Ziarul Unirea

Inspectoratele școlare vor putea cere primăriilor spații pentru elevi, în noul an școlar, pentru a se putea respecta normele sanitare

Un proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Educației propune ca inspectoratele școlare să ceară primăriilor spații adecvate în care copiii pot învăța în condițiile sanitare impuse de pandemie.

Acesta este al doilea apel public către edili, pentru a veni în ajutorul copiilor, ca elevii să poată face școală față în față după patru luni de educație online.

ELIT

Proiectul de Ordonanță de Urgență aduce și alte modificări în învățământul preuniversitar și universitar, odată cu începerea anului școlar 2020-2021, care va începe pe 14 septembrie 2020.

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care aduce mai multe modificări atât în preuniversitar, cât și în universitar, din septembrie 2020.

SECȚIUNE 1 Dispoziții generale

Art. 1 Prezenta ordonanță are ca obiect instituirea unor măsuri necesare pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, în scopul asigurării dreptului la educație pentru beneficiarii direcți ai sistemului național de educație.

Art. 2 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unităţile şi instituţiile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile școlare, instituțiile de învățământ superior, precum și autoritățile publice locale vor lua măsurile prevăzute în prezentul act normativ.

Art. 3 Unitățile școlare/instituțiile de învățământ superior vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor direcți ai educației, în baza metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

SECȚIUNEA 2
Domeniul învățământ preuniversitar

Art. 4 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unităţile de învăţământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 [adică norma didactică – N.Red.], cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate în sistem on-line, precum și prin alte modalități alternative de educație.

Art. 5 Măsurile luate de inspectoratele şcolare/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe perioada anului şcolar 2020 – 2021.

Art. 6 În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Sursa: edupedu.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419