Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO/VIDEO: Cupru Min SA Abrud a făcut recepția lucrărilor de închidere a fostei galerii de evacuare sonde inverse din iazul de la Valea Șesii și va continua procesul de monitorizare a apelor reziduale

Publicat

în

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția lucrărilor de construcție aferente investiției ,,Închidere suplimentară a fostei galerii de evacuare sonde inverse pentru o mai bună siguranță în funcționare iaz Valea Șesei”, lucrări executate în cadrul contractului încheiat între Cupru Min SA Abrud și SC Hidroconstrucția SA București prin Sucursala ,,Râul Mare” Deva, pe baza unei autorizații de construire eliberată de Consiliul Județean Alba în luna iunie a anului trecut.

Valoarea totală a cheltuielilor conform proiectului a fost de 1.042.918 lei fără TVA în care se include și organizarea de șantier, iar valoarea finală a lucrărilor executate este de 737.094,65 lei fără TVA, cu o perioadă de 12 luni garanție, acestea având un caracter de maximă urgență – de blindare a galeriei abandonate în 1988 și pentru a se evita repetarea unui incident asemănător cu cel din 3 aprilie 2017 la iazul de decantare de la Valea Șesii.

Pentru recepția acestor lucrări a fost convocată o comisie condusă de directorul tehnic al Cupru Min SA Abrud și formată din mai mulți reprezentanți ai acestei societăți, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, ai Hidroconstrucția SA – Sucursala ,,Râul Mare” Deva în calitate de executant și ai SC Cepromin SA Deva în calitate de proiectant.
Inițial, comisia de recepție s-a întrunit la sediul Cupru Min SA din centrul orașului Abrud, acolo unde directorul tehnic al societății a prezentat celor prezenți un material informativ privind lucrările efectuate la barajul Valea Șesii, completat cu fotografii și filmulețe din timpul execuției.

Electrica Furnizare Discount

Conform materialului informativ, închiderea suplimentară a constat în construcția unui bloc de beton – dop – pe traseul fostei galerii de evacuare, calculat să reziste la presiunea exercitată de exfiltrat și steril în cazul în care scurgerea acestora din galerie este complet blocată și galeria abandonată intră sub presiune, această închidere executându-se în trei etape. ,,Execuția lucrărilor s-a desfășurat sub condiționarea unui proiect, a existenței măsurilor de asigurare și închidere a galeriei în orice moment, pentru evitarea declanșării accidentale a fenomenului de antrenare hidromasă de steril de flotație din iazul de decantare Valea Șesii – incident produs în 5 aprilie 2017 – fapt pentru care autorizația de construire s-a emis pentru lucrări de intervenție de primă urgență.

Pentru lucrările executate s-au întocmit documente de recepție conform normelor în vigoare, s-a respectat programul de faze determinate întocmit de proiectant și avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții și s-a întocmit cartea tehnică a construcției pentru faza de recepție la terminarea lucrărilor, fapt pentru care se propune efectuarea recepției conform HG 343/2017. Nu au fost semnalate incidente în perioada de execuție a lucrărilor.

După recepția lucrării, Cupru Min SA Abrud intenționează modificarea deversării sterilului din pârâul Valea Bradului, pe coronamentul barajului.” a menționat directorul tehnic al societății în acest material. Totodată, sunt menționate și datele tehnice din perioada de execuție: lungimea totală a cămășuielilor este de 23 metri; volumul total de beton tip C18 este de 232 metri cubi; lungimea totală a dopurilor este de 51 metri; volumul de beton și mortar pompat în interiorul galeriei este de 68 metri cubi; lapte de var injectat: 2 metri cubi.

La finalul prezentării, directorul general al Cupru Min SA Abrud a menționat: ,,După recepția lucrărilor, programul de monitorizare va continua, având două obiective principale: monitorizarea apelor care debușează pe lângă acel izvor captat și dirijat dincolo de dig – să-l urmărim în parametri, pentru a fi convinși că apa este provenită din izvor și nu este apă provenită din corpul iazului; al doilea este monitorizarea evoluției conului de scufundare – dacă va mai apare vreo modificare – apărut în plaja iazului în aprilie 2017, atunci când a avut loc evenimentului…Cert este că vom continua programul de monitorizare până vom avea siguranța că s-a intrat într-o stabilitate, într-o normalitate pe o durată mai lungă de timp, fără a abandona acum acest lucru.”

De la sediul din Abrud, comisia s-a deplasat la iazul de la Valea Șesii, acolo unde au fost inspectate lucrările de închidere suplimentară a fostei galerii de evacuare sonde inverse, iar apoi ulterior a fost făcută și o deplasare pe barajul iazului Valea Şesei care, conform Cupru Min SA Abrud, este cel mai mare iaz din ţară. ,,Prin construcţie este un iaz de vale format prin bararea văii Şesei cu un baraj construit din anrocamente, cu masca filtrantă pe versantul amonte, amplasat la circa 7,2 km de confluenţa văii Şesei cu râul Arieş. Construcţia şi exploatarea acestui iaz respectă toate normele tehnice privind lucrările hidrotehnice de acest tip.” mai este menționat pe site-ul societății Cupru Min SA Abrud.

Ovidiu CULDA

Publicitate

Curier Județean

VEȘTI BUNE pentru județul ALBA: Încă șase proiecte importante de investiții, în valoare de 30 milioane RON, vor fi finalizate în 2021

Publicat

în

VEȘTI BUNE pentru județul ALBA: Încă șase proiecte importante de investiții, în valoare de 30 milioane RON, vor fi finalizate în 2021

„Șase proiecte importante de investiții, în valoare de 30 milioane RON, vor fi finalizate în acest an de către Consiliul Județean Alba:
– Drumul județean Săliștea – Vinerea (finalizat deja);
– Drumul județean 107 K Galda de Jos – Întregalde (stadiu actual: finalizat în proporție de 98%);
– Podul de peste Raul Mureș de la Ciumbrud (finalizat la sfârșitul acestei luni);
– Podul de peste Râul Mureș de la Vințu de Jos (finalizat la sfârșitul acestei luni);
– Drumul județean 107, din Zona Industrială Ciugud (finalizat la sfârșitul anului);
– Drumul județean 142 L Halta Mihalț – Zărieș – Căpud (finalizat la sfârșitul anului).” , transmite pe mediul de socializare Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| SPITAL NOU și CREȘĂ la Sebeș: Primarul Dorin Nistor a depus astăzi la Compania Națională de Investiții proiectele

Publicat

în

SPITAL NOU și CREȘĂ la Sebeș: Primarul Dorin Nistor a depus astăzi la Compania Națională de Investiții proiectele

„În numele Municipiului Sebeș, primarul Dorin Nistor a depus, joi, 21 octombrie 2021, la Compania Națională de Investiții, studiul de fezabilitate actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere Spital Municipal Sebeș”, un proiect despre care s-a vorbit des în ultima perioadă și pentru care Sebeșul se află în căutarea soluțiilor de finanțare.

Primarul Dorin Nistor susține, de asemenea, construirea unei noi creșe, cu o finanțare nerambursabilă, pentru a veni în sprijinul tinerelor familii: „Alături de echipa din primărie am realizat, în timp record, documentațiile necesare pentru a aplica în vederea obținerii unei alte finanțări de interes pentru comunitatea locală: construirea unei noi creșe, pe lângă cea din cartierul Valea Frumoasei.

Electrica Furnizare Discount

Soluția identificată a fost de a o amplasa în Parcul Arini, în proximitatea bazinului de înot didactic acoperit pentru a cărui construire avem deja un parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Astăzi am depus setul de documentații privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă Mică, Municipiul Sebeș, județul Alba”.

Terenul necesar este pus la dispoziție de către autoritatea locală și va avea suprafața de 1.600 de metri pătrați. Creșa va avea capacitatea de a primi aproximativ 40 de copii. Clădirea va fi eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative. Spațiile de joacă în aer liber vor fi generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil. Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite. Tot pe acoperiș se vor monta panouri fotovoltaice pentru a asigura energia necesară funcționării.”, transmit reprezentanții Primăriei Sebeș prin intermediul unui comunicat.

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Vințu de Jos caută operator pentru serviciul de iluminat public: Licitația, lansată în SEAP

Publicat

în

Primăria Vințu de Jos caută operator pentru serviciul de iluminat public: Licitația, lansată în SEAP

Primăria comunei Vințu de Jos a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Comuna Vințu de Jos, județul Alba. Valoare totală estimată a contractului este de 379.820,13 lei, fără TVA.

Obiectivul specific al achiziției îl reprezintă achiziţionarea unor servicii de întreținere și mentenanță a iluminatului public din comuna Vințu de Jos, în baza unui acord-cadru încheiat pe o perioadă de patru ani, cu încheierea de contracte subsecvente cu o frecvență anuală.

Serviciile de întreținere și mentenanță pe care ofertantul le va realiza:

Electrica Furnizare Discount
 • verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;
 • corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
 • controlul calității serviciului asigurat;
 • întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
 • menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;
 • măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
 • întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;
 • respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
 • funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
 • respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
 • respectarea Regulamentului de serviciu aprobat de Comuna Vințu de Jos;
 • funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costuri lor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
 • menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
 • îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificăți în Regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna Vințu de Jos;
 • mentenanța și întreținerea în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul Caiet de sarcini;
 • un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
 • asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
 • urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
 • instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actelenormative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta Comunei Vințu de Jos modul de organizare a acestui sistem;
 • informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Rezultate așteptate:

 • reducerea costurilor asociate utilizării Sistemului de iluminat public;
 • menținerea Sistemului de iluminat public în parametri optimi de funcționare,
 • minimizarea întreruperilor în activitatea Autorității Contractante datorită indisponibilității temporare si/sau
  permanente a Sistemului de iluminat public;
 • reacție rapida în cazul unui incident.
Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare