Rămâi conectat

Actualitate

De JOI: Se modifică Legea societăților. Firmele care nu-și depun la timp bilanțurile pot fi dizolvate din oficiu

Ziarul Unirea

Publicat

în

Legea societăților comerciale se modifică de joi, 16 iulie 2015.

Legea-societatilor-comercialeÎn cazul în care nu-şi depun la timp situaţiile financiare anuale şi raportările contabile, firmele vor putea fi dizolvate la cererea oricărei persoane interesate, dar şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se arăta într-un act normativ publicat luni, 13 iulie, în Monitorul Oficial.

O altă noutate introdusă în Legea societăţilor este că, după dizolvare, numirea lichidatorului va fi făcută de către ONRC.

Elit - Gustul Desăvârșit

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 13 iulie. Aceasta aduce modificări, printre altele, la Legea societăţilor şi va intra în vigoare joi, 16 iulie 2015.

Conform documentului, firmele vor putea fi dizolvate de către tribunal în anumite situaţii care în prezent nu sunt reglementate de lege. În plus, sunt făcute şi anumite clarificări în alte cazuri în care se poate cere dizolvarea.

Mai precis, la cererea oricărei persoane interesate – dar şi a ONRC – tribunalul va putea să pronunţe dizolvarea unei societăţi dacă aceasta nu-şi depune în termenul legal situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile. Nouă prevedere va fi aplicabilă în situaţia în care perioada de întârziere va fi mai mare de 60 de zile lucrătoare.

Totodată, Legea nr. 152/2015 dispune ca dizolvarea va putea să intervină dacă firma nu-şi depune la unităţile Ministerului Finanţelor – în termenul legal – declaraţia din care să rezulte că n-a desfăşurat activitate de la constituire. De asemenea, regulă va fi valabilă dacă perioada de întârziere va depăşi 60 de zile lucrătoare.

Dizolvarea societăţilor va mai putea fi pronunţată, potrivit noilor reglementări, dacă:
– societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
– acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută (în prezent, dispoziţia face referire doar la dispariţia asociaţilor);
– nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social (inclusiv că urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social);
– a încetat activitatea societăţii sau aceasta n-a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – perioada care nu poate fi mai lungă de trei ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
– societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

Firmele pentru care ONRC va formula acţiuni de dizolvare vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Lista acestora vă fi afişată, mai exact, pe site-ul Registrului Comerţului sau în portalul de servicii online al acestuia. Spre deosebire de actualele prevederi, nouă lege mai stabileşte că hotărârea prin care tribunalul va pronunţa dizolvarea va fi comunicată inclusiv societăţii în cauză.

Împotriva hotărârii de dizolvare, orice persoană interesată va putea să facă apel, în cel mult 30 de zile de la data publicării documentului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Registrul Comerţului va numi lichidatorul firmei

După ce hotărârea judecătorească de dizolvare va rămâne definitivă, scrie în noua lege publicată în Monitor, persoană juridică va intra în lichidare.

În această situaţie, ONRC se va ocupa – la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor – de numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolventa. Acesta va primi o remuneraţie fixă în cuantum de 1.000 de lei.

„Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societăţii dizolvate sau, în lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolventa din România, la solicitarea lichidatorului”, este precizat în Legea nr. 152/2015.

Dacă vor trece trei luni de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare şi nu va exista nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoană interesată va putea să ceară tribunalului radierea firmei din registrul comerţului.

La fel ca în cazul acţiunilor de dizolvare, societăţile pentru care ONRC va urma să formuleze acţiuni de radiere vor fi afişate online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Hotărârea de radiere pronunţată de tribunal va fi comunicată inclusiv firmei în cauză.

„Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluţiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii online al acestuia, se face cu titlu gratuit”, se arată în actul normativ amintit.

Apelul împotriva hotărârii de radiere va putea fi făcut de către orice persoană interesată în 30 de zile de la afişarea listei cu societăţile pentru care ONRC va formula astfel de acţiuni.

ONRC va prelungi termenul de lichidare, nu tribunalul
În ceea ce priveşte termenul de lichidare a societăţii, acesta va fi în continuare de un an. Însă, pentru motive temeinice, ONRC va putea să-l prelungească (la cererea lichidatorului), nu tribunalul, aşa cum este prevăzut în momentul de faţă.

„Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori”, scrie în Legea nr. 152/2015.

În acelaşi timp, va fi mărită de la 30 la 60 de zile (după înregistrarea menţiunii de dizolvare) perioadă în care vor trebui numiţi lichidatorii. Apoi, actul normativ prevede că, „în termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului”.

În 15 zile de la terminarea lichidării, în baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare, lichidatorii vor trebui să depună la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii. Rezoluţia de radiere din registrul comerţului va fi publicată pe site-ul ONRC şi în portalul de servicii online al acestuia.

În situaţia în care în trei luni de la expirarea termenului de lichidare (prelungit după caz) nu se va depune vreo cerere de radiere, ONRC sau orice persoană interesată va putea să ceară tribunalului radierea societăţii. Lista cu firmele pentru care ONRC va formula acţiuni de radiere va fi publicată online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, iar hotărârea de radiere va fi comunicată inclusiv societăţii. După ce hotărârea tribunalului va fi făcută publică, orice persoană interesată va putea să facă apel împotriva acesteia în cel mult 30 de zile.
Situaţiile financiare la 30 iunie trebuie depuse până în august

Operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună la Fisc, până în dată de 17 august, raportările contabile pentru primul semestru al anului.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 773/2015, act normativ publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, trebuie să depună raportările contabile atât operatorii economici vizaţi de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cât şi cei vizaţi de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. De asemenea, aceleaşi reguli trebuie respectate şi de operatorii economici care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Încadrarea în criteriul referitor la cifra de afaceri se face „pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent”, după cum se arată în ordinul de ministru.

Documentele pot fi depuse la unităţile teritoriale ale Fiscului în format tipărit şi în format electronic sau doar în formă electronică (în portalul www.e-guvernare.ro).

sursa: avocatnet.ro

(C.M.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Cum poți face compost acasă? Din ce alimente se face și ce alte obiecte poți folosi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Cum poți face compost acasă? Din ce alimente se face și ce alte obiecte poți folosi

Puțini oameni știu că multe dintre alimentele pe care le aruncă pot fi transformate în compost.

Iată ce este compostul și cum îl poți obține din resturile alimentare.

Ce este compostul?

Compostul este o formă de îngrășământ organic obținut prin procesul de descompunere a materiilor organice. Această descompunere se realizează în mod natural prin acțiunea bacteriilor, fungilor și a altor organisme microscopice.

Elit - Gustul Desăvârșit

Compostul este obținut prin amestecarea și compostarea resturilor vegetale și animale, cum ar fi frunzele căzute, resturile de legume și fructe, resturile de iarbă tăiată, paie, gunoi de grajd și alte materiale organice similare. În timpul procesului de compostare, microorganismele descompun aceste materii organice în nutrienți valoroși, cum ar fi azotul, fosforul și potasiul.

Acest îngrășământ natural obținut prin compostare are multiple beneficii. Compostul îmbunătățește structura solului, crește capacitatea de reținere a apei, stimulează activitatea microbiană benefică, furnizează nutrienți plantelor și ajută la menținerea echilibrului pH-ului în sol. De asemenea, folosirea compostului în grădină reduce necesitatea de a utiliza îngrășăminte chimice și contribuie la reducerea cantității de deșeuri organice care ajung la gropile de gunoi.

Cum poți face compost acasă

Realizarea propriului compost poate părea dificilă pentru cei care se gândesc că au nevoie de aparate scumpe, sau de cunoştinţe în agricultură. Ei bine, nu este chiar așa. Îți poți face propriul compost chiar dacă locuiești într-un apartament la oraș și nu ai propria grădină.

Trebuie precizat că atunci când produci compost acasă folosind următoarea metodă, poți utiliza resturi de fructe și legume, coji de ouă, zaț de cafea, pliculețe de ceai și chiar tăieturi de la plantele de apartament. Toate acestea pot fi adăugate în compostul tău. Este important să ai în vedere că unele materiale mai rezistente, cum ar fi cojile de ananas, citricele și sâmburii de avocado, se descompun mai lent decât altele, conform Oddbox.co.uk.

Evită să adaugi grăsimi, carne, pește, ulei sau produse lactate. În cazul în care totuși dorești să faci compost din aceste alimente, poți încerca metoda foarte simplă a compostului Bokashi, însă va trebui să ai un spațiu exterior în care să îngropi compostul ulterior.De ce ai nevoie pentru a face compost

Pentru a produce compost în casă, ai nevoie de un recipient cu capac. Recipientul poate fi suficient de mic încât să încapă pe blatul de bucătărie, sau suficient de mare, în funcție de spațiul pe care îl ai la dispoziție și de cantitatea pe care vrei să o folosești. Un coș obișnuit sau o cutie de plastic cu capac închis sunt perfecte.

Mai ai nevoie de un spațiu în care să amplasezi coșul de compost, ar fi sub sub chiuvetă sau într-un colț mai retras al bucătăriei tale. De asemenea, e nevoie de un burghiu pentru a face găuri în coș, un sac mic de pământ de sol, dar și de materiale uscate, cum ar fi ziare vechi sau cartoane rupte de la rolele de hârtie igienică.

După ce ai făcut rost de materialele necesare, începe prin a face găuri în capacul recipientului. Acest lucru permite circulația aerului, ceea ce încurajează microorganismele să descompună resturile alimentare.

Pentru a evita musculițele de fructe, poți acoperi găurile cu un material permeabil, precum țesătura de cânepă. Pune un strat de pământ de sol în partea de jos a recipientului, după care adaugă un strat de ziare mărunțite și apoi adaugă resturile de bucătărie deasupra. Materialele uscate ajută la menținerea echilibrului între umed și uscat în compost și împiedică apariția unui miros neplăcut. Închide ermetic recipientul cu capacul și lasă-l să-și facă magia.

Adaugă resturile alimentare în coș pe măsură ce avansezi. Taie bucățile mai mari de alimente în bucăți mai mici, cu cât bucățile sunt mai mici, cu atât se vor descompune mai repede. Când adaugi resturi alimentare, trebuie să adaugi și materiale uscate, precum ziare mărunțite.

Ca regulă generală, ai nevoie de un echilibru bun între materiale uscate, bogate în carbon, precum ziare, bucăți de carton, frunze uscate, coji de ouă, filtre de cafea sau bucăți de lemn, și materiale verzi (resturile tale alimentare) care furnizează azot. Un compost sănătos trebuie să conțină mult mai mult carbon decât azot. O regulă simplă este să folosești o treime materiale verzi și două treimi materiale uscate.

Adaugă pulbere pentru sol și amestecă compostul o dată pe săptămână.

Timpul necesar pentru ca compostul să fie gata poate varia între 6 săptămâni și câteva luni, în funcție de dimensiunea coșului de compost. Va avea o culoare închisă și un miros pământos.

Un miros neplăcut nu este un semn bun! Adaugă mai multe materiale uscate bogate în carbon, precum ziare (menționate mai sus), pentru a echilibra materialele verzi și umede. De asemenea, poate fi necesar să faci mai multe găuri în capac.

Cum poate fi folosit compostul

Poți folosi compostul pentru a replanta resturile de legume pe care le ai în casă. Pentru a-l folosi, amestecă-l cu pământ obișnuit. Plantele care au rădăcini pot tolera mai mult compost decât semințele. Așadar, aici utilizează o parte compost și două părți pământ.

De asemenea, mai poți folosi compostul pentru a revigora plantele aflate în ghiveci. Îndepărtează câțiva centimetri din pământul din ghiveci și adaugă compostul. Poți face acest lucru și pentru plantele de apartament.

Din ce alimente se face compostul

Există o varietate de alimente care pot fi utilizate pentru a face compost. Iată câteva exemple:

Resturi de legume și fructe: bucățile de legume și fructe, cojile, semințele, cojile de cartofi, de mere, de pere etc.

Coji de ouă: cojile de ouă zdrobite adaugă calciu și alte minerale în compost.

Zaț de cafea și pliculețe de ceai: acestea pot fi adăugate în compost pentru a furniza azot și alte substanțe benefice.

Frunze și iarbă tăiată: acestea pot fi folosite pentru a adăuga material vegetal verde și umed în compost.

Paie și fân: aceste materiale uscate și fibroase sunt utile pentru menținerea echilibrului dintre umed și uscat în compost.

Resturi de pâine și cereale: bucățile mici de pâine sau cereale pot fi adăugate în compost, dar trebuie să fie utilizate cu moderare.

Coji de nuci: cojile de nuci, cum ar fi alune, migdale sau nuci, se pot descompune în compost.

Care sunt beneficiile compostului?

Compostul homemade are o mulțime de beneficii, potrivit Epa.gov. Iată câteva dintre acestea:

Reducerea deșeurilor alimentare

Compostul făcut în casă oferă o modalitate eficientă de a reduce cantitatea de deșeuri alimentare care ajung la gropile de gunoi. Prin compostarea resturilor de legume, fructe și alte materii organice în loc să le arunci, poți transforma aceste deșeuri într-un îngrășământ valoros.

Economisirea banilor

Prin producerea propriului compost, nu mai este nevoie să cumperi îngrășăminte comerciale. Acest lucru poate duce la economii semnificative pe termen lung.

