Ziarul Unirea

Nu primesc ajutoare sociale cei care deţin blănuri de valoare, obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

    În legătură cu normele metodologice de aplicare a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba aduce o serie de precizări. Potrivit directorului executiv al AJPIS Alba, Mihaela Doţu, referitor la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011:  se simplifică procedura de acordare a ajutoarelor sociale şi rămâne o singură listă de bunuri care duce la excluderea solicitanţilor de la acordarea de ajutor social. Nu pot primi ajutoare sociale cei care au, printre altele, următoarele bunuri: obiecte de artă, bijuterii şi metalele preţioase de peste 100 de grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie; beneficiarii sunt obligaţi să-şi plătească impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248, lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri şi autoturisme/autovehicule; beneficiarii de venit minim garantat, care vor ieşi din plată pentru că nu şi-au plătit impozitele, nu mai pot fi obligaţi să muncească în folosul comunităţii. În privinţa Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011, beneficiarii sunt obligaţi să-şi plătească impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248 lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri şi autoturisme/autovehicule. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG 38/2011 prevăd: copiii în vârstă de până la 18 ani, care urmează o formă de învăţământ în străinătate, vor fi luaţi în calcul la stabilirea alocaţiei pentru susţinerea familiei, dacă şi numai dacă respectivele unităţi de învăţământ prezintă dovezi privind frecventarea cursurilor şcolare în străinătate; tinerii în vârstă de până la 18 ani, care termină cele 10 clase obligatorii de învăţământ, vor fi luaţi în calcul, la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei; beneficiarii sunt obligaţi să-şi plăteasca impozitele locale, care sunt cele prevăzute de art. 248 lit.a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv impozitul pe imobile, terenuri şi autoturisme/autovehicule. Cuantumul venitului minim garantat, al alocaţiei pentru susţinerea familiei şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului rămân la acelaşi nivel reglementat în prezent. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419