ITM Alba: Persoană aflată în șomaj tehnic, depistată la muncă. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 13 – 18.07.2020

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Incepând cu data de 15 iunie a.c., la nivelul județului Alba, a fost declanșată Campania națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă, campanie care se va derula până la data de 24.08.2020.

De asemenea,în perioada 17 – 19.07.2020, au fost organizate ample actiuni de control, împreună cu reprezentanți ai D.S.P.Alba, I.J.P.Alba si ANSVSA Alba, la unitățile de pe raza județului Alba care au deschis terase, privind respectarea măsurilor de distanțare socială și protecție anti-covid stabilite de Guvernul României; cu acest prilej au fost verificate peste 120 de unități de profil.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13–18.07.2020, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 48

Nr.controale de noapte : 0

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 472

Din care

– femei : 337

– tineri : 8

Număr deficienţe constatate: 126

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”: 1 pers. depistată in lucru in perioada in care avea contractul de muncă suspendat pentru șomaj tehnic ( art.260 alin.1.lit.„e.2” Codul Muncii);

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 31

Din care :

– 7 amenzi in valoare totală de 36.000 lei ( din care: 1 amendă de 20.000 lei pentru muncă nedeclarată(șomaj tehnic) ;
– 24 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • primirea în lucru a salariaților pe perioada suspendării contractului individual de muncă pentru șomaj tehnic ;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a suspendărilor de contracte individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 37

Număr deficienţe constatate: 82

Număr de măsuri dispuse : 82

Angajatori sancționați: 22

Nr. sancţiuni aplicate: 28

Din care :

– 26 avertismente;

– 2 amenzi in cuantum de 8.000 lei.

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419