// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

FOTO, VIDEO. PAEM Alba, cu Asociația Consultanților și experților în economie socială România, derulează proiectul PRO Dezvoltare ONG-uri – PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială

Fundația PAEM Alba, în parteneriat cu în parteneriat cu Asociația Consultanților și experților în economie socială România, derulează din data de 24 aprilie 2018, proiectul ”PRO Dezvoltare ONG-uri – PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul se adresează persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții: reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială, respectiv personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și execuție)

Persoanele din grupul țintă sunt implicate direct și activ în activitățile specifice ale proiectului: program de formare în ”Lobby și Advocacy”, ateliere de lucru, regionale, cu tema Alternative la puterea PROdezvoltare, grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice, respectiv activitate de formulare a unei propuneri alternative în aria vizată și promovarea ei către factorii decidenți.

Prin activitățile propuse proiectul contribuie la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în implicarea pentru formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern.

Proiectul se desfășoară pe 12 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este 963.980,35 de lei.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419