FOTO: Atelier de lucru la Centrul Social Vinerea – Cugir. ,,Percepția și reprezentarea exprimate în desenul copiilor cu nevoi speciale”

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Vineri, 12 mai 2017, la Centrul Social Multifunctional Vinerea s-a desfășurat un atelier de lucru cu tema:”Percepția și reprezentarea exprimate în desenul copiilor cu nevoi speciale”, eveniment moderat de psihologul clinician al centrului, Corina Olteanu.

Au fost prezenți aproape 20 de participanți, profesori și educatori ai Școlii Gimnaziale ”Iosif Pervain” ,  Școlii Gimnaziale ,,Singidava”, Școlii Gimnaziale Nr.3 și  ,,Școala Ioan Mihu” Vinerea, precum și reprezentanți ai centrului amintit.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Potrivit directorului centrului, ec. Silviu Samoilescu, subiectul, deosebit de interesant, are ca bază experiența acumulată de specialiștii centrului,  în activitatea desfășurată cu beneficiarii serviciilor de recuperare și a fost structurat în 3 etape de lucru: Asemănări și diferențe în funcție de diagnosticul clinic; Ilustrarea modului în care este organizată și structurată informația în cazul acestor copii; Necesitatea abordării diferențiate a programei școlare pe baza planurilor integrativ – educative personalizate.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

,,În urma analizelor și discutiilor s-a concluzionat că o tendință dominantă în abordarea persoanelor cu dizabilități la nivelul politicilor sociale și educative este educația integrată, definită ca un ansamblu de măsuri aplicate categoriilor de populație, ce urmărește înlăturarea segregării de toate formele.Aceasta reprezintă o modalitate instituționalizată de școlarizare a copiilor cu dizabilități (ca și a altor copii cu nevoi speciale) în școli și clase obișnuite sau în structuri școlare cât mai apropiate de cele obișnuite”, a afirmat Samoilescu.

Specialiștii Centrului susțin că, acceptarea de către școala de masă a ideologiilor educației integrate impune adaptări la nivelul procesului de predare – învățare – evaluare prin întocmirea unor documente speciale concretizate în programele de intervenție personalizată ( PIP) și programele educative personalizate (PEP). Aceasta implică: activități de învățare individualizată; adoptarea curricumulului; alegerea unui conținut al învățării; aplicarea unor strategii de predare – învățare; gestionarea diferențiată a timpului; organizarea spațiului clasei; utilizarea resurselor; managementul clasei ; adaptări ale instrumentelor de evaluare.

După cum preciza Samoilescu, se urmărește ca pe viitor, specialiștii centrului împreună cu cadrele didactice, să participe la activitati comune dedicate copiilor cu nevoi speciale.

Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Dl. Goe 13 mai 2017 at 13:18

„După cum preciza Samoilescu.” Halal dovada de respect.

Comentariile sunt oprite