Îmbunătățirea solului din grădină

Compostul făcut în casă este o sursă excelentă de substanțe nutritive pentru sol. Îl poți adăuga în grădină pentru a îmbunătăți fertilitatea solului, a hrăni plantele și a promova creșterea sănătoasă.

Reducerea necesității de îngrășăminte chimice

Utilizarea compostului făcut în casă poate reduce sau chiar elimina necesitatea utilizării îngrășămintelor chimice în grădină. Compostul furnizează o gamă completă de nutrienți și ajută la menținerea echilibrului natural al solului.

Protejarea mediului înconjurător

Prin compostarea resturilor de bucătărie acasă, contribui la reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Se reduce cantitatea de deșeuri care trebuie transportate și eliminată în gropile de gunoi, iar îngrășămintele organice înlocuiesc îngrășămintele chimice poluante.

Sursa: stirileprotv.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Vouchere de energie 2023: Când va fi virată a doua tranșă de 700 de lei și cum vor putea fi folosiți banii

Ziarul Unirea

Publicat

în

Vouchere de energie 2023: Când va fi virată a doua tranșă de 700 de lei și cum vor putea fi folosiți banii

În perioada 20 februarie – 25 mai, trei milioane de tranzacții cu cardul de energie au avut loc, cu un total de 678 de milioane de lei plătiți. Din totalul acestora, 145.000 de plăți, cu o valoare de 30 de milioane de lei, s-au realizat prin intermediul unei platforme online. Privind achiziționarea lemnelor de foc, peste 92.000 de beneficiari au folosit cardurile de energie, cu o valoare a plăților de 62,4 milioane de lei.

„Compensarea facturilor la energie este unul dintre programele cu cel mai mare număr de beneficiari pe care le-am derulat în sprijinul persoanelor vulnerabile, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) și constituie un sprijin real pentru plata facturilor la energie pentru 4 milioane de români. Împreună cu Poșta Română, urmărim zi de zi modul în care se derulează acest program pentru a interveni atunci când identificăm dificultăți în implementare.

Elit - Gustul Desăvârșit

Chiar în cursul acestei luni, reglementările au fost completate și simplificate pentru a face acest sprijin mai eficient. Astfel, într-o singură lună – mai – s-au făcut de peste 5 ori mai multe plăți pentru lemne decât în primele două luni de program. Mai multe, ne-am asigurat că permitem plata datoriilor mai vechi de 2023 și că prima tranșă de 700 lei virată pe carduri poate fi folosită până la sfârșitul anului. Reamintesc faptul că din septembrie vom furniza alți 700 de lei pe cele 2,1 milioane de carduri”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Sprijinul se poate folosi până la data de 27 decembrie 2023, pentru plata următoarelor servicii/produse: energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

STUDIU: Anul în care căsătoriile ar putea dispărea, potrivit mai multor experți

Ziarul Unirea

Publicat

în

STUDIU: Anul în care căsătoriile ar putea dispărea, potrivit mai multor experți

Căsătoriile nu vor mai fi la modă, potrivit unor cercetători britanici citați de Parintisipitici.

Potrivit celor mai recente date furnizate de Biroul pentru Statistică Națională din Regatul Unit, în anul 2020 s-au înregistrat doar 85.770 de căsătorii, în scădere semnificativă față de anul anterior, când au fost înregistrate 219.850 de căsătorii, reprezentând o diminuare de 61,0%. Această cifră reprezintă cel mai redus nivel înregistrat din anul 1838.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit rezultatelor recensământului britanic, se confirmă o tendință alarmantă, indicând că adulții din 2021 au o probabilitate cu 44% mai mare să rămână necăsătoriți în comparație cu aceleași generații din 1991. Datele arată că în 2021, doar 46,9% dintre locuitorii din Anglia, Scoția și Țara Galilor erau căsătoriți, în scădere față de 49,4% în 2011. În 1991, aproximativ 37% dintre femeile cu vârste între 20 și 39 de ani erau clasificate drept „niciodată căsătorite”, dar acest procent a crescut la aproximativ 65,7% în 2021.

Experții britanici atrag atenția asupra diferențelor semnificative în ceea ce privește căsătoria în funcție de religie și etnie. Creștinii, evreii, musulmanii, hindușii și sikhii, care reprezintă cele cinci mari religii din țară, au cu 24% mai multe șanse să fie căsătoriți, în timp ce recensământul evidențiază și o creștere a numărului de britanici fără religie, cu un sfert mai mult decât în ultimul recensământ din 2011.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare