Deficit de personal didactic la Universitatea „1 Decembrie 1918”

    Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB), prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim, a prezentat presei, la finalul ultimului său mandat la conducerea UAB, situaţia privind încadrarea universităţii cu personal didactic.
Astfel, la începutul anului academic 2011 – 2012, din cele 268 de posturi didactice legal constituite erau ocupate cu personal didactic titular doar 163 de posturi, din care 66 sunt profesori şi conferenţiari universitari, reprezentând 40,49% din total, încadrându-se în standardul de 25 – 50% şi mai mult de jumătate dintre titulari au normă întreagă. Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă pentru disciplinele incluse în postul ocupat, iar din cei 163 de titulari, la 1 ianuarie 2012, 124 dintre aceştia aveu titlul ştiinţific de doctor, adică 76% din total. Aşadar, în prezent, gradul de acoperire este de doar 60 la sută, iar pentru a exista o stabilitate mai bună din punctul de vedere ar resursei umane ar fi necesar un grad de ocupare de 70 – 75%, adică încă 10 – 15 cadre didactice titulare. De altfel, rectorul Achim îşi reproşează că, în ciuda eforturilor depuse, nu a reuşit să atragă spre universitate mai multe cadre didactice calificate, pentru a creşte gradul de acoperire cu profesori universitari. Însă, în momentul în care UAB a vrut să scoată posturile la concurs a apărut OG nr. 34/2009, care a impus blocarea posturilor în sistemul bugetar, unde au fost incluse şi universităţile deşi, susţine rectorul, acestea nu aveau legătură cu cheltuielile bugetare, deoarece nu se finanţează posturile, ci finanţarea se face după criterii calitative şi cantitative. Cu aprobarea MECTS au fost organizate totuşi câteva concursuri, dar numărul posturilor aprobate pentru a fi scoase la concurs a fost mult mai mic decât anii trecuţi. El a precizat că nici promovări în funcţiile didactice de conferenţiar sau profesor universitar nu s-au mai putut face din 2009.
Rectorul Moise Ioan Achim şi-a exprimat speranţa că MECTS va reveni asupra deciziei şi va permite scoaterea la concurs a posturilor didactice, deoarece în ţară sunt universităţi care se descurcă mult mai greu, la o singură universitate, de exemplu, s-au pensionat 60 de cadre didactice în numai un an.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419