Rămâi conectat

Economie

Familia Goța, proprietarul Elis Pavaje, a vândut în plină criză pavele de 20.000.000 de euro

Publicat

în

Elis Pavaje, compania producătoare de pavele din Petrești, a înregistrat în anul 2011 un record absolut de vânzări, de 20 de milioane de euro, potrivit revistei Forbes (www.forbes.ro), care prezintă într-un articol familia și afacerea de succes din județul Alba.

“Expansiunea marilor lanţuri de retail şi implicarea în mai multe proiecte de infrastructură cu finanţare europeană au condus la majorarea afacerilor Elis Pavaje cu 50 %, până la 20 de milioane de euro, anul trecut.

Afacerile producătorului de sisteme de dale şi borduri Elis Pavaje au crescut în 2011 cu 50 %, de la 13,4 milioane euro, în 2010. Potrivit datelor oficiale postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, compania a înregistrat anul trecut cele mai bune rezultate, raportate la perioada 2007- 2011. Ca şi vânzări, Elis Pavaje a înregistrat  anul trecut recordul absolut, de 20 de milioane de euro, însă în ceea ce priveşte profitul, acesta a fost în 2011 uşor mai scăzut (951.000 de euro) comparativ cu cel înregistrat în 2008 (1 milion de euro).

Electrica Furnizare Discount

Compania Elis Pavaje din Alba este controlată de familia Goţa şi şi-a început activitatea în 1991, ca o mică afacere de familie. Producţia iniţială a fost de doar 17 mp/zi, realizată pe un utilaj artizanal. După 21 de ani, compania a dezvoltat cea mai largă gamă de pavaje de pe piaţa românească, cu o producţie zilnică de 8.000 mp. Familia Goţa a debutat în Topul Forbes 500 Miliardari, ediţia 2011, cu o avere de 7 milioane de euro, ocupând locul 493.”

Într-un alt articol publicat în urmă cu  ani, Forbes face un scurt portret al familiei Goța și al istoricului societății.

“Membrii familiei Goţa, tatăl – Elis şi cei doi fii – Emil şi Vasile, care deţin compania de pavaje Elis din judeţul Alba, nu şi-au imaginat nicio clipă că ascensiunea afacerii lor se va frânge. Valul de creştere a pieţei construcţiilor a dublat de la an la an cifra de afaceri a companiei, iar profitul s-a umflat ca un cozonac bine frământat. În perioada de vârf 2007–2008, Elis Pavaje avea un câştig de un milion de euro şi ajunsese la afaceri de peste 15 milioane de euro. Prăbuşirea sectorului construcţiilor din 2009 a afectat şi firma Elis. (…)

În familia Goţa, competenţele sunt bine împărţite. Tatăl este administratorul firmei, fiul cel mare (absolvent de finanţe-bănci) este directorul general, iar mezinul, responsabil cu partea tehnică. „Soţia mea este preşedintele, căci dacă n-ar fi fost ea să ne împingă de la spate, n-am fi ajuns aici“, mărturiseşte foarte serios bătrânul Goţa. El se caracterizează ca fiind un tip emotiv şi sentimental şi, chiar şi acum, după 20 de ani de când a pus bazele firmei, încă se mai miră de curajul pe care l-a avut. Lăcătuş de meserie, Goţa a avut ocazia, în 1991, să ajungă în Germania la invitaţia unor foşti colegi de serviciu care lucrau la pavajul unei clădiri.

Atunci, a văzut pentru prima oară ce înseamnă dalele de ciment care se folosesc în amenajările exterioare. „Când am plecat de acolo, i-am rugat să-mi dea şi mie două pietre cu gândul de a începe o afacere“, îşi aminteşte el. Cu pietrele în buzunar, cum s-ar spune, Elis Goţa s-a întors acasă, a scos via din spatele casei şi s-a apucat să facă……… pietre cu ajutorul unei prese manuale cumpărate cu 1.600 de lei de la Fabrica de Celuloză din Sebeş. Era o presă de vulcanizare la care a făcut câteva modificări.”

sursa foto: www.forbes.ro

Publicitate

Economie

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Publicat

în

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

MUNICIPIUL ALBA IULIA a organizat miercuri, 19.01.2022, în cadrul proiectului cu titlul BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237, finanțat prin programul de finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, o conferință privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia s-a realizat pe parcursul a 7 luni din cadrul celor 20 de luni de proiect (16.06.2020-16.02.2022) și propune o viziune strategică integrată care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban dorit şi definește obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o strategie generală de dezvoltare durabilă, contribuind astfel și la atingerea obiectivului general al proiectului de creștere a calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale în vederea impulsionării dezvoltării locale pe criterii durabile și competitive.

Electrica Furnizare Discount

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia a fost publicat în consultare în data de 29.11.2021 pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Consultare publică prin anunțul cu nr. 139667/26.11.2021, a fost afișat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia conform procesului verbal de afișare nr.139669/26.11.2021, și a fost anunțat în mass-media locală- Alba Știri din 26.11.2021, urmând a fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 27.01.2022.

PMUD actualizat contribuie la atingerea rezultatelor proiectului:1 Plan de mobilitate urbană actualizat, 1 Platformă de date deschisă orientată către publicul larg la nivelul UAT Alba Iulia, 28 de angajați ai UAT Alba Iulia instruiți în domeniul mobilității urbane și a noilor tendințe de dezvoltare a conceptelor de Smart Mobility și de Smart City, proiect cu o valoare totală de 981.881,40 lei din care 2% contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: UAT COMUNA SĂLIȘTEA anunță demararea proiectului: „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738

Publicat

în

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SĂLIȘTEA, în calitate de beneficiar, cu sediul în sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România, derulează proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 7256 din 24.11.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Electrica Furnizare Discount

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, îl constituie creșterea nivelului de accesibilitate al populației la serviciile de sănătate și comunitare în comuna Saliștea, reducând inegalitățile legate de starea de sănătate prin consolidarea asistenței medicale primare, și promovând incluziunea socială, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivele specifice:

1. Înfiintarea unui Centru Comunitar Integrat care să ofere servicii medico-socio-educaționale destinate în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Dotarea și echiparea Centrului Comunitar Integrat, în vederea funcționării optime, cu dotări medicale, nemedicale și echipamente tehnologice, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Îmbunătățirea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la piața forței de muncă, prin colaborarea cu un voluntar aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Salistea, Satul Salistea, str. Joseni, nr. 447, jud. Alba, CF nr. 73455.

Valoarea totală a proiectului: este de 528.662,26 lei, asistență financiară nerambursabilă 478.000,39 lei (din care 334.600,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 133.840,09 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 33 luni
Dată începere proiect: 01.04.2021
Dată finalizare proiect: 31.12.2023

DATE DE CONTACT

U.A.T.
COMUNA SĂLIȘTEA

sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România
Tel. 0258762101/ fax. 0258762007/ e-mail. [email protected]
Manager de proiect:  Chiriluț Marcel Teofil

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: Finalizare proiect capital de lucru pentru ARHITECT MAGDA SRL

Publicat

în

ARHITECT MAGDA SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul: GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU SC ARHITECT MAGDA SRL, proiect nr. RUE  M2-14642,  implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectivul proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru.

Proiectul s-a derulat in intervalul perioadei de maxim 180 zile, calculate din momentul plății ajutorului Financiar din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, respectiv M2-14642 din 29.07.2021.

Electrica Furnizare Discount

Rezultatele finale în urma implementării proiectului: Menținerea /suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății ARHITECT MAGDA SRL

Valoarea totală a proiectului:  100.136,7675 RON

Valoarea grantului: 87.075,45 RON

Cofinanțare: 13.061,3175 RON

 „Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” 

Persoană de contact:

Sorin Stefan MAGDA

Tel: 0722678174, email: [email protected]

ARHITECT MAGDA SRL

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare