Modificări ale Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului României nr. 30 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi OG nr. 29 – pentru modificarea şi completarea OG nr.92-2003 privind Codul de procedură fiscală. În rândurile ce urmează, DGFP Alba prezintă o sinteză a acestor modificări – grupate pe tipuri de problematici abordate – pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri interesat.
A. Reducerea poverii administrative pentru contribuabili, prin simplificarea sistemului declarativ:
1. Acordarea dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) pentru micii contribuabili, faţă de actuala reglementare care prevede obligaţia depunerii lunare a acestei declaraţii pentru toţi contribuabilii. Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt: asociaţiile, fundaţiile şi microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; societăţile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro; de această prevedere urmează să beneficieze circa 237.000 angajatori din ţară, persoane fizice şi juridice, reprezentând 54,7% din totalul celor care depun Declaraţia 112. (Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, art.I, pct.25, pct. 91, art.II, alin.(5) ).
2. Eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii începând cu veniturile anului 2012  (Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. I, pct. 26, pct. 33 );
3. Generalizarea datei de 25 a lunii ca dată limită de depunere a declaraţiilor şi realizarea plăţilor de către contribuabili, pentru principalele situaţii prevăzute de Codul Fiscal (Exemple – depunerea Declaraţiei 112, depunerea Declaraţiei privind impozitul pe profit, depunerea Declaraţiilor privind impozitul pe venit 200 şi 201, depunerea Declaraţiei recapitulative 390); (Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. I, pct. 91, pct. 15, pct.28, pct. 30, pct. 4))
4. Simplificarea impozitării activităţii de taximetrie prin reglementarea posibilităţii de opţiune a stabilirii venitului net anual pe bază de norme de venit, începând cu 2012 (Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , art. I, pct. 33).
5. Introducerea posibilităţii de opţiune a sistemului de declarare şi plată a impozitului pe profit începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru contribuabili, alţii decât cei exceptaţi de lege (ex: societăţile bancare), între: sistemul de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe baza profitului efectiv realizat; sistemul de plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate trimestriale, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent (Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. I, pct. 14). (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei