„Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” – acces la cursuri de calificare pentru 200 de persoane din Regiunea Centru

Paul Voicu - Primar 2020

Proiectul Traditii si obiceiuri Alba60Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială din Bucureşti anunţă lansarea proiectului “Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate”, ID 141973, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferinţa de lansare a avut loc în data de 21 iulie a.c., în sala de conferinţă din cadrul Cafenelei Van Gogh şi este dedicată prezentării detaliate a obiectivelor şi activităţilor proiectului „Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate”, ID 141973, precum şi a pachetului de beneficii oferite unui număr de 650 de persoane.

ELIT

Proiectul organizat în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia, Urbasofia, Erfap Lazio şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) vizează facilitarea accesului la ocuparea pe piaţa muncii pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, precum persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri instituţionalizaţi şi femei.

Astfel, activităţile prevăd furnizarea de servicii de consiliere socio-profesională, precum şi cursuri de calificare sau recalificare în funcţie de profilul beneficiarului pentru toate cele 650 de persoane din grupul ţintă. În paralel, proiectul se adresează şi personalului agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare, administraţiilor publice locale, Centrelor de Incluziune Socială şi managerilor. Aceştia vor participa la o serie de workshopuri şi dezbateri cu o tematică specifică precum: importanţa sensibilizării populaţiei din grupurile vulnerabile asupra beneficiilor rezultate în urma participării la programe de formare; principiul accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, depăşirea stereotipurilor legate de gen şi etnie, schimbarea mentalităţiilor privind divizarea tradiţională a rolurilor.

Mihail David - 2020

Serviciile oferite beneficiarilor proiectului reprezintă o continuare firească a demersurilor educaţionale realizate de către CEDS, începute cu preşcolari şi continuate cu adolescenţi şi tineri absolvenţi de studii universitare. Cursurile de calificare şi recalificare devin o necesitate în contextul unei pieţe a muncii în continuă schimbare“, a declarat Mariana Dincă, preşedinte al Asociaţiei Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială.

Activităţile proiectului prevăd programe de formare profesională certificate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), sesiuni de consiliere şi orientare profesională, workshop-uri şi dezbateri, precum şi vizite de studiu la nivel European. Prin intermediul acestor cursuri, beneficiarii vor deprinde abilităţi şi competenţe de monitorizare a ofertelor locurilor de muncă vacante.

La nivelul regiunii Centru, circa 200 de persoane vor beneficia de certificarea competenţelor si cunostintelor dobândite pe parcursul cursurilor, precum şi de servicii de consiliere şi orientare profesională necesare pentru reducerea ratei şomajului în această zonă. Alba Iulia este permanent atenta cu aspectul social al comunitatii si mai ales cu categoriile defavorizate. Este o obligatie, o necesitate pe care ne-o asumam cu seriozitate.”, a completat Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele specifice ale proiectului cofinanţat din Fondul Social European vizează creşterea gradului de informare şi conştientizare în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, dar şi reducerea disfuncţiilor sociale prin intermendiul campaniei de informare asupra importanţei participării la programele de formare organizate în cadrul a patru centre de incluziune sociale înfiinţate în regiunile Centru: Bucureşti – Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

Impactul măsurilor şi intervenţiilor oferite beneficiarilor expuşi riscului de excluziune se vor reflecta într-un amplu studiu bazat pe un sistem de informaţii geografice (GIS). Astfel, va fi realizat un atlas al punctelor  critice, cu risc major de excluziune socială şi disfuncţii sociale din cele patru zone”, a adăugat Pietro Elisei, preşedinte al Urbasofia.

Vizitele de studiu organizate în Italia le vor oferi participanţilor o imagine de ansamblu a  cerinţelor pieţei muncii la nivel european, precum şi transferarea la nivel naţional a unor modele de bune practici”, a declarat Gianfranco Dore, expert analiză piaţa muncii şi formare în cadrul Erfap Lazio.

Proiectul  „Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” este un exemplu valabil si eficient de cooperare internaţională, între România şi alte state membre ale UE, din care se pot naşte viitoare experienţe de cooperare. Prezenţa unor parteneri europeni va garanta, de asemenea, transferarea rezultatelor proiectului la scara europeană.

FOTO: arhiva

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...