Curtea de Apel Alba Iulia ANGAJEAZĂ. Detaliile despre postul vacant scos la concurs și despre criteriile de selecție

Curtea de Apel Alba Iulia ANGAJEAZĂ. Detaliile despre postul vacant scos la concurs și despre criteriile de selecție

Curtea de Apel Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. I. C. Brătianu, nr.l, organizează, începând cu data de 07.03.2020, concursul pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Alba Iulia.

Data de desfășurare a primei probe a concursului este 07.03.2020 la sediul Curții de Apel Alba Iulia. Concursul se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT se poate înscrie persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
c) cunoaște limba română;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;
e) are studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.

Condiția prevăzută Ia lit. e) se consideră îndeplinită și de către absolvenții de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției sau al compartimentului informatic din cadrul înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție ori al Direcției Naționale Anticorupție, după caz.

Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puțin 15 zile înainte de data acestuia la sediul Curții de Apel Alba Iulia.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate și diploma de licență, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal și chitanța de plată a taxei de înscriere. în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), candidații anexează la cererea de înscriere și acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice în domeniul informatic și a unei probe practice.

Taxa de înscriere este de 150 lei şi se va plăti la casieria Curţii de Apel Alba Iulia, camera 123.
Candidaţii ce doresc să plătească taxa de înscriere în alt mod decât la casieria Curţii de Apel Alba Iulia, o pot face direct în contul Curţii de Apel Alba Iulia, cu respectarea următoarelor menţiuni:
– numărul contului: RO56TREZ00220E330500XXXX.
– beneficiar: Curtea de Apel Alba Iulia.
– cod unic de identificare(CUI): 17683900.
– dovada plăţii se ataşează în original la dosar şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele candidatului şi destinaţia sumei-concurs specialist IT 07.03.2020.

Tematica pentru concurs:

Sunt necesare cunoştinţe avansate de:
•       configurare şi administrare reţele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server 2008 şi Microsoft Windows Server 2012;
•       instalare, configurare, administrare sisteme de operare Windows 7, Windows 8 şi Windows 10;
•       instalare şi utilizare a produselor pachetului Microsoft Office 2010 şi Microsoft Office 2013 – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook;
•       instalare şi administrare Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012; lucrul cu baze de date.

Bibliografie:
1. MOC 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012
2. MOC 20411 Administering Windows Server 2012
3. MOC 20462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
4. MOC 6292: Installing and Configuring Windows® 7 Client
5. MOC 20687: Configuring Windows® 8.1
6. Microsoft Office Specialist (MOS): 420 (Excel 2013), 422 (PowerPoint 2013), 423 (Outlook 2013), 425 (Word 2013 Expert Part One), 426 (Word 2013 Expert Part 2)

Anunțul și alte informații utile au fost publicate la secțiunea Concursuri de pe Portalul Curţii de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul Instanțelor de Judecată http://portal.just.ro/. Pentru alte  informații suplimentare persoanele interesate se pot adresa Biroului de informare și relații publice din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, date de contact telefon fix 0258-810289, mobil 0746100207, fax. 0258-810286 sau e-mail cosmin.muntean@just.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Nicu 29 ianuarie 2020 at 13:50

Dar de ce postul nu apare nici pe curteadeapelalbaiulia.ro nici pe posturi.gov.ro?

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...