Crucea Roșie solicită Primăriei Alba Iulia 750.000 de lei pentru derularea activităților în următorii cinci ani

Crucea Roșie Filiala Alba solicită primăriei municipiului Alba Iulia 150.000 de lei pe an, timp de 5 ani, până în 2022, pentru derularea în condiții optime a mai multor acțiuni, în urma cărora beneficiază locuitorii municipiului.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 28 august se află proiectul privind aprobarea planului local de acţiuni aferent perioadei 2018-2022 implementat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Alba la nivelul municipiului Alba lulia şi a cheltuielilor conexe.

”Scopul planului local de acţiuni propus spre aprobare pentru perioada 2018-2022 este de a eficientiza acţiunile de intervenţie existente la nivelul comunităţii locale pentru prevenirea accidentelor, asistenţă medicală, pregătire şi intervenţie în caz de dezastre, promovarea unui stil de viaţă sănătos, instruire specializată şi responsabilizare civică în rândul locuitorilor municipiului Alba lulia şi continuă rezultatele pozitive din ultimii ani”, se arată în proiect.

Acţiunile propuse anual pentru perioada 2018-2022 implică următoarele tipuri de activităţi: proiecte iniţiate de către Crucea Roşie -Filiala Alba, susţinute financiar de către Municipiul Alba lulia, activităţi detaliate în planul de acţiuni anexat proiectului de hotărâre: cursuri de perfecţionare pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, puncte de prim ajutor, de distribuire de apă potabilă, de măsurare a tensiunii arteriale şi a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de caniculă, intervenţia în caz de dezastre, cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru angajaţi ai Primăriei municipiului Alba lulia, organizate In acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, cursuri de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, distribuire de tichete sociale, educaţie pentru sănătate, asigurarea de puncte de prim ajutor, asistenţă specială în cadrul evenimentelor locale