ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru munca „la negru”, avertismente și alte sancțiuni, în perioada 9-12 mai 2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

ELIT

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09 – 12.06.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă:

Mihail David - 2020

Total unităţi controlate: 36

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 433

Din care – femei :  201

Număr deficienţe constatate:    61

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    1  pers

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  9  din care 1 pentru munca nedeclarata;

             Din care :

       –    6 amenzi in valoare totala de 33.000 lei, din care 1 amenda de 20.000 lei pentru munca nedeclarata

 • 3 avertismente;

  Principalele deficienţe stabilite în controale

 • primirea în lucru a salariaţilor fara intocmirea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

    În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 17

Număr deficienţe constatate:    50

Număr de măsuri dispuse  :        50

Angajatori sancționați:     10

Nr. sancţiuni aplicate:      14

    Din care :                   – 14 avertismente;

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...