Rămâi conectat

Actualitate

De JOI: Se modifică Legea societăților. Firmele care nu-și depun la timp bilanțurile pot fi dizolvate din oficiu

Publicat

în

Legea societăților comerciale se modifică de joi, 16 iulie 2015.

Legea-societatilor-comercialeÎn cazul în care nu-şi depun la timp situaţiile financiare anuale şi raportările contabile, firmele vor putea fi dizolvate la cererea oricărei persoane interesate, dar şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se arăta într-un act normativ publicat luni, 13 iulie, în Monitorul Oficial.

O altă noutate introdusă în Legea societăţilor este că, după dizolvare, numirea lichidatorului va fi făcută de către ONRC.

Elit - Gustul Desăvârșit

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 13 iulie. Aceasta aduce modificări, printre altele, la Legea societăţilor şi va intra în vigoare joi, 16 iulie 2015.

Conform documentului, firmele vor putea fi dizolvate de către tribunal în anumite situaţii care în prezent nu sunt reglementate de lege. În plus, sunt făcute şi anumite clarificări în alte cazuri în care se poate cere dizolvarea.

Mai precis, la cererea oricărei persoane interesate — dar şi a ONRC — tribunalul va putea să pronunţe dizolvarea unei societăţi dacă aceasta nu-şi depune în termenul legal situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile. Nouă prevedere va fi aplicabilă în situaţia în care perioada de întârziere va fi mai mare de 60 de zile lucrătoare.

Totodată, Legea nr. 152/2015 dispune ca dizolvarea va putea să intervină dacă firma nu-şi depune la unităţile Ministerului Finanţelor — în termenul legal — declaraţia din care să rezulte că n-a desfăşurat activitate de la constituire. De asemenea, regulă va fi valabilă dacă perioada de întârziere va depăşi 60 de zile lucrătoare.

Dizolvarea societăţilor va mai putea fi pronunţată, potrivit noilor reglementări, dacă:
– societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
– acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută (în prezent, dispoziţia face referire doar la dispariţia asociaţilor);
– nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social (inclusiv că urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social);
– a încetat activitatea societăţii sau aceasta n-a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – perioada care nu poate fi mai lungă de trei ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
– societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

Firmele pentru care ONRC va formula acţiuni de dizolvare vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Lista acestora vă fi afişată, mai exact, pe site-ul Registrului Comerţului sau în portalul de servicii online al acestuia. Spre deosebire de actualele prevederi, nouă lege mai stabileşte că hotărârea prin care tribunalul va pronunţa dizolvarea va fi comunicată inclusiv societăţii în cauză.

Împotriva hotărârii de dizolvare, orice persoană interesată va putea să facă apel, în cel mult 30 de zile de la data publicării documentului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Registrul Comerţului va numi lichidatorul firmei

După ce hotărârea judecătorească de dizolvare va rămâne definitivă, scrie în noua lege publicată în Monitor, persoană juridică va intra în lichidare.

În această situaţie, ONRC se va ocupa — la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor — de numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolventa. Acesta va primi o remuneraţie fixă în cuantum de 1.000 de lei.

„Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societăţii dizolvate sau, în lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolventa din România, la solicitarea lichidatorului”, este precizat în Legea nr. 152/2015.

Dacă vor trece trei luni de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare şi nu va exista nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoană interesată va putea să ceară tribunalului radierea firmei din registrul comerţului.

La fel ca în cazul acţiunilor de dizolvare, societăţile pentru care ONRC va urma să formuleze acţiuni de radiere vor fi afişate online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Hotărârea de radiere pronunţată de tribunal va fi comunicată inclusiv firmei în cauză.

„Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluţiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii online al acestuia, se face cu titlu gratuit”, se arată în actul normativ amintit.

Apelul împotriva hotărârii de radiere va putea fi făcut de către orice persoană interesată în 30 de zile de la afişarea listei cu societăţile pentru care ONRC va formula astfel de acţiuni.

ONRC va prelungi termenul de lichidare, nu tribunalul
În ceea ce priveşte termenul de lichidare a societăţii, acesta va fi în continuare de un an. Însă, pentru motive temeinice, ONRC va putea să-l prelungească (la cererea lichidatorului), nu tribunalul, aşa cum este prevăzut în momentul de faţă.

„Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori”, scrie în Legea nr. 152/2015.

În acelaşi timp, va fi mărită de la 30 la 60 de zile (după înregistrarea menţiunii de dizolvare) perioadă în care vor trebui numiţi lichidatorii. Apoi, actul normativ prevede că, „în termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului”.

În 15 zile de la terminarea lichidării, în baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare, lichidatorii vor trebui să depună la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii. Rezoluţia de radiere din registrul comerţului va fi publicată pe site-ul ONRC şi în portalul de servicii online al acestuia.

În situaţia în care în trei luni de la expirarea termenului de lichidare (prelungit după caz) nu se va depune vreo cerere de radiere, ONRC sau orice persoană interesată va putea să ceară tribunalului radierea societăţii. Lista cu firmele pentru care ONRC va formula acţiuni de radiere va fi publicată online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, iar hotărârea de radiere va fi comunicată inclusiv societăţii. După ce hotărârea tribunalului va fi făcută publică, orice persoană interesată va putea să facă apel împotriva acesteia în cel mult 30 de zile.
Situaţiile financiare la 30 iunie trebuie depuse până în august

Operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună la Fisc, până în dată de 17 august, raportările contabile pentru primul semestru al anului.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 773/2015, act normativ publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, trebuie să depună raportările contabile atât operatorii economici vizaţi de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cât şi cei vizaţi de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. De asemenea, aceleaşi reguli trebuie respectate şi de operatorii economici care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Încadrarea în criteriul referitor la cifra de afaceri se face „pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent”, după cum se arată în ordinul de ministru.

Documentele pot fi depuse la unităţile teritoriale ale Fiscului în format tipărit şi în format electronic sau doar în formă electronică (în portalul www.e-guvernare.ro).

sursa: avocatnet.ro

(C.M.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Ministrul Educației: Cei care vor intra în clasa a V-a şi a IX-a vor intra pe un altfel de sistem – un cu totul altfel de Bacalaureat

Publicat

în

Ministrul Educației: Cei care vor intra în clasa a V-a şi a IX-a vor intra pe un altfel de sistem – un cu totul altfel de Bacalaureat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că cei care vor intra în clasele a IX-a şi a V-a în anul şcolar următor vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultărilor în programul „România Educată”, iar rezultatele se vor vedea abia în 2027, după primul ciclu de patru ani.

Sorin Cîmpeanu a vorbit, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, despre schimbările din sistemul de educaţie, el făcând referire la programul „România Educată”, relatează News.ro.

„Cei care vor intra în clasa a IX-a vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultărilor în Programul România Educată. De asemenea, cei care vor intra în clasa a V-a , vor intra pe un altfel de sistem. Dacă intră în anul 2023 pe un altfel de sistem, înseamnă că primele lucruri cu adevărat finalizate vor fi în anul 2027, după un ciclu de 4 ani. Respectiv un cu totul altfel de bacalaureat, o generalizare a standardizării evaluării, o generalizare a proceselor de digitalizare în educaţie, o formare a cadrelor didactice din perspectiva pedagogiei digitale, un procent mult ameliorat din perspectiva evaluării şcolare. Acestea trebuie privite în raport şi cu termenul de 2026, înainte de 2027 când se finalizează toate proiectele educaţionale din PNRR aflate sub tutela României Educată”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Elit - Gustul Desăvârșit

Întrebat care este scopul, Cîmpeanu a explicat că este vorba de calitate şi performanţă în educaţie.

„Proiectul are două obiective majore. Unul este calitatea şi performanţa în educaţie, cel de-al doilea este echitatea în educaţie. Accesul tuturor la educaţia de calitate. Aceste două lucruri, cu siguranţă, vor putea să amelioreze semnificativ nivelul de analfabetism funcţional (…) Am insistat să nu pierdem acest an, să nu aşteptăm anul 2024 termenul până la care Ministerul Educaţiei s-a angajat ca din PNRR, componenta de digitalizare, care are 1,13 miliarde euro finanţare, să aibă propria platformă de testare standardizată. Acum, în România, există o platformă de testare standardizată. De ce să nu o folosim acum la nivel pilot aşa încât să începem generalizarea acestei evaluări standardizate atunci când vom avea propria platformă la Ministerul Educaţiei. Altfel, în 2024 ar trebui atunci să trecem la testarea evaluării standardizate”, a declarat Cîmpeanu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Școlile din România schimbă tablele clasice. Se renunță la cretă și burete

Publicat

în

Școlile din România schimbă tablele clasice. Se renunță la cretă și burete

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că se doreşte schimbarea tablelor şcolare clasice, cu cretă, cu table interactive, în toate cele peste 80.000 de săli de clasă din România. Cu ajutorul acestor table, elevii vor putea, în timp real, să preia informaţiile pe laptop, tabletă sau telefonul mobil.

Sorin Cîmpeanu a declarat, sâmbătă, la Digi24 că rolul profesorului s-a schimbat şi că acesta trebuie să aibă rolul de indrumător al elevului, informează News.ro.

”Ne propunem înlocuirea tablei clasice cu cretă şi butere de către table interactive, în toate cele peste 80.000 de săli de clasă din România. De ce profesorul va trebui şi va înţelege că rolul s-a schimbat, că trebuie să aibă o componentă mai puternică de facilitator de învăţare, de îndrumare a elevilor între acele surse de informare care sunt atât de multe şi atât de la îndemână, dar nu sunt toate bune. Rolul profesorului este acela de a-i îndruma pe elevi”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ministrul Educaţiei a explicat care sunt beneficiile unei table interactive.

”Având o tablă interactivă, chiar şi profesorii care nu au competenţe digitale atât de dezvoltate vor putea să scrie cu markerul pe tablă exact aşa cum scriau cu creta pe tablă. Elevii vor avea avantajul, dincolo de dispariţia buterelui, pentru că e clar că se pot şterge mai uşor şi într-o manieră protectoare pentru mediu, ele vor putea să fie preluate pe orice dispozitiv al elevilor. Cum spuneam, laptop, tabletă, chiar şi pe telefon, ceea ce se predă. Vor putea avea acces chiar şi în acele situaţii speciale când nu vor putea să vină la şcoală, îşi vor putea descărca în timp real, lecţia. Acesta este avantajul unei simple table interactive”, a declarat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a precizat că profesorii vor avea la îndemână şi motoare de căutare pentru a le exemplifica elevilor cu imagini video, mai uşor de reţinut.

”Mai apoi, sunt convins că fiecare profesor, având la îndemână acel motor de căutare, atunci când va avea nevoie, va dori să explice la fizică, la chimie, biologie, o singură căutare îl vor duce către experimente disponibile în format video care vor fi mai atrăgătoare pentru elevi, pe de altă parte mult mai eficiente din perspectiva competenţelor pe care elevul trebuie să şi le însuţească în urma acelor lecţii. Asta însemană o transformare a abordării profesorilor”, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul a subliniat şi nevoia de o salarizare motivantă a profesorilor.

”Pentru că e o utopie să îţi doreşti o educaţie de calitate fără profesori, după cum este la fel de utopic să îţi doreşti profesori buni, absolvenţi ai universităţilor, dintre cei mai buni, care să îmbrăţişeze cariera didactică, fără o salarizare motivantă. E nevoie de resurse financiare. Sigur, le cerem mai mult profesorilor, dar trebuie să le si oferim. Va trebui să fie, în opinia mea, 25 la sută din salariul maxim din grila bugetară, alţii spun salariul mediu pe economie (…) Evaluarea cadrelor didactice se schimbă, titularizarea nu cred că este un lucru pe care trebuie să îl schimbăm”, a declarat Sorin Cîmpeanu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

CRIMĂ în județul vecin: Un tânăr a ucis în bătaie un cioban și a fugit

Publicat

în

CRIMĂ în județul vecin: Un tânăr a ucis în bătaie un cioban și a fugit

Un tânăr de 26 de ani a fost prins sâmbătă în județul Sibiu, fiind bănuit că a ucis un cioban în vârstă de 65 de ani.

Un bărbat a sesizat sâmbătă Poliția Sibiu că, în extravilanul localității Buzd, comuna Brateiu, la o stână pe care o administrează, l-a găsit decedat pe un angajat, un bărbat în vârstă de 65 de ani, domiciliat în localitatea Șaroș pe Târnave, informează Mediafax.

Echipajul SMURD Sibiu care a intervenit în urma sesizării a constatat decesul bărbatului.

Elit - Gustul Desăvârșit

Criminaliștii au stabilit că decesul ar fi survenit ca urmare a comiterii unei fapte cu violență.

Astfel, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar după primele investigații a fost identificat și prins un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Blăjel, bănuit că ar fi comis fapta, potrivit IPJ Sibiu.

Trupul bărbatului decedat a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sibiu în vederea efectuării autopsiei.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare