Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Grup Corint SA declară război Primăriei Alba Iulia

Publicat

în

Refuzul consilierilor locali de a aproba cesionarea contractului de asociere cu CL Alba Iulia, încheiat în anul 2006 (având ca obiect folosinţa unor terenuri și spații din Cetate) către o altă firmă, Corint SRL, îl determină pe administratorul SC Grup Corint SA să declare război primăriei și să anunțe că ”își va căuta dreptatea” în instanță.

Acesta a notificat administrația locală că a angajat un avocat care să-i susțină cauza și a formulat plângere prealabilă în care arată că, în interpretarea sa Actul adițional încheiat în anul 2011 la contractul încheiat în anul 2006 ”acordă posibilitatea subscrisei de a cesiona în tot sau în parte afacerea, implicit dreptul subscrisei de a cesiona contractul către terțe persoane”, că oricum, conform contractului ”dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile rezultate în urma lucrărilor de amenajare și modernizare pentru desfășurarea activității revine, la expirarea contractului, Consiliului Local al municipiului Alba Iulia”, astfel că acesta nu poate fi prejudiciat în niciun fel prin aprobarea cesiunii și că firma spre care se solicită cesionarea – SC Corint SRL, ”prezintă toate garanțiile unei bune îndepliniri a obligațiilor izvorâte din contract”.

Având în vedere faptul că subscrisa am înaintat consiliului cererea de cesionare a contractului la data de 29 iunie 2012 iar de la această dată și până la data prezentei au trecut mai mult de 30 de zile, timp în care consiliul avea obligația de a răspunde solicitării subscrisei, în conformitate cu art.2 lit.h) din Legea nr.554/2004 actualizată, însă subscrisa nu am primit niciun răspuns la solicitarea noastră astfel încât depunem prezenta plângere prealabilă (…) În concluzie, în conformitate cu prevederile contractului și dispozițiile legale în materie, precum și față de justificările aduse prin prezenta, subscrisa consider că îndeplinesc toate condițiile necesare în vederea cesionării contractului către SC Corint SRL și prin urmare consider că orice refuz de a răspunde solicitării subscrisei în acest sens sau refuzul de a aproba cererea de cesionare a subscrisei reprezintă un abuz de drept din partea consiliului, caz în care ne vedem puși în situația de a uza de toate mijloacele legale în vederea realizării dreptului nostru”, se arată în documentul depus în data de 3 septembrie la Registratura Primăriei Alba Iulia.

Elit - Gustul Desăvârșit

*De ce se solicită cesionarea către SC Corint SRL

SC Grup Corint SA a solicitat cesionarea contractului de asociere încheiat în anul 2006 cu CL Alba Iulia către o altă firmă, Corint SRL,  motivând că ”Societatea Comercială Grup Corint SA împreună cu grupul de societăţi acţionare îşi propune să restructureze activităţile comerciale pe societăţi cu obiecte distincte de activitate, cum ar fi spre exemplu: Societatea Comercială Grup Corint SA doar pentru construcţii şi lucrări de restaurare, iar Societatea Comercială Corint SRL pentru turism şi servicii aferente. Cesiunea Contractului de asociere către Societatea Comercială Corint SRL, societate aflată în cadrul grupului nostru, va facilita un exerciţiu financiar explicit al fiecărui an calendaristic care să regularizeze după aprobarea bilanţului contabil, obligaţiile clare faţă de partener, respectiv Consiliul Local”.

Nici documentele justificative puse la dispoziție de administratorul firmei (Certificatul Constatator al SC Corint SRL, eliberat de Registrul Comerțului, Certificatul de atestare fiscală și Certificatul de Înregistrare al firmei), dar nici explicațiile oferite de şeful Serviciului de Administrare Patrimoniu Local, Inurean Ioan, nu i-au convins pe aleșii locali că este vorba despre o soluție simplă, pentru a se putea calcula mai ușor și mai exact obligațiile fiscale pe care firma le are de achitat în fiecare an către Consiliul Local, astfel că aceștia s-au abținut în bloc, în ședința din luna august, de la aprobarea proiectului de hotărâre ce viza cesionarea, după ce în ședința CL din data de 9 iulie a fost amânat, fiind cerute informații suplimentare.

*Ce prevede contractul pentru care se solicită cesionarea

Contractul de Asociere între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC Grup Corint SA, încheiat în luna aprilie 2006 are ca obiect ”asocierea părților în vederea amenajării în cadrul Traseului Celor Trei Fortificații a unui punct de informare și control, a unei platforme de artilerie, precum și sistematizare terase, expoziție sală de arme, Clubul Restauratorilor, Cămările Cetății în zona Bastionului Sf. Eugeniu și a Bastionului Bethlen din cadrul Cetății de tip Vauban. (…) Societatea SC Grup Corint SA participă cu finanțarea, coordonarea și punerea în funcțiune a lucrărilor de investiții proiectate, scop în care va aduce sumele de bani necesare, va achiziționa întreg materialul necesar amenajării lor, va plăti forța de muncă și toate serviciile necesare; va acoperi toate cheltuielile necesare realizării investiției; după terminarea amenajării spațiilor va asigura dotarea, gestionarea și exploatarea lor cu grija unui bun proprietate, în acest scop obligându-se să destineze sumele de bani necesare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor cu unitățile și a celor cerute de exploatare, angajarea personalului necesar etc. (…) Taxa pentru folosința terenurilor și a spațiilor care vor fi amenajate pentru destinația menționată în contract este de 200 de euro/lună”.

În februarie 2007 se încheie actul adițional la contract în care se precizează: ”Obiectul contractului îl mai constituie, de asemenea, asocierea părților în vederea amenajării în cadrul imobilului denumit Manutanță a unui hotel cu specific medieval. Taxa pentru folosința terenurilor și a spațiilor care vor fi amenajate pentru destinația menționată în contract de către SC Grup Corint SA este de 10% din profitul net realizat, dar nu mai puțin de 800 de euro/lună”.

În luna iunie 2011 se încheie al doilea Act adițional în care se precizează: ”Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie asocierea părților în vederea realizării și exploatării investițiilor propuse de către SC Grup Corint SA în clădirea Manutanță, în Bastionul Sașilor, pe și în Bastionul Eugeniu de Savoia, pe Bastionul Sfântul Ștefan, pe Bastionul Trinitarienilor, pe și în Curtina ce leagă Bastionul Eugeniu de Savoia de Bastionul Sfântul Ștefan, pe și în Curtina ce leagă Bastionul Sfântul Ștefan de Bastionul Trinitarienilor, în clădirea vechii Pulberării, pe și în Ravelinul Francisc de Paola, pe Șanțul de sud-vest la Ravelinul Francisc de Paola, pe și în Contragarda ce leagă Ravelinul Francisc de Paola de Ravelinul Trinitarienilor, pe și în platoul fostei Monetării și în Poarta a III-a a Cetății”. Actul adițional nu prevede o schimbare a taxei pentru folosința terenurilor, deci aceasta rămâne la valoarea de cel puțin 800 de euro/lună.

În sfârșit, în luna iunie 2011 se încheie al treilea act adițional în care se prevede: ”SC Grup Corint SA va prelua în administrare, pază și protecție Poarta a V-a a Cetății Alba Carolina și terenurile aferente pe toată durata prezentului contract. (…) SC Grup Corint se obligă să asigure întreținerea, paza și protecția obiectivelor aflate în relație directă/ adiacentă cu zona care face obiectul prezentului contract, obiective realizate din alte surse decât cele proprii ale SC Grup Corint SA – Poarta Castrului Roman, Poarta a V-a, vestigiile și obiectivele istorice din zonă”.

*Concluzie: SC Grup Corint SA are suficiente bastioane și alte clădiri specifice încât să se războiască cu tot orașul

Nu știm cum vor decurge demersurile pentru cesionarea contractului între cele două firme, știm însă cu siguranță că o întrebare a albaiulienilor revine ori de câte ori se discută despre ”Cele Trei Fortificații”: dacă firma SC Grup Corint SA are contract de asociere cu administrația locală pentru o suprafață din domeniul public ce a devenit, de la an la an, tot mai mare, de ce localnicii sunt obligați să plătească bilet de intrare pentru a vizita o parte din Cetatea Alba Carolina?

Recapitulăm: potrivit contractului de asociere și actelor adiționale SC Grup Corint SA are în acest moment în administrare următoarele obiective din Cetatea Alba Carolina: Manutanța, Bastionul Sașilor, Bastionul Eugeniu de Savoia, Bastionul Sfântul Ștefan, Bastionul Trinitarienilor, Curtina ce leagă Bastionul Eugeniu de Savoia de Bastionul Sfântul Ștefan, Curtina ce leagă Bastionul Sfântul Ștefan de Bastionul Trinitarienilor, clădirea Vechii Pulberării, Ravelinul Francisc de Paola, șanțul de sud-vest al Ravelinului Francisc de Paola, Contragarda ce leagă Ravelinul Francisc de Paola de Ravelinul Trinitarienilor, platoul fostei Monetării, Poarta a III-a a Cetății, Poarta Castrului Roman, Poarta a V-a, vestigiile și obiectivele din zonă.

Potrivit solicitării făcute de SC Grup Corint SA, în cazul cesionării contractului de asociere toate acestea ar urma să fie administrate de firma SC Corint SRL, înființată în anul 1993, cu un capital social de 200 de lei, deținută în asociere de Doina Amalia Sabău (40%), Ada Patricia Amalia (40%) și Daniel Sabău (20%).

Vom reveni cu noutăți privind această cesionare după ședința Consiliului Local Alba Iulia din 25 septembrie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

Publicat

în

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

An de an, la data de 24 mai, este sărbătorită Ziua europeană a parcurilor naționale, la nivel continental, această zi având scopul de a apropia oamenii de natură și dea sensibiliza publicul privind impotanța frumuseții naturale în zonele protejate, dar și la impotanța conservării și gestionării durabile a ariilor protejate din Europa.

Hotărârea sărbătoririi Zilei europene a parcurilor naţionale a fost luată în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia (mai 1909). În acel an, pe 24 mai, peste o sută de organizaţii din 18 ţări europene au organizat evenimente de Ziua europeană a parcurilor naţionale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte sute de autorităţi şi mii de arii protejate din 40 de ţări europene. EUROPARC doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Din partea României, ca membri EUROPARC mai sunt: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; Asociaţia Altitudine; Administraţia Parcului Natural Apuseni; Enduro Ranch; ProPark – Fundaţia pentru arii protejate.

În România, celebrarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost marcată, an de an, prin organizarea unor manifestări dedicate celebrării unor evenimente cu semnificaţie deosebită în domeniul protecţiei naturii şi al ariilor naturale protejate, în organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a altor instituţii.

Europa are numeroase arii protejate importante, dar este în acelaşi timp un adevărat mozaic de naţiuni, culturi şi organizări politice. Până la constituirea Uniunii Europene nu s-a putut vorbi efectiv despre un punct de vedere comun sau despre iniţiative europene în domeniul conservării mediului. În anul 1994 a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune pentru Ariile Protejate.

Iniţiative europene cum ar fi EECONET, EMERALD, Natura 2000 şi altele pregătesc drumul către o reţea europeană de arii protejate interconectate prin coridoare ecologice ce permit dispersia şi migrarea speciilor. În politica de conservare a mediului atât la nivel european, cât şi mondial se face simţită din ce în ce mai acut necesitatea trecerii de la conservarea speciilor la cea a habitatelor, de la conservarea unor locuri la conservarea unor ecosisteme şi de la măsuri naţionale la măsuri internaţionale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2022. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Publicat

în

Sfinții Constantin și Elena 2022Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje de Sf Constantin și Elena pe care să le trimiți prietenilor, familiei, colegilor sau colaboratorilor:

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni

-Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tai. Cu drag, …

-Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, căci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Elit - Gustul Desăvârșit

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească. La Mulți Ani, Elena! La mulţi ani! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!

-De ziua numelui tău, îţi doresc noroc, fericire şi sănătate. Să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani, Constantin/Elena!

-Dragă Elena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un ‘La mulţi ani din suflet!

-Vreau să îţi urez toate cele bune de „Constantin si Elena”! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

-Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulți ani!

-Să bem! Ziua de azi a început bine, pentru că este ziua numelui tău! Aşa că îţi reamintesc că ai lângă tine cei mai buni prieteni şi, bineînţeles, că azi dai de băut!
-Cu ocazia onomasticii, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi că sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri! La Mulți ani, Constantin!

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin şi Elena”! Să ai parte de bucurii!

-La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele. Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îţi dorim sanatate şi numai bucurii.

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

-Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru colegi și colaboratori

-Sfinţii Constantin şi Elena să vă aducă liniște, sănătate și binecuvântare!

-Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

-Pentru tot ceea ce ai încercat să faci până acum şi nu ţi-a ieşit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai căutat în zadar şi nu ai găsit, azi ai voie mai mult ca oricând să crezi într-o minune. Este ziua ta şi numai a ta. Azi trebuie să crezi în visele tale! La mulţi ani!

-Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însotească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Constantin şi Elena cât mai frumoasă!

-O zi specială pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

-La mulţi ani cu sănătate, Cu belşug şi cu de toate, Bucurii şi nestemate, De-acum şi pe mai departe. La multi ani, Constantin/Elena!

Mesaje deosebite de Sf Constantin și Elena

-Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sf Constantin și Elena!

-Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

-Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu! Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!

-La Mulţi Ani, Elena! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.
Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Sf. Constantin și Elena – Cele mai frumoase urări și felicitări

-Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori! Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

-Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!

-Cu ocazia zilei Sfinţisorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

-La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare