La CJP Alba, aproape 184.000 lei – venituri din contribuţii de asigurări sociale

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

La Casa Judeţeană de Pensii Alba au fost depuse în ultima lună a anului trecut 424 cereri de stabilire a drepturilor de pensie (cazuri noi), fiind soluţionate 355. De asemenea, aşa cum ne-a informat Nicolae Nartea, directorul executiv al CJP Alba, în aceeaşi perioadă la instituţia amintită au fost depuse 369 cereri de recalculare, fiind rezolvate 352 cereri de modificare a drepturilor de pensie. Tot în aceeaşi perioadă au fost mai fost emise 178 decizii de suspendare, revizuire sau alte modificări de drepturi. O altă categorie sunt cererile privind solicitările de modificare a drepturilor recalculate conform HG 1550/2004 şi OUG 4/2005; au fost înregistrate la Casa Judeţeană de Pensii Alba 36 astfel de solicitări, toate găsindu-şi rezolvarea. Termenul de soluţionare a cererilor depuse la CJP Alba, conform Legii 19/2000 este de 45 zile şi în prezent se lucrează la cererile depuse în lunile noiembrie şi decembrie 2010. În perioada de referinţă au fost soluţionate 310 cereri de ajutoare de deces în valoare de 556.308 lei, acordate pensionarilor şi membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora. La Casa Judeţeană de Pensii Alba s-au înregistrat 1.088 cereri referitoare la plata drepturilor băneşti, toate fiind soluţionate. În domeniul asigurărilor sociale de stat au fost înregistrate şi preluate în sistemul de date un număr de 6.307 declaraţii nominale depuse de agenţii economici pentru 89.969 asiguraţi. Veniturile încasate din contribuţii de asigurări sociale datorate de persoanele asigurate cu declaraţii şi contracte de asigurare conform Legii 19/2000 se cifrează la 183.309,45 lei. Au fost atrase în sistemul de asigurări sociale 38 persoane asigurate cu declaraţie de asigurare şi s-au încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Alba 80 contracte de asigurare conform art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000. S-au întocmit 589 stagii de cotizare pentru persoane care au solicitat înscriere la pensie sau modificări ale pensiilor stabilite. CJP Alba a primit prin repartiţie de la CNPAS 103 bilete de tratament, din care nu s-a valorificat nici unul. În domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, agenţii economici din judeţ au depus 17 declaraţii de acest tip. De asemenea, în ultima lună a anului trecut, la nivelul judeţului s-au înregistrat 5 accidente de muncă, din care 4 la firme cu sediul social în judeţul Alba şi unu la o societate cu sediul social în alt judeţ. În cazul a 19 persoane s-au avizat concediile medicale ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale. Din fondul de accidente şi boli profesionale s-au plătit: 4 ajutoare de deces în valoare de 29.536 lei; o compensaţie pentru atingerea integrităţii în valoare de 11.706 lei. În perioada de referinţă, un angajator din judeţ a fost consiliat la întocmirea tablourilor de analiză a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale pentru 4 posturi, de către compartimentul de specialitate din cadrul Casei Judeţene de Pensii Alba. În cursul lunii trecute s-au rambursat sumele pentru plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă pentru 3 angajatori, în valoare de 814 lei. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419