LISTA noilor investiții pe care Primăria Alba Iulia vrea să le realizeze, prin contractarea unei finanţări rambursabile prin emisiune de obligaţiuni municipale

În contextul generat de Anul Centenarului – 2018 şi de implementarea în premieră în România a conceptului de Smart City, Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Alba lulia a identificat obiective de investiţii prioritare de interes public local care trebuie realizate în perioada imediat următoare, pentru a contribui în mod semnificativ la atingerea țintelor de dezvoltare.

Întrucât parte din obiectivele de investiţii cuprinse în lista anexa 1 aprobată prin HCL nr. 294/26.09.2017 nu au încă documentaţia şi indicatorii tehnico economici aprobaţi, pentru asigurarea condiţiilor de lansare a emisiunii de obligaţiuni este necesară modificarea listei aprobate prin cuprinderea unor noi obiective promovate în timp.

În acest sens, în ședința extraordinară din data de 29 mai, consilierii locali vor aproba noile propuneri:

1. Construire grădiniţa cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinaţiei si extindere clădire cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domşa, Municipiul Alba Iulia – 11.200.000,00 lei

2. Reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian din Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba – 3.000.000,00 lei

3. Reabilitare clădire şcoală gimnazială Liviu Rebreanu, Municipiul Alba Iulia – 650.000,00 lei

4. Conservarea, restaurarea si valorificarea durabila a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – Reabilitarea acoperişurilor si planşeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F si G – 16.500.000,00 lei

5. Construire bază sportivă şi de agrement zona Bazin Olimpic – 22.000.000,00 lei

6. Schimb de destinaţie din casă în casă Memorială „ Camil Velican”, restaurare, punere în valoare şi realizare împrejmuire – 3.500.000,00 lei

7. „Ansamblul Memorial al Marii Uniri” Alba Iulia 1918 – 2018 – 9.500.000,00 lei

8. Schimb de destinaţie din CT 10 în complex de servicii pentru persoane cu dizabilităţi AGAPE Alba Iulia – 3.294.482,00 lei

9. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Alba Iulia – 11.655.518,00 lei

10. Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deşeurilor urbane, Municipiul Alba Iulia – 9.500.000,00 lei

11. Modernizare şi reparaţie capitală DJ107Ade la km 2+498 la km 4+018 str. Carpenului, municipiul Alba Iulia – 4.200.000,00 lei

12. Reabilitare străzi municipiul Alba Iulia – strada Brânduşei – 5.000.000,00 lei

TOTAL OBIECTIVE 100.000.000,00 lei

”Obiectivul de investiţii „ Reabilitarea Palatului Principilor „din Alba Iulia este un proiect care beneficiază deja de o finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, dar pentru care trebuie asigurate atât sumele necesare pentru pre-finanţarea şi co- finanţarea proiectului european, cât şi pentru realizarea altor lucrări care nu fac obiectul finanţării europene, totalul investiţiei fiind estimat la valoarea de 93.700.000 lei.

La fel obiectivele „Reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian din Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba”, „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Liviu Rebreanu, Municipiul Alba Iulia” şi „Reabilitare străzi municipiul Alba Iulia – strada Brânduşei” sunt cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală dar valorile aprobate din bugetul de stat nu sunt la nivelul valorilor necesare pentru executarea lucrărilor.

Astfel, pentru atragerea sumei totale necesare de aproximativ 100.000.000 lei, în urma analizării soluţiilor de finanţare şi pe baza istoricului de credit al municipiului Alba lulia, se apreciază ca oportună lansarea unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa de capital din România.

Se apreciază că în contextul actual al pieţei financiare din România, emisiunea de obligaţiuni poate avea o maturitate cuprinsă între minim 10 ani (maturitate de referinţă pentru un credit bancar obişnuit) şi maxim 20 de ani (maturitatea uzuală în cadrul emisiunilor de obligaţiuni lansate în perioada anterioară de autorităţile publice locale din România)”, se arată în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...