Rămâi conectat

Politică Administrație

„Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” – acces la cursuri de calificare pentru 200 de persoane din Regiunea Centru

Publicat

în

Proiectul Traditii si obiceiuri Alba60Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială din Bucureşti anunţă lansarea proiectului “Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate”, ID 141973, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferinţa de lansare a avut loc în data de 21 iulie a.c., în sala de conferinţă din cadrul Cafenelei Van Gogh şi este dedicată prezentării detaliate a obiectivelor şi activităţilor proiectului „Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate”, ID 141973, precum şi a pachetului de beneficii oferite unui număr de 650 de persoane.

Proiectul organizat în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia, Urbasofia, Erfap Lazio şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) vizează facilitarea accesului la ocuparea pe piaţa muncii pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, precum persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri instituţionalizaţi şi femei.

Electrica Furnizare Discount

Astfel, activităţile prevăd furnizarea de servicii de consiliere socio-profesională, precum şi cursuri de calificare sau recalificare în funcţie de profilul beneficiarului pentru toate cele 650 de persoane din grupul ţintă. În paralel, proiectul se adresează şi personalului agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare, administraţiilor publice locale, Centrelor de Incluziune Socială şi managerilor. Aceştia vor participa la o serie de workshopuri şi dezbateri cu o tematică specifică precum: importanţa sensibilizării populaţiei din grupurile vulnerabile asupra beneficiilor rezultate în urma participării la programe de formare; principiul accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, depăşirea stereotipurilor legate de gen şi etnie, schimbarea mentalităţiilor privind divizarea tradiţională a rolurilor.

Serviciile oferite beneficiarilor proiectului reprezintă o continuare firească a demersurilor educaţionale realizate de către CEDS, începute cu preşcolari şi continuate cu adolescenţi şi tineri absolvenţi de studii universitare. Cursurile de calificare şi recalificare devin o necesitate în contextul unei pieţe a muncii în continuă schimbare“, a declarat Mariana Dincă, preşedinte al Asociaţiei Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială.

Activităţile proiectului prevăd programe de formare profesională certificate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), sesiuni de consiliere şi orientare profesională, workshop-uri şi dezbateri, precum şi vizite de studiu la nivel European. Prin intermediul acestor cursuri, beneficiarii vor deprinde abilităţi şi competenţe de monitorizare a ofertelor locurilor de muncă vacante.

La nivelul regiunii Centru, circa 200 de persoane vor beneficia de certificarea competenţelor si cunostintelor dobândite pe parcursul cursurilor, precum şi de servicii de consiliere şi orientare profesională necesare pentru reducerea ratei şomajului în această zonă. Alba Iulia este permanent atenta cu aspectul social al comunitatii si mai ales cu categoriile defavorizate. Este o obligatie, o necesitate pe care ne-o asumam cu seriozitate.”, a completat Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele specifice ale proiectului cofinanţat din Fondul Social European vizează creşterea gradului de informare şi conştientizare în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, dar şi reducerea disfuncţiilor sociale prin intermendiul campaniei de informare asupra importanţei participării la programele de formare organizate în cadrul a patru centre de incluziune sociale înfiinţate în regiunile Centru: Bucureşti – Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

Impactul măsurilor şi intervenţiilor oferite beneficiarilor expuşi riscului de excluziune se vor reflecta într-un amplu studiu bazat pe un sistem de informaţii geografice (GIS). Astfel, va fi realizat un atlas al punctelor  critice, cu risc major de excluziune socială şi disfuncţii sociale din cele patru zone”, a adăugat Pietro Elisei, preşedinte al Urbasofia.

Vizitele de studiu organizate în Italia le vor oferi participanţilor o imagine de ansamblu a  cerinţelor pieţei muncii la nivel european, precum şi transferarea la nivel naţional a unor modele de bune practici”, a declarat Gianfranco Dore, expert analiză piaţa muncii şi formare în cadrul Erfap Lazio.

Proiectul  „Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” este un exemplu valabil si eficient de cooperare internaţională, între România şi alte state membre ale UE, din care se pot naşte viitoare experienţe de cooperare. Prezenţa unor parteneri europeni va garanta, de asemenea, transferarea rezultatelor proiectului la scara europeană.

FOTO: arhiva

Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputat de Alba, Radu Marcel Tuhuț: „PSD a lansat astăzi mai multe programe de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii!”

Publicat

în

Comunicat de presă| Deputat de Alba, Radu Marcel Tuhuț: „PSD a lansat astăzi mai multe programe de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii!”

PSD susține inițiativa antreprenorială și pe cei care vor să desfășoare un business corect în România. Programele de sprijin se adresează producătorilor locali, startup-urilor innovative, întreprinzătorilor de la sat și din orașele mici, afacerilor din domeniul construcțiilor, respectiv celor care au proiecte ce pun în valoare invenții și inovații.

Micile afaceri trebuie ajutate să crească și să devină stabile, predictibile, competitive și puternice.

Electrica Furnizare Discount

IMM Producție.🇷🇴

Se adresează producătorilor locali, inclusiv startup-uri innovative, dar și celor care optează pentru reconversia activității in domeniul productiei.

Finanțarea poate ajunge la 10 milioane de lei pentru investiții sau 5 milioane de lei pentru capital de lucru.

Garanțiile guvernamentale acordate reprezintă până la 90% din valoarea finanțării.

Se pot achizitiona echipamente, instalatii, se pot amenaja hale sau se pot face amenajari care să îmbunătățească eficiența energetică.

IMM Rural Invest.🇷🇴

Se adresează întreprinzătorilor din mediul rural și urbanul mic.

  • Creditul poate ajunge la 2 milioane de lei, cu garanții de până la 80% din valoarea sa.
  • Se pot achiziționa terenuri sau alte active ori se poate finanța capitalul de lucru

Garant Construct.🇷🇴

  • Sprijină IMM-urile din domeniul construcțiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Valoarea maximă a finanțării unei investiții este de 10 milioane de lei, iar pentru capitalul de lucru de 5 milioane de lei

Pentru sprijinirea inovației.🇷🇴

Se garantează creditele care finanțează proiecte ce pun în valoare invenții și inovații, care susțin exportul, care cofinanțează investiții strategice.

Deputat PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan, Consilier local USR Aiud: „Solicit public colegilor mei din consiliul local Aiud, să nu voteze îndatorarea orașului!”

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan, Consilier local USR Aiud: „Solicit public colegilor mei din consiliul local Aiud, să nu voteze îndatorarea orașului!”

Cu această afirmație se termină postarea mea de pe Facebook, din data de 17 iunie 2021 când, după cum se poate vedea, deja anticipam faptul că implementarea deficitară a proiectelor grandioase ale administrației de „nota 10” ar putea introduce Aiudul în datorii.

Sunt antreprenor de peste 15 ani și am noțiunile de bază în ceea ce privește funcționarea sănătoasă din punct de vedere economic, atât a unei firme private cât și a unei entități publice.

Electrica Furnizare Discount

În anul 2021 atrăgeam atenția asupra faptului că doar unul dintre proiectele municipiului (cel cu autobuzele electrice) a generat cheltuieli estimate din bugetul local al Aiudului (nu din fonduri europene) de peste 200 miliarde de lei vechi adică vreo 4 milioane de euro. Mult prea mari pentru ce poate acest oraș să susțină!

Și este doar unul dintre proiecte!

Primarul Oana Badea a anunțat în ședința de Consiliul Local, din data de 21 ianuarie 2022, că va iniția un proiect de hotărâre în vederea contractării unui credit, de către municipiul Aiud, pentru susținerea proiectelor de finanțare.

Problema noastră a aiudenilor este că, NU OANA BADEA SAU HELGA LORINCZ, ADMINISTRATORUL PUBLIC ȘI CONSILIERII ACESTORA, DIRECTORII ȘI DIRECTORAȘII DE SERVICII PLĂTIȚI CU SALARII ASTRONOMICE VOR TREBUI SĂ RAMBURSEZE CREDITUL ȘI SĂ PLĂTEASCĂ DOBÂNZILE, CI NOI AIUDENII! Contractarea acestui credit se datorează, în primul rând, creșterii cheltuielilor publice cu salariile, prin numiri și „concursuri” la care, dintr-o hilară coincidență, participă și câștigă doar acoliții politici. Despre acestea sper că în viitor vor vorbi și instituțiile abilitate. În ultimii ani, prin ”concurs”, bineînțeles, au fost ”inserați” în funcții bine plătite din subordinea Primăriei multe persoane recunoscute ca ”apropiate politic” de ”ECHIPA DE ZECE”. Aș zice să nu mai amintim de soția administratorului public, angajată la biblioteca școlară sau fostul consilier local care se lăuda prin spoturi video că va ”aduce lumina” pe stadionul Metalul, angajat ca director la faimosul ”Centru Multicultural”. Din păcate, cazurile sunt mai multe și chiar angajați ai primăriei și din serviciile aflate în subordine mi-au atras atenția asupra acestui ”fenomen”.

Dacă adunăm cheltuielile cu consilierii personali ai doamnei primar și ai doamnei viceprimar cu salariul administratorului public și al celor două posturi de director ai Centrului multicultural depășim lunar suma de 69000 lei, adică suma de 828 000 lei pe an, respectiv de 3.312.000 lei pe perioada unui mandat. Dacă adunăm acestor sume multele miliarde plătite pe consultanță din bugetul local ajungem la niște valori greu de pronunțat pe care le plătim noi, cetățenii, din cauza incapacității administrației și a sinecuriștilor locali.

Oana Badea spunea că Aiudul va lua credit pentru a avea asigurat un flux de finanțare la proiectele europene, specificând că și Blajul s-a împrumutat.

Diferența dintre Aiud și Blaj este că Blajul are o economie locală sustenabilă și un ,,motor financiar”, iar veniturile proprii ale municipiului Blaj sunt mult mai mari decât cheltuielile cu personalul public.

Veniturile proprii ale municipiului Aiud (principalul raportor al economiei locale) nu acoperă nici măcar cheltuielile de funcționare, inclusiv salarizare a instituțiilor publice din subordinea Primăriei.

Mă adresez în principal colegilor consilieri locali:

NU VOTAȚI ÎNDATORAREA GENERAȚIILOR VIITOARE ALE ACESTUI ORAȘ!

Printr-o bună organizare sau chiar reorganizare a serviciilor, prin eficientizare, prin eliminarea sinecurilor, bugetul local va putea susține proiectele europene.

Consilier Local USR – Aiud

Dragoș Crișan

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș: „Conducerea PNL a CJ Alba pedepsește primăriile PSD. ZERO lei pentru evenimente sau festivaluri în 2022”

Publicat

în

Comunicat de presă| Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș: „Conducerea PNL a CJ Alba pedepsește primăriile PSD. ZERO lei pentru evenimente sau festivaluri în 2022”

Îmi plac evenimentele ce au scopul de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor, care ne descreţesc frunţile şi destind atmosfera. Îmi place socializarea, discuţiile constructive şi vreau să ascult bucuriile şi deopotrivă necesităţile oamenilor, în speranţa că voi găsi soluţii.

În loc să scriu aceste rânduri aș fi preferat să îmi fac programul pentru următoarele luni, ținând cont de evenimentele și festivalurile ce se organizează în Alba în acest an. Însă acest lucru, acum, cel puțin mie, îmi este imposibil, când văd abordarea discreționară a conducerii PNL a Consiliului Județean Alba.

În nici un oraș sau comună, conduse de PSD, Consiliul Județean Alba nu finanțează organizarea de evenimente, expoziții, concerte, simpozioane, festivaluri, târguri sau gale! Văzând calendarul evenimentelor pe anul 2022 mi-am pus următoarea întrebare legitimă: ce vină au oamenii din Teiuș, Stremț, Ciuruleasa, Bucium, Vidra, Gârbova sau Roșia de Secaș?

Electrica Furnizare Discount

În aceste localități primarii și consiliile locale – oameni muncitori, harnici și devotați comunităților – organizează prin forţe proprii evenimente de entertainment, concerte și zile muzicale, ”Fiii satului”, târguri și expoziții, inclusiv cu vânzare a produselor tradiționale, ce puteau și trebuiau să fie finanțate, sau cel puțin cofinanțate, de către Consiliul Județean Alba. Acestea au scopul de promovare a datinilor străbune, aduc bună dispoziţie şi relaxare în vieţile oamenilor.

Ion Dumitrel, ”tătucul” județului, a ajuns să împartă banii pentru astfel de manifestări în funcție de culoarea politică a localităților. UAT-urile conduse de primari PSD au solicitat în zadar sprijin financiar!

Astfel de metehne, preluate de la Cîțu și echipa pierzătoare, trebuie să dispară, iar alocările financiare nu mai pot ține cont de culori politice. Banii trebuie alocați în funcție de necesitățile comunităților, de proiectele în desfășurare, de numărul de locuitori, de dificultățile întâmpinate în funcție de așezarea geografică și relief, pentru dezvoltare economică, prosperitatea și bunăstarea cetățenilor.

În altă ordine de idei, studiind calendarul evenimentelor din 2022 am observat că ”Târgul Apulum Agraria”, eveniment cu tradiție pentru Alba Iulia, se mută la Ighiu! Nu am nimic împotriva conjudețenilor noștri din comuna Ighiu, unde am mulți prieteni și pe care îi vizitez cu drag, dar cum să muți un târg cu tradiție pentru Alba Iulia în comuna vecină în loc să organizezi și aici, un alt eveniment, cu alt nume, sub alt brand, ce are scopul promovării și vânzării produselor noastre locale?

Nu în ultimul rând, având în vedere criza economică generată de contextul pandemic, la toate evenimentele, la care prin prima specificului vor fi invitați artiști, muzicieni sau oameni de entertainment, trebuie apelat la valorile locale (dacă natura evenimentului permite acest lucru). În Alba avem suficient de mulți tineri talentați care pot ține un show, dar și oameni cu experiență în toate tipurile de evenimente, de la cele culturale și până la cele muzicale. Eu, ca om al locului, pe cât posibil, vreau să văd pe o scenă un tânăr al cărui talent a fost şlefuit la o şcoală de muzică din judeţul Alba şi să admir un spectacol al unei trupe locale.

Chiar dacă se vor supăra colegii noștri de alianță, după ce vor citi aceste rânduri, le spun direct, cinstit și împăcat: corectitudinea, adevărul și dreptatea sunt peste orice alianţe politice. Nu suport ipocrizia, înțelesurile ascunse și nu voi merge pe burtă doar pentru a fi bine!

Senator PSD Alba

Călin Gheorghe Matieș

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare