Notarii trebuie să declare impozitul pe veniturile din transferurile imobiliare

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Notarii publici mai au câteva zile la dispoziţie pentru a completa şi depune, la organul fiscal competent, „Declaraţia informativă privind impozitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 208) pentru semestrul I 2011. Data de 25 iulie, inclusiv, este data limită. Declaraţia trebuie să cuprindă tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitării. Actul în cauză se depune semestrial, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţită de exemplarul listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, astfel: până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior prin completarea unei declaraţii rectificative. În cazul în care notarii nu depun declaraţia în termenul legal se aceştia sunt sancţionaţi cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei, conform art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. (L.I.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei