Rămâi conectat

Ştirea zilei

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil

Publicat

în

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil

Datorită informațiilor contradictorii vehiculate în presă referitoare la tarifele de salubritate aplicabile pe raza UAT- urilor din județul Alba, pentru informarea corectă a utilizatorilor serviciului, ADI Salubris Alba transmite următoarele precizări:

Referitor la contractele de delegare aferente activităților de salubrizare

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume:

Electrica Furnizare Discount

Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, denumit Operator CT (colectare – transport) care face obiectul delegării, de către ADI SALUBRIS Alba, următoarelor contracte:

Lot 1 – Alba Iulia – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”, în zona 1 (Alba Iulia);

Lot 2 – Tărtăria – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2 (Sebeș, Cugir);

Lot 3 – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri ” , în zona 3 (Zlatna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș);

Lot 4 – Blaj – „ Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”, în zona 4 (Blaj)

Operatorul staţiilor de transfer/CMID şi a serviciului de transport a deşeurilor de la staţiile de transfer la CMID Galda de Jos, denumit Operator TTPD (transfer – transport – prelucrare – depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, prin atribuirea următorului contract:

– „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

ADI Salubris Alba, în baza mandatului primit din partea UAT-urilor conform Contractului de asociere, a organizat și finalizat licitațiile de colectare și transport a deșeurilor în 3 zone, în perioada 2018-2019.

Astfel, ADI Salubris Alba a semnat următoarele contracte de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri:

LOT 1 – Alba Iulia – contractul nr. 61/18.04.2019, cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.
LOT 2 – Tărtăria – contractul nr. 223/27.12.2018 cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.
LOT 4 – Blaj – contractul nr. 159/23.08.2018, cu ofertantul câștigător – Asocierea Greendays SRL / Greendays 2-Solucoes Ambientais SA.

Ulterior, Consiliul Județean Alba a finalizat procedura de atribuire privind „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

Astfel, a fost semnat contractual de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021 între Consiliul Județean Alba și operatorul economic delegate – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

În concluzie, se poate observa că operatorii delegați au fost desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, și nu în urma unor negocieri cu operatorii de salubritate, așa cum s-a vehiculat în articolele apărute în presă.

Referitor la tarifele aferente activităților de salubritate

Aspectele relevante privind tarifele aferente activităților de salubritate, sunt următoarele:

• Tarifele unice aferente activităților de colectare și transport, rezultate în urma licitațiilor, au fost stabilite la nivelul anului 2017, anul elaborării documentațiilor de atribuire, înaintea finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj).

Aceste tarife sunt compuse din două părți:

– colectare și transport;
– depozitare, respectiv partea de tratare/eliminare a deșeurilor, care cuprinde activitățile de transfer, sortare, tratare mecano-biologică și depozitare propriu-zisă, fiecare având tarife proprii.

Partea de depozitare (tratarea/eliminarea deșeurilor) a fost calculată în ofertele financiare de la licitație în baza unor tarife estimate, rezultate din Studiul de fundamentare întocmit de CJ Alba, care a stat la baza documentației de atribuire a contractului de gestionare a instalațiilor de la CMID Galda de Jos.

• În urma finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj), au rezultat tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare, unele dintre acestea fiind semnificativ mai mari decât cele utilizate în ofertele de la licitațiile pentru colectare și transport.

Astfel:

În comparație cu tarifele estimate, au rezultat următoarele tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare:

– sortare: 113,42 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 39,23 lei/tonă pentru persoane fizice și 61,30 lei/tonă pentru persoane juridice;

– transfer: 40,77 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 23,54 lei/tonă pentru persoane fizice și 36,78 lei/tonă pentru persoane juridice;

– tratare mecano-biologică: 42,30 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 54,93 lei/tonă pentru persoane fizice și 85,85 lei/tonă pentru persoane juridice;

– depozitare: 39,35 lei/tonă(persoane fizice și juridice), față de estimat 26,16 lei/tonă pentru persoane fizice și 40,87 lei/tonă pentru persoane juridice.

• Apariția OUG nr. 74/17.07.2018, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019 (ulterior finalizării licitațiilor de colectare și transport),care a introdus obligații pentru Autoritățile administrației publice locale/ Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), cele mai importante fiind:

– să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

– să includă în tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor reziduale o Contribuție la economia circulară, de 80 lei/tonă pentru cantitățile de deșeuri supuse depozitării.

– să includă în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unor tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv a celorlalte categorii de deșeuri (reziduale)

– să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi.

Având în vedere cele menționate mai sus, ADI Salubris Alba a solicitat și obținut de la operatorul delegat, modificarea tarifelor aferente activității de colectare și transport cu respectarea art. 15, alin. (1), lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007:

„CAP. VIII Modificarea tarifelor  pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

ART. 15

(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;”, prin:

actualizarea tarifelor unice ale activității de colectare și transport prin includerea tarifelor activităților de tratare-eliminare, rezultate din atribuirea contractului de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021, având ca obiect ,,Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului SMID în județul Alba’’;

– actualizarea cheltuielilor operaționale la nivelul anului 2021, întrucât în calcularea tarifelor din oferta financiară au fost utilizate valori din anul 2018, anul elaborării/depunerii ofertei, neexistând posibilitatea actualizării până în prezent, întrucât contractul nu a fost operațional (spre exemplu, salariul minim pe economie în 2018 a fost de 1900 lei, iar în 2021 este de 2300 lei, rezultând o creștere de 21% doar la cheltuielile cu munca vie);

calculul tarifelor distincte în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, referitoare la indicatorii de performanță la nivelul anului 2021, prevăzuți în Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011, modificată și completată.

Menționăm, că la solicitarea ADI Salubris Alba din 18.05.2021, Autoritățile publice locale au afișat, conform Legii 52/2003, spre dezbatere publică aceste tarife, precum și Proiectele de hotărâre, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În această perioadă, toți cei interesați au avut posibilitatea să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste tarife.

Din informațiile deținute de ADI Salubris Alba, nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii în perioada prevăzută de legislație.

În schimb, după parcurgerea acestei perioade, după ce o mare parte dintre Consiliile Locale au emis HCL-uri de aprobare a proiectelor de hotărâre, și când era iminentă convocarea AGA ADI Salubris Alba pentru aprobarea tarifelor modificate, aprobare care permitea operatorilor delegați să înceapă contractarea cu utilizatorii serviciului, a început să curgă un val de reclamații asupra acestora.

Mai mult, începând cu data de 2 August 2021 Serviciul juridic al Instituției Prefectului, în urma verificărilor din punct de vedere legal a HCL-urilor adoptate, a transmis atenționări privind existența unor ,,elemente de nelegalitate” în cuprinsul acestora, unui număr de 50 de UAT-uri din județ, recomandând să fie revizuite aceste hotărâri, sau să fie luate în considerare aspectele identificate, în cazul Consiliilor Locale care nu au adoptat aceste hotărâri.

Aceste atenționări au fost transmise cu mare întârziere, ținând cont de faptul că primele HCL-uri au fost transmise Instituției Prefectului încă de la începutul lunii Iunie 2021.

Totodată, ele au fost transmise în mod aleatoriu, unele UAT-uri care au adoptat aceste hotărâri nu au primit atenționări, în schimb au fost transmise și unor localități din zona munților Apuseni, care fac parte din Lotul 3 care nu beneficiază de serviciile unui operator delegat de ADI Salubris Alba.

Imediat, o parte a presei, precum și anumiți consilieri locali, au catalogat ca ILEGALE aceste HCL-uri care cuprind tarifele modificate.

În realitate, așa cum s-a stabilit la întâlnirea dintre reprezentanții Serviciului juridic al Instituției Prefectului și reprezentanții ADI Salubris Alba, hotărârile cuprind erori de formă, de utilizare incorectă a unor termeni juridici, nicidecum probleme de fond care să conducă la ilegalitatea acestora.

În cadrul întâlnirii au fost stabilite modele de hotărâri de Consiliu Local, atât pentru UAT -urile care nu au adoptat aceste hotărâri, cât și modele pentru UAT -urile care au adoptat hotărâri și trebuie să le modifice.

În cadrul ședinței Consiliului Director al ADI Salubris Alba care a avut loc în data de 19.08.2021 s-a decis ca fiecare Consiliu Local membru al asociației să se conformeze și să aprobe sau să modifice aceste hotărâri cât mai urgent, astfel încât tarifele să poată fi supuse aprobării AGA ADI Salubris Alba, pentru fiecare lot în parte.

Ținând cont de Recomandările pentru aplicarea modificărilor legislative introduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74/2018 emise de Ministerul Mediului și de recomandările Autorității de Management a POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a hotărât că va solicita AGA ADI Salubris Alba aprobarea începerii activității, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, care respectă atât politica de tarifare din aplicația de finanțare cât și modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Tarifele distincte au fost supuse aprobării pentru a respecta prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, ele intrând în aplicare într-o etapă ulterioară, doar odată cu implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», și doar pentru utilizatorii care aleg implementarea acestui instrument, conform acelorași recomandări.

Facem totodată precizarea că metoda propusă de operatorului delegat de a stabili un tarif distinct pentru deșeuri reziduale bazat pe pubele diferențiate (60,120,240 l) /gospodărie, reprezintă un model de succes în implementarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci’’, și respectă prevederile art. 17, alin. (1), lit. e), bazat pe elementul ,,volum’’, din Legea 211/2011.

Calculele tarifului distinct pentru deșeuri reziduale au fost făcute ținând cont de numărul de 2,67 persoane/gospodărie, în județul Alba, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Municipiul Oradea, unde operatorul a folosit acest sistem în zonele de case, concomitent cu utilizarea colectării din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile în saci personalizați, se află pe un loc fruntaș în țară, în ceea ce privește țintele de deviere a deșeurilor de la depozitare.

Implementarea acestei metode în zona de case se va putea face doar după o perioadă de monitorizare a activității, perioadă în care vor fi stabilite cât mai exact numărul de utilizatori din cadrul gospodăriilor, cantitățile de deșeuri colectate și compoziția acestora (ponderea deșeurilor reciclabile din cantitatea de deșeuri municipale colectate), precum și frecvența de colectare necesară în fiecare zonă.

Astfel, într-o etapă ulterioară, utilizatorii vor putea alege ce tip de pubelă vor solicita pentru colectarea deșeurilor reziduale (60,120,240 l), indiferent de numărul persoanelor din gospodărie, ținând cont doar de cantitatea de deșeuri pe care o colectează separat.

Ținând cont de faptul că activitatea operatorilor delegați pentru colectare și transport va începe, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a avizat Modelele de contracte cu utilizatorii, modele care respectă atât Ordinul nr. 112 din 9 iulie 2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cât și modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Considerente privind situația actuală a gestionării deșeurilor în județul Alba

• Conform declarațiilor Ministrului Mediului, Tanczos Barna, în această săptămână va fi aprobată o Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor.

,,Noua ordonanță va elimina posibilitatea ca autoritățile locale să colecteze gunoiul la grămadă. ’’
,,Nu va mai exista nicio posibilitate ca autoritatea publică să desfășoare servicii de salubritate altfel decât prin colectare pe 4 fracții. Modificarea legislației aduce restricții dure privind eliminarea prin depozitare a deșeurilor.

Este o provocare uriașă pentru autoritățile locale. Responsabilitatea este a UAT -urilor, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Această responsabilitate politică este cea care blochează decizii radicale, dar importante pentru depozitarea deșeurilor”, a declarat ministrul chiar la Alba Iulia.

• În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, finanțat prin POS Mediu și POIM, Consiliul Județean Alba a achiziționat un număr de 4375 containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile, containere care au fost repartizate tuturor UAT-urilor încă de la sfârșitul anului 2015.

De atunci, aceste containere de 1,1 mc zac depozitate, deoarece dreptul de folosință al acestora revine doar operatorilor delegați de către ADI Salubris Alba pentru activitățile de colectare și transport al deșeurilor.

În aceste condiții, în majoritatea UAT -urilor din județul Alba, operatorii actuali care își desfășoară activitatea colectează deșeurile în amestec, neselectiv, cu impact semnificativ mai ales în zona blocurilor de locuințe.

Se observă cu ușurință că o criză a deșeurilor apare frecvent pe raza UAT -urilor în care operează Polaris M. Holding, și mai ales pe raza municipiului Alba Iulia, cel mai mare generator de deșeuri din județ. Această criză se datorează mai ales faptului că operatorul amintit nu a făcut nimic pentru a colecta selectiv deșeurile, deși avea prevăzut clar, implementarea colectării selective în cadrul Contractului de delegare nr. 69525/2013.

ADI Salubris Alba consideră că doar prin amplasarea în termen cât mai scurt a acestor containere în platformele de colectare din zona de blocuri (chiar dacă pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt realizate deocamdată platformele de tip ,,SMART” – îngrădite, cu acces limitat pe bază de cartelă și cu camera de luat vederi).

• Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede în sarcina a UAT-urilor

-o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Datorită faptului că operatorii actuali care își desfășoară activitatea acum doar în baza unor contracte de prestări servicii colectează deșeurile în amestec, neselectiv, majoritatea UAT -urilor din județul Alba au ajuns să plătescă sume de sute de mii de lei anual la Agenția Fondului de mediu.

Aceste sume nu se regăsesc în facturile serviciilor de salubritate plătite de cetățeni, dar sunt plătite tot din buzunarul acestora prin impozite și taxe.

• Legea nr. 31/10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede următoarele:

„(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.”

8. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. „

Ținând cont de faptul, că în UAT-urile în care nu se face colectarea selectivă a deșeurilor nu există posibilitatea încheierii unor astfel de contracte, populația nu poate beneficia de aceste sume plătite de OIREP, și deci nu poate spera la reducerea tarifelor de salubritate.

Mai mult, operatorii actuali care colectează selectiv deșeurile valorifică singuri deșeurile reciclabile, cantitățile de deșeuri nefiind monitorizate riguros în lipsa unor contracte de delegare cu clauze clare în acest sens.

Doar operatorii delegați de ADI Salubris Alba, au obligația să transporte deșeurile reciclabile la Stația de sortare din cadrul CMID Galda, fără a avea posibilitatea să valorifice singuri aceste deșeuri.

În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, ADI Salubris Alba solicită tuturor factorilor implicați (primari, Consilii Locale, instituții administrative), să dea dovadă de responsabilitate administrativă și politică față de cetățeni și să găsească soluții rapide pentru efectuarea tranziției dintre actualii operatori de salubritate și operatorii delegați de ADI Salubris Alba, desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil.

Considerente privind situația actuală a gestionării deșeurilor în județul Alba

• Conform declarațiilor Ministrului Mediului, Tanczos Barna, în această săptămână va fi aprobată o Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor.

,,Noua ordonanță va elimina posibilitatea ca autoritățile locale să colecteze gunoiul la grămadă. ’’

,,Nu va mai exista nicio posibilitate ca autoritatea publică să desfășoare servicii de salubritate altfel decât prin colectare pe 4 fracții. Modificarea legislației aduce restricții dure privind eliminarea prin depozitare a deșeurilor.

Este o provocare uriașă pentru autoritățile locale. Responsabilitatea este a UAT -urilor, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Această responsabilitate politică este cea care blochează decizii radicale, dar importante pentru depozitarea deșeurilor”, a declarat ministrul chiar la Alba Iulia.

• În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, finanțat prin POS Mediu și POIM, Consiliul Județean Alba a achiziționat un număr de 4375 containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile, containere care au fost repartizate tuturor UAT-urilor încă de la sfârșitul anului 2015.

De atunci, aceste containere de 1,1 mc zac depozitate, deoarece dreptul de folosință al acestora revine doar operatorilor delegați de către ADI Salubris Alba pentru activitățile de colectare și transport al deșeurilor.

În aceste condiții, în majoritatea UAT -urilor din județul Alba, operatorii actuali care își desfășoară activitatea colectează deșeurile în amestec, neselectiv, cu impact semnificativ mai ales în zona blocurilor de locuințe.

Se observă cu ușurință că o criză a deșeurilor apare frecvent pe raza UAT -urilor în care operează Polaris M. Holding, și mai ales pe raza municipiului Alba Iulia, cel mai mare generator de deșeuri din județ. Această criză se datorează mai ales faptului că operatorul amintit nu a făcut nimic pentru a colecta selectiv deșeurile, deși avea prevăzut clar, implementarea colectării selective în cadrul Contractului de delegare nr. 69525/2013.

ADI Salubris Alba consideră că doar prin amplasarea în termen cât mai scurt a acestor containere în platformele de colectare din zona de blocuri (chiar dacă pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt realizate deocamdată platformele de tip ,,SMART” – îngrădite, cu acces limitat pe bază de cartelă și cu camera de luat vederi).

• Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede în sarcina a UAT-urilor

-o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Datorită faptului că operatorii actuali care își desfășoară activitatea acum doar în baza unor contracte de prestări servicii colectează deșeurile în amestec, neselectiv, majoritatea UAT -urilor din județul Alba au ajuns să plătescă sume de sute de mii de lei anual la Agenția Fondului de mediu.

Aceste sume nu se regăsesc în facturile serviciilor de salubritate plătite de cetățeni, dar sunt plătite tot din buzunarul acestora prin impozite și taxe.

• Legea nr. 31/10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede următoarele:

„(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.”

8. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. „

Ținând cont de faptul, că în UAT-urile în care nu se face colectarea selectivă a deșeurilor nu există posibilitatea încheierii unor astfel de contracte, populația nu poate beneficia de aceste sume plătite de OIREP, și deci nu poate spera la reducerea tarifelor de salubritate.

Mai mult, operatorii actuali care colectează selectiv deșeurile valorifică singuri deșeurile reciclabile, cantitățile de deșeuri nefiind monitorizate riguros în lipsa unor contracte de delegare cu clauze clare în acest sens.

Doar operatorii delegați de ADI Salubris Alba, au obligația să transporte deșeurile reciclabile la Stația de sortare din cadrul CMID Galda, fără a avea posibilitatea să valorifice singuri aceste deșeuri.

În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, ADI Salubris Alba solicită tuturor factorilor implicați (primari, Consilii Locale, instituții administrative), să dea dovadă de responsabilitate administrativă și politică față de cetățeni și să găsească soluții rapide pentru efectuarea tranziției dintre actualii operatori de salubritate și operatorii delegați de ADI Salubris Alba, desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil.

Publicitate

Ştirea zilei

Experți ai OMS vor veni în România, pentru a ajuta în lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19

Publicat

în

Experți ai OMS vor veni în România, pentru a ajuta în lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19

Experți din partea Organizației Mondiale a Sănătății vor sosi în România, pentru a ajuta autoritățile în lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19.

Dr Dorit Nitzan, director de urgență la Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, a subliniat faptul că Romania este o tara cu care OMS-ul are relatii foarte bune, iar faptul ca romanii nu se vaccineaza e „dureroasa”. Dr Nitzan a spus: „Incercam sa vedem ce putem face ca sa ajutam Romania. E devastatoare situatia. Primul pas o sa fie o incercare de a vaccina pe toti cei care vor sa se vaccineze. O sa facem tot ce putem. Acum incercam sa gasim medicamente ca sa le putem trimite in Romania”,a spus Nitzan, conform Flux24.

Electrica Furnizare Discount

Informația a fost confirmată și de Alexandru Rafila.

”Da, am informații în acest sens. Am discutat cu directorul general al OMS și el și-a exprimat îngrijorarea față de situația din România.

În ceea ce privește vaccinarea, mâine va avea loc o teleconferință a celor de la INSP cu experții de la OMS.”, a spus Rafila, la Antena 3.

Citește mai mult

Ştirea zilei

DOCUMENT| Noi măsuri anti Covid-19 la Berghin, Câlnic, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Galda de Jos, Mirăslău, Pianu, Șona și Vadu Moților. Decizia CJSU

Publicat

în

DOCUMENT| Noi măsuri anti Covid-19 la Berghin, Câlnic, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Galda de Jos, Mirăslău, Pianu, Șona și Vadu Moților. Decizia CJSU

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 17.10.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr.10799;

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA MĂSURILE CARE SE IAU, ÎN FUNCȚIE DE ÎNCIDENȚA LOCALITĂȚILOR

În conformitate cu:

Electrica Furnizare Discount
  • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
  • O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • H.G. nr.1090/07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de:

  • prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;
  • prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr.336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.13 alin.2 anexa 3 la H.G. nr.1090/07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 17.10.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 17.10.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.243 din 09.10.2021, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;

(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru comunele: Berghin, Câlnic, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Galda de Jos, Mirăslău, Pianu, Șona și Vadu Moților intră în vigoare începând cu data de 18.10.2021 ora 00:00, și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, iar termenele de aplicare a măsurilor prevăzute pentru celelalte unități administrative-teritoriale de pe raza județului Alba rămân cele stabilite prin hotărârile CJSU Alba adoptate anterior.

Art. 2. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T- urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Patru bărbați, prinși în flagrant de către polițiști, în timp ce încercau să fure 180 de kilograme de struguri dintr-o cultură de viță de vie

Publicat

în

Patru bărbați, prinși în flagrant de către polițiști, în timp ce încercau să fure 180 de kilograme de struguri dintr-o cultură de viță de vie

Patru bărbați au fost depistați de către polițiștii din Blaj, în timp ce furau 180 de kilograme de struguri dintr-o cultură de viță de vie.

Poliţiştii Secției 5 Poliție Rurală Blaj au depistat, în flagrant delict, patru bărbați care au furat 180 de kilograme de struguri dintr-o cultură de viță de vie. Sunt cercetați pentru furt.

Electrica Furnizare Discount

La data de 16 octombrie 2021, poliţiştii Secției 5 Poliție Rurală Blaj au depistat, în flagrant delict, 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani, din comunele Cergău și Cenade, în timp ce sustrăgeau 180 de kilograme de struguri, dintr-o cultură de viță de vie situată pe raza comunei Cenade și care aparține unei ferme viticole din Blaj.

Întreaga cantitate de struguri a fost ridicată și predată reprezentantului fermei.

Față de cei patru bărbați, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare