// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Cugirul a aprobat Planul de acțiuni pe anul 2018, cuprinzând lucrările care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor beneficiare de venit minim garantat

Într-o recentă reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotărâre inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de acţiuni pentru anul 2018 cuprinzând lucrările care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de muncă beneficiare ale venitului minim garantat şi al persoanelor obligate să efectueze muncă în folosul comunităţii.

Potrivit Raportului de specialitate întocmit de Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilităţi Publice al Oraşului Cugir, tipurile de lucrări, pe 2018, care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de muncă beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 se numără:

– Desfundarea manuală a şanţurilor; Curăţirea şi înlăturarea stratului de noroi de pe carosabil, trotuare etc; Degajarea terenurilor de corpuri străine; Demolarea cu mijloace mecanice manuale a betonului simplu; Săpătură manuală în spaţii limită sub 1 mp; Desfacerea pavajelor realizate din bolovani de râu;Transportul materialelor cu lopata (pe verticală şi pe orizontală); Transportul materialelor cu roaba; Săpătură manuală a şanţurilor; Degajarea terenului de frunze şi crengi; Desfundarea şi curăţirea albiei sub podeţe; Curăţirea terenului de iarbă şi buruieni; Plantarea de arbori şi arbuşti; Fasonarea manuală şi mecanică a arborilor; Curăţirea manuală a zăpezii şi gheţii; Măturatul manual pe carosabil, alei şi trotuare; Aşternerea manuală pe platforma drumului a materialelor de întreţinere: pietriş, nisip, piatră spartă; Plantarea sau demontarea indicatoarelor rutiere; Prepararea manuală a betonului; Recondiţionare figurine, bannere, materiale folosite pentru iluminatul festiv; Încărcarea şi descărcarea de alimente; Alte lucrări şi acţiuni de interes local.

De menționat că planul trebuie aprobat anual prin hotărârea consiliului local şi eventual modificat/completat, iar tipul de lucrări executate şi locaţia se vor specifica lunar prin completarea Anexei nr.10 la Hotărârea de Guvern nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001. (C.P.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419