Rămâi conectat

Actualitate

În perioada 7 februarie – 22 mai 2017, CONCURS de admitere în magistratură pentru 85 de posturi de judecător şi 43 de posturi de procuror

Ziarul Unirea

Publicat

în

Institutului Naţional al Magistraturii, organizează la Bucureşti, în perioada 7 februarie – 22 mai 2017, concursul de admitere în magistratură,  pentru ocuparea unui număr de 85 posturi de judecător ia judecătorii şi 43 posturi de procuror ia parchetele de pe lângă judecătorii.

Susţinerea probelor de concurs se va desfăşura astfel:

– 9 aprilie 2017 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal:

Elit - Gustul Desăvârșit

– 23 aprilie 2017 – test de verificare a raţionamentului logic;

– 8-21 mai 2017 – susţinerea interviului

Pentru a fi numit în magistratură orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

La concursul de admitere în magistratură se pol înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004. privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi a condiţiilor privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii primei probe a concursului, respectiv:

– are cetăţenia română, are domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu:
– este licenţiată în drept:
– nu are antecedente penale sau cazier fiscal:
– cunoaşte limba română şi are o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de ari. 14 alin. 2 lit e din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic, şi a condiţiei de a se bucura de o bună reputaţie prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege se efectuează după data afişării rezultatelor finale.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau. după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii, până la data de 28 februarie 2017.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

– certificatul de naştere. în copie certificată pentru conformitate de candidai;
– actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
– diploma de licenţă, în copie certificată pentru conformitate de candidat:
– chitanţa de plată a taxei de înscriere;
– certificatul de cazier judiciar;
– certificatul de cazier fiscal;
– declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;
– curriculum vitae;
– carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate. în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidai.

Taxa de înscriere, în cuantum de 450 RON. se plăteşte la casieria tribunalului sau. după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

– test de verificare a cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe, lip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal

Lucrările se notează cu ..admis*’ sau ..respins**. în funcţie de punctajul obţinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declaraţi admişi Ia această probă candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

– test -grilă de verificare a raţionamentului logic constând în rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la lestul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Lucrările se notează cu „admis” sau ..respins”. în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la cele două probe în raport cu următoarea pondere: 70% – testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. 30% – testul – grilă de verificare a raţionamentului logic. Sunt declaraţi admişi în etapa a Il-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe. în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă. în limita dublului numărului de posturi scoase Ia concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaţilor admişi în etapa a Il-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care constă în:

– elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia,
– analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută Ia lit.a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declaraţi admişi la acestă probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%. interviul 25%.

Conform art. 25 alin. 4 din Regulament, clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.

Departajarea candidaţilor cu note egale se face conform dispoziţiilor art. 25 alin.3 din regulament.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Cât ai putea plăti în plus, în funcție de ROBOR și IRCC: Ratele românilor continuă să crească

Ziarul Unirea

Publicat

în

Cât ai putea plăti în plus, în funcție de ROBOR și IRCC: Ratele românilor continuă să crească

Ratele la credite cresc într-un ritm îngrijorător și perspectiva nu e deloc bună pentru cei îndatorați. Banca Națională a majorat din nou dobânda cheie, în încercarea de a mai potoli scumpirile.

Aceasta a ajuns la 6,75% și este cel mai ridicat nivel din 2010 până acum. Asta poate duce la noi creșteri de dobânzi și pentru cei care au credite, după ce ratele au crescut deja de câteva ori în ultimele luni. Pentru moment, însă, indicele ROBOR este în ușoară scădere, după ce Consiliul Concurenței investighează mai multe bănci tocmai din cauza acestui indice.

Elit - Gustul Desăvârșit

Cum inflația este încă mare, BNR a majorat dobânda de politică monetară pentru a opta oară consecutiv anul acesta, de la 6,25, la 6,75%. Este mai puțin decât anticipau unii analiști, așa că e posibil ca ROBOR să scadă ușor în perioada următoare.

Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România: „Deja includeau o anticipație de 50-75 de puncte de bază creștere de rată de dobândă a Băncii Centrale. Cum a fost pe partea joasă a intervalului, 50 de puncte de bază, deci ușor mai puțin decât media anticipațiilor pieței, e posibil ca această acțiune să ducă la o ușoară corecție. Însă ratele ROBOR vor rămâne la un nivel ridicat.”

În ultimele zile, indicele ROBOR a coborât ușor, de la 8,20%, la 8,14%, cel mai scăzut nivel din ultimele săptămâni. Cele 10 bănci care participă la calculul indicelui sunt în vizorul Consiliului Concurenței, care a început un control pentru a verifica dacă nu cumva au majorat artificial acest indice.

Oricum, anul următor, toate dobânzile vor rămâne mari, spun analiștii, așa că nu este exclus ca ratele celor împrumutați să mai crească.

De exemplu, pentru un credit de 250.000 de lei, rata pentru un credit dependent de ROBOR ar mai putea crește cu 160 de lei, dacă indicele ajunge la 9%, după ce deja a crescut cu 1.000 de lei față de toamna anului trecut. Pentru un credit dependent de IRCC, rata va trece de 2.000 de lei din ianuarie și din primăvară ar mai putea crește din nou, potrivit finzoom.ro.

Irina Chițu, analist economic: „Important este ca fiecare să se uite la propriul credit și să își facă câteva comparații, să compare ce se întâmplă în piață la ofertele noi cu dobândă fixă. Dacă sunt încă pe ROBOR să treacă mai întâi la IRCC și apoi să se uite spre dobânzi fixe, adică să facă ceva cât mai rapid,dar să nu stea, pentru că nu vor scădea dobânzile prea curând.”

Pe de altă parte, Banca Națională încurajează în această perioadă economisirea. Au crescut și dobânzile la depozite. Doar că ele sunt mai mici ca rata inflației.

În plus, românii care au economii pot să investească în titluri de stat Tezaur pe un an sau doi ani, cu dobânzi de până la 9,15%.

Din cauza inflației mari, dobânzile cresc nu doar la noi, ci și în restul Europei, precum și în Statele Unite.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Se mișcă lucrurile, după nemulțumirile francezilor: Grup de lucru comun pentru înzestrarea Armatei Române

Ziarul Unirea

Publicat

în

Se mișcă lucrurile, după nemulțumirile francezilor: Grup de lucru comun pentru înzestrarea Armatei Române

Ministrul Economiei, Florin Spătaru anunţă miercuri că, împreună cu Angel Tîlvăr, ministrul apărării naţionale, a iniţiat organizarea unui grup de lucru comun pentru a fi stabilite priorităţile şi obiectivele strategice care privesc înzestrarea Armatei Române.

Decizia vine după ce militarii francezii s-au plâns de condițiile de campare din România.

”Strategia revitalizării industriei de apărare trebuie să urmărească interesele comune ale ministerelor economiei şi apărării naţionale. De aceea, împreună cu Angel Tîlvăr, ministrul apărării naţionale, am iniţiat organizarea unui grup de lucru comun pentru a fi stabilite priorităţile şi obiectivele strategice care privesc înzestrarea Armatei Române”, spune ministrul Economiei într-o postare.

Elit - Gustul Desăvârșit

Florin Spătaru arată că ”dinamizarea activităţii companiilor din industriei de apărare coordonate de Ministerul Economiei ţine atât de măsuri de adaptare şi reformare a cadrului legislativ, cât şi de alinierea pe termen mediu şi lung a planurilor de înzestrare ale Armatei României cu strategiile de dezvoltare şi retehnologizare la nivelul agenţilor economici”.

”Am în vedere aici atât proiecte concrete, care pot fi demarate pe termen scurt, cât şi eficientizarea cadrului general de cooperare, pentru modernizarea acestui sector economic strategic al ţării noastre. Salut deschiderea ministrului Tîlvar pentru colaborarea între cele două ministere şi susţinerea MApN pentru implicarea industriei de apărare din România în realizarea capabilităţilor militare, fiind luată în considerare ca prim contractant al operatorilor români”, mai precizează ministrul Economiei.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Șoferi din Alba, prinși BEȚI la volan: Care este alcoolemia „record” din aceste zile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Șoferi din Alba, prinși BEȚI la volan: Care este alcoolemia „record” din aceste zile

La data de 9 noiembrie 2022, în jurul orei 03,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un tânăr de 22 de ani, din comuna Lopadea Nouă, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ardealului din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Elit - Gustul Desăvârșit

La data de 8 noiembrie 2022, în jurul orei 20,00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un bărbat de 55 de ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Augustin Bena din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,38 mg/l în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemie.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea