Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO: AJPIS Alba propune ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ a căminelor de bătrâni de la Congregația ”Sf. Iosif” din Alba Iulia. Ce a descoperit în ultimele controale

Publicat

în

foto-arhiva

foto-arhiva

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba (AJPIS) propune Ministerului Muncii încetarea definitivă a celor trei servicii sociale administrate de Fundația Congregația „Sfântul Iosif” din Alba-Iulia. Este vorba despre cele trei cămine pentru persoane vârstnice, de pe străzile Barbu Lăutaru, dr. Aurel Vald și b-dul Ferdinand, în care de-a lungul timpului au fost descoperite nenumărate nereguli, de la mizerie și carne expirată, până la fructe congelate în pungi de pamperşi la cantină. În cadrul celui mai recent control, din ianuarie 2016, reprezentanții AJPIS au constatat că cele trei centre funcționează ilegal, iar beneficiarii sunt ținuți în continuare în condiții improprii.

Citiți și FOTO-VIDEO: Condiţii mizere la 2 cămine de bătrâni şi cantina Congregaţiei „Sf. Iosif” din Alba Iulia: pamperşi murdari sub veselă, spaţii urât mirositoare şi alimente expirate

Electrica Furnizare Discount

Vă prezentăm mai jos comunicatul de presă transmis de directorul AJPIS Alba, Flaviu Cozus, în care prezintă situația și neregulile constatate:

”În perioada 8-28 ianuarie 2016, AJPIS Alba a efectuat un control inopinat la furnizorul de servicii sociale Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” din Alba Iulia şi la serviciile sociale furnizate de acesta, respectiv căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Strada: Dr. Aurel Vlad, nr. 40, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia,Strada: B-dul Ferdinand I, nr. 66E, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Strada: Barbu Lăutaru, nr. 54.

Citiți și FOTO-VIDEO: Congregaţia „Sf. Iosif” din Alba Iulia n-a învăţat nimic din primul control: Carne expirată de 9 ani şi fructe congelate în pungi de pamperşi la cantină!

De asemenea, în perioada aprilie 2014-ianuarie 2016, cele trei cămine pentru persoane vârstnice, aparţinând Fundaţiei “Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia, au făcut obiectul mai multor controale (inopinate), ca urmare a unor autosesizări şi a unor sesizări apărute în presa locală, ori formulate de alte instituţii publice.

În total, au fost realizate un număr de 12 misiuni de control inopinat şi de monitorizare, în urma cărora s-au dispus 119 măsuri, ca urmare a deficienţelor constatate.

Citiți FOTO: Din nou CARNE EXPIRATĂ găsită la cantina Congregaţiei „Sf. Iosif” din Alba Iulia. Şi totuşi, autorităţile dau „undă verde” funcţionării căminelor de bătrâni

Controlul efectuat în luna ianuarie 2016 s-a desfăşurat ca urmare a unei sesizări mediatizate în presa locală (din data de 07.01.2016), referitoare la condiţiile necorespunzătoare de îngrijire a unei beneficiare asistate într-unul dintre căminele fundaţiei.

Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia deși deţine certificat de acreditare, ca furnizor de servicii sociale în condiţiile prevăvute de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aceasta nu a solicitat licenţa provizorie de funcţionare pentru cele trei centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice până la data prevăzută de art. 35, alin. 1 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, respectiv data de 31.12.2015, fapt pentru care, începând cu data de 01.01.2016 serviciile sociale funcţionează în afara cadrului legal.

Totodată, s-a mai constatat că entitatea verificată nu a respectat în cea mai mare parte prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, după cum urmează:

Din verificarea statului de funcţii şi a dosarelor de personal, prezentate echipei de control, s-a constatat că Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” nu dispune, în cele trei centre rezidenţiale, de o structură de personal suficientă, capabilă să asigure activităţile şi serviciile acordate. Furnizorul trebuia să asigure o structură de personal formată din cel puţin 22,5 membri, raportat la numărul beneficiarilor pentru care a fost stabilit gradul de dependenţă (57 beneficiari), excepţie făcând cei 16 beneficiari pentru care, la data controlului nu este stabilit gradul de dependenţă, iar la nivelul acestui furnizor de servicii sociale există un număr de 7 angajați, 4 voluntari și o persoană cu contract de prestări servicii.

control congregatia sf iosifReferitor la calificarea personalului, s-a constatat că această condiţie nu este îndeplinită de 3 angajaţi care ocupă postul de îngrijitor, la una din cele trei persoane existând şi neconcordanţe între CIM nr. 10221069/2008, conform căruia ocupă postul de îngrijitor şi Raportul revisal din 09.07.2015, unde este prevăzut că ocupă funcţia de femeie de serviciu, iar la celelalte două persoane, care desfăşoară activitatea de preparare a hranei, un ajutor de bucătar-voluntar şi un preot în cadrul Bisericii Franciscane şi membru în cadrul fundaţiei, bucătar, pentru acesta din urmă, nefiind prezentate echipei de control, documente (dosar de personal) care să ateste calificarea specifică acestei activităţi. De asemenea, în cadrul fundației desfășoară activitate de asistent medical un membru al fundației, cetățean german, care nu deține certificat de recunoaștere a studiilor în România.

Pentru un număr de 51 de beneficiari beneficiari nu este stabilit gradul de dependenţă. Niciunul din cei 11 beneficiari, care a fost admis în centrul rezidențial înainte de anul 2015, nu a fost reevaluat din punct de vedere socio-medical la termenul de un an, așa cum este revăzut de Ordinul nr. 2126/2014.

Căminele pentru Persoane Vârstnice nu deţin spaţii adecvate activităţilor zilnice comune la care să participe beneficiarii centrelor (cameră de zi/odihnă sau de socializare), ci doar spații improvizate în holuri și/sau săli pentru servirea mesei, care nu sunt amenajate corespunzător.

În două din cele trei centre nu există spaţii pentru servirea mesei, astfel încât, inclusiv asistaţii, care pot să se deplaseze, sunt nevoiţi să servească masa în dormitoare sau la pat, iar în unul din aceste centre, unde exista o așa zisă sală petnru servirea mesei, aceasta este folosită atât ca spațiu de servire a mesei, cameră de zi pentru beneficiari, cât și spațiu pentru depozitarea de lenjerii, prosoape, haine etc., dar și dormitor pentru unul din beneficiari.

În ceea ce privește spațiile pentru pregătirea hranei, la centrul situat pe str. Dr. Aurel Vlad, bucătăria nu corespunde din punct de vedere structural și funcțional din cauza lipsei spațiului de depozitare, lipsei unei chiuvete, a sursei de apă caldă, există un butoi în care se păstrează apa necesară spălatului veselei.

Până la data controlului, hrana beneficiarilor a fost preparată fără ca acest centru să dețină autorizație sanitar-veterinară, acest aspect fiind constatat de către DSVSA Alba atât în anul 2014, cât și în anul 2016. La bucătăria fundaţiei din Alba Iulia, Str. Ferdinand, nr. 19 se pregătește prânzul pentru beneficiarii ocrotoți în centrele rezidențiale situate pe str. Ferdinand nr.66E și str. Barbu Lautaru, nr.54, fiind livrată în sistem catering (în găleți transportate cu bicilcleta) la serviciile sociale menționate mai sus, iar cina şi micul dejun se pregătesc la sediile centrelor rezidenţiale, care nu deţin autorizaţie sanitar veterinară.

Meniurile nu sunt diversificate şi diferenţiate în funcţie de regimul dietetic recomandat de medicul specialist nu sunt prezente fructele, legumele/salate de legume în meniurile beneficiarilor şi nici gustarea dulce (doar la masa de Crăciun s-a servit o prăjitură), nu se specifică aportul caloric.

Nu sunt întocmite liste de alimente din care să rezulte respectarea meniului zilnic de hrană stabilit şi cuantumul valoric al acestuia (16,6 lei/beneficiar/zi), situaţie în care nu se poate verifica respectarea nivelului zilnic de hrană, prevăzut de HG nr. 903/2014 și nu dețin documente care să ateste proveniența și termenul de valabilitate a alimentelor folosite la prepararea hranei.

În data de 08.01.2016, în cadrul controlului s-au identificat produse alimentare cu valabilitate expirată din luna decembrie 2015 (margarină: 2 cutii, budincă cu vanilie: 2 cutii, conservă țelină : 8 borcane), care urmau să fie folosite în alimentaţia beneficiarilor.

Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia nu oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia. Căminele pentru Persoane Vârstnice ale fundației nu aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie/deratizare adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, conform normelor legale în vigoare; spaţiile nu sunt zugrăvite etc. Unitatea nu deţine substanţe/produse de igienizat şi dezinfectat vesela şi spaţiile interioare, stocul fiind zero!

În ceea ce priveşte condiţiile necesare asigurării unei igiene personale optime, s-a constatat că la nivelul centrelor există grupuri sanitare, cu WC, chiuvetă şi duş/vană, insuficiente și care nu erau igienizate corespunzător, fiind urât mirositoare, iar pentru pesonalul fundației nu există grupuri sanitare, iar apa caldă curentă nu este asigurată permanent, ci doar de 2 ori pe săptămână, când se efectuează baia generală. Totodată, echipa de control a constatat că în unul dintre cămine furnizorul de servicii sociale nu asigură păstrarea medicamentelor în condiții de siguranță, fiind lăsate la îndemăna beneficiariilor(ex. pe etajera de la chiuveta din dormitor exista haloperidol).

Din constatările echipei de control reiese faptul că dormitoarele nu asigură un spaţiu de 6 mp/beneficiar, dotarea cu mobilier este minimă şi constă într-un pat, o noptieră şi o masă cu 1 scaun, iar temperatura ambientală la data controlului era de aproximativ 16-17 grade C. Din cauza spaţiului mic, deplasarea beneficiarilor şi accesul personalului se fac cu dificultate.

În două din cele trei centre care au dormitoare dispuse la etaj sunt cazate persoane care prezintă dificultăţi de deplasare (persoane imobilizate în scaun cu rotile, persoane imobilizate la pat, persoane care folosesc bastonul şi care se deplasează cu greutate), spaţiul fizic nefiind accesibilizat corespunzător nevoilor de deplasare al beneficiarilor, limitează accesul acestora la mediul fizic din interiorul şi exteriorul imobilului.

În concluzie, având în vedere faptul că, deși furnizorul de servicii sociale, respectiv Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia a fost consiliat şi informat cu privire la procedura de licenţiere a serviciilor sociale, atât în cadrul Campaniei de Informare şi Consiliere, prevăzută în Planul de control al ANPIS pentru 2015, care a constat în 3 sesiuni de consiliere a furnizorilor din judeţul Alba, sesiuni la care au fost prezenți reprezentanți ai acestei entități, cât şi cu ocazia fiecărui control, în care au fost menţionat termenul până la care se poate solicita licenţierea serviciilor sociale și ce documentație este necesară obținerii licenței de funcționare, Fundația Congregația „Sfântul Iosif” Alba Iulia nu a dat curs acestui demers legal obligatoriu și în consecință entitatea funcționează în afara cadrului legal.

De asemenea, având în vedere deficienţele constatate cu ocazia controlului din luna ianaurie 2016, cât și cele constatate în perioada 2014-2015, referitoare la insuficienţa personalului şi a calificării acestuia, la modul de admitere a beneficiarilor în serviciile sociale (fără documentaţia specifică/documentaţie incompletă), modul de planificare şi monitorizare a serviciilor furnizate, mediul de viaţă (hrană, condiţii de locuit, asigurarea asistenţei medicale, etc) neadecvat nevoilor beneficiarilor asistaţi în cele 3 centre rezidenţiale, coroborat cu neimplementarea măsurilor ş nerespectarea termenelor limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatat,e în rapoartele de control şi monitorizare (procese verbale de control), privind asigurarea calităţii serviciilor sociale, conform prevederilor legale, Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială Alba prin directorul executiv Flaviu Cozuc, propune, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, următoarele:

 – Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Barbu Lăutaru, nr. 54, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia

 – Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Ferdinand, nr. 66E, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia

 – Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Dr. Aurel Vlad, nr. 40, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia”, a transmis Flaviu Cozuc, director executiv AJPIS.  (C.M.)

Mai jos, imagini realizate de inspectorii sociali în perioada 2014-2016.

Publicitate

Ştirea zilei

UPDATE| ACCIDENT RUTIER la Meteș: O persoană, BLOCATĂ, într-un autoturism, în urma coliziunii între două autovehicule

Publicat

în

UPDATE| ACCIDENT RUTIER la Meteș: O persoană, BLOCATĂ, într-un autoturism, în urma coliziunii între două autovehicule

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 22:00, pe raza localității Tăuți, din comuna Meteș.

Din primele informații intervine Detașamentul de pompieri Alba Iulia pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare.

Electrica Furnizare Discount

Este vorba despre coliziunea între două autoturisme, în urma căreia o persoană se află în stare conștientă, însă este blocată în autoturism.

În cadrul evenimentului a intervenit un autoturism pentru stingere cu apă și spumă și un echipaj pentru acordarea primului ajutor.

UPDATE, 00.02: Victima a fost transportată la spital de către echipajul SMURD iar alte trei persoane au fost asistate medical la locul producerii evenimentului.

UPDATE, ora 23.50: Traficul este în continuare blocat, pe ambele sensuri, pe o distanță de aproximativ doi kilometri.

UPDATE, ora 22.50: La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării s-a constatat faptul că, o victimă de sex masculin, era blocat în unul din cele două autoturisme implicate în accident, ușa din stânga fiind inaccesibilă.

La momentul de față se lucrează la extragerea victimei din autoturism, victima fiind conștientă.

În continuare, forțele prezente la locul solicitării asigură și măsurile PSI necesare.

FOTO: arhivă

Citește mai mult

Ştirea zilei

Câte persoane au fost imunizate în județul Alba, până la momentul actual: Lista pe categorii de vârstă

Publicat

în

Câte persoane au fost imunizate în județul Alba, până la momentul actual: Lista pe categorii de vârstă

Direcţia De Sănătate Publică Alba, a comunicat lista la zi cu persoanele vaccinate anti coronavirus, în județul Alba, pe categorii de vârstă, la data de 13 septembrie 2021, ca urmare a unei solicitări ziarulunirea.ro.

În urma unei solicitări din partea ziarulunirea.ro, Direcția de Sănătate Publică Alba a comunicat situația persoanelor vaccinate anti-Covid, la nivel județean, în funcție de categoriile de vârstă.

Electrica Furnizare Discount

Vaccinarea se desfășoară într-un ritm puțin accelerat, potrivit listei, comparativ cu ultima săptămână fiind imunizate 901 de persoane, față de 846 de persoane, în cursul săptămânii trecute, la nivelul județului.

Astfel de la începutul campaniei de vaccinare și până astăzi s-au vaccinat un număr total de 184.335 persoane, dintre care 97.835 cu prima doza sau vaccinul Johnson & Johnson ce necesită o singură doză pentru o schemă de vaccinare completă, iar 86.500 cu două doze.

Categoria de vârstă Total Doza 1 Doza 2
12 15 ani 863 468 395
16 17 ani 1995 1014 981
18 19 ani 3344 1833 1511
20 24 ani 7940 4449 3491
25 29 ani 6869 3898 2971
30 34 ani 10563 5883 4680
35 39 ani 12225 6762 5463
40 44 ani 15492 8392 7100
45 49 ani 17127 9213 7914
50 54 ani 19228 10204 9024
55 59 ani 14825 7775 7050
60 64 ani 18962 9842 9120
65 69 ani 21999 11286 10713
70 74 ani 16547 8449 8098
75 79 ani 8256 4220 4036
80 84 ani 5185 2649 2536
85 89 ani 2239 1148 1091
90 94 ani 603 312 291
95 99 ani 69 36 33
Peste 100 ani 4 2 2
Total 184335 97835 86500

Citește mai mult

Ştirea zilei

Sistem de iluminat public, nou și modern, în șanțurile Cetății din Alba Iulia: Licitația, în valoare de peste 1 milion de lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Zona șanțurilor Cetății din municipiul Alba Iulia se va bucură în curând de o nouă ,,față” a iluminatului public în oraș, sub formă a 223 de noi corpuri de iluminat.

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat marți, 21 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru eficientizarea sistemului de iluminat public în zona șanțurile Cetății Alba Carolina”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.019.270 lei, fără TVA.

Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia – Ziduri cetate – este alimentat la tensiunea de 0,4 kV, prin intermediul rețelelor electrice aeriene și subterane, din 5 posturi de transformare operate de societatea SC ELECTRICA FURNIZARE – TRANSILVANIA SUD.

Electrica Furnizare Discount

Vechimea rețelei de iluminat stradal este de 10-15 de ani, existând un potențial ridicat de reabilitare/modernizare.

Deficiențe constatate la starea actuală a sistemului de iluminat public analizat sunt:

-Tehnologie veche și depășită tehnic a corpurilor de iluminat existente;
-Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardelor și normelor specifice lucru care favorizează incidente rutiere;
-Disfuncționalități și întreruperi în furnizarea iluminatului public;
-Ineficiență energetică, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente;
-Cheltuieli ineficiente prin costuri mari de mentenanță, date de caracteristicile tehnice depășite și de uzură componentelor;
-Aspect fizic disonant față de cerințele unei localități cu potențial de rangul Municipiului ALBĂ IULIA;
-Gestiune greoaie a sistemului datorită lipsei de informații specifice care s-ar putea înregistra în timp real de către operatorul serviciului de iluminat;

Având în vedere cele de mai sus se identifica următoarele necesitați:

-modernizarea ȘIP existent, respectiv implementarea unor soluții de iluminat eficiente atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și din punct de vedere economic și financiar
-reducerea poluării luminoase și asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte astfel încât să corespundă cu parametrii luminotehnici impuși prin normativele în vigoare
-introducerea soluțiilor de control a iluminatului prin sistem de telegestiune și senzori ce au capacitate de adaptare a iluminatului la necesitățile de trafic.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea ȘIP pentru creșterea eficienței energetice în municipiul Albă lulia prin implementarea unor soluții de iluminat moderne care au drept scop creșterea gradului de siguranță, reducerea consumurilor actuale de energie fără a afecta confortul cetățenilor.

Investiția care se propune în Șanțurile Cetății:

1. Înlocuirea a 223 aparate de iluminat cu surse LED;
2. Montarea de 223 module de comandă telegestiune;
3. Montarea de 223 senzori radar cu detecție mișcare;

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urmă efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare stradă.

Aparatul de iluminat va permite că la 100 000 ore de funcționare fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 20%. Acesta va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini, pentru posibilitatea de montare ulterioară a modulului de telegestiune în exteriorul acestuia. În caz de necesitate, aparatul de iluminat va putea răspunde la senzorii externi alocați acestuia, într-un timp de maxim 1 secundă. Nu se acceptă senzori integrați într-un alt modul de control care ar dublă sistemul de telegestiune ofertat.

Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control.

Sistemul de telegestiune va gestiona întreaga rețea din zona, și va avea posibilitatea extinderii ulterioare. În timpul funcționarii sistemului de telegestiune se va putea păstră tensiune permanentă în rețea, comandă aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmând a se face prin modulele montate pe aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent și vor asigura atât comandă locală pornit/oprit cât și diagnoză aparatului de iluminat în timp real.

Durata de viață estimată a sistemului nou de iluminat, fără intervenții majore, este apreciată la 10 ani și este dată de minimul duratei de viață a componentelor principale:

Aparate iluminat: 10 ani
Cabluri electrice : 15 ani
Confecții metalice (suporți, console): 20 ani

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare