuat instruirea. (…) Apoi, cu privire la tentativa de fraudă este de reținut că din înregistrarea pusă la dispoziția instanței de către pârât, rezultă că reclamanta avea telefonul mobil în buzunarul din spate al pantalonilor, fiind practic perfect vizibil pentru oricine, iar mai mult de atât telefonul a și sunat în timpul examenului deci nu a fost comutat pe modul silențios, astfel că există dubii serioase cu privire la faptul că s-a urmărit fraudarea examenului”, se afirmă în motivarea deciziei.

Magistratul mai susține că nu poate fi ignorat nici faptul că reclamanta a fost primită pentru susținerea probei în jurul orei 12.00, deși era programată în acest sens pentru ora 17.00, în condițiile în care regulamentul prevede că absolvenții intră în examen în ordinea afișată, respectându-se criteriul alfabetic și ora prevăzută pentru fiecare grupă.

”Prin interdicția de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat aceasta este privată de dreptul de a urma cursurile de învățământ superior, fiindu-i afectat în mod ireparabil dreptul de acces la o profesie și de a avea o carieră. Prejudiciul este cu atât mai evident cu cât reclamanta a urmat cursurile unui liceu de artă, or imposibilitatea de a continua la un nivel superior învățământul de tip vocațional determină în mod cert efecte negative raportat la abilitățile dobândite pe parcursul celor patru ani de liceu.

Pe de altă parte, este de notorietate că în cultura noastră, ca națiune, faptul de a nu promova Bacalaureatul în anul absolvirii liceului, pentru persoana care urmărește acest lucru, echivalează cu «pierderea unui an din viață», astfel că și din această perspectivă, prejudiciul resimțit de reclamantă nu se impunea a fi dovedit”, se mai susține în motivare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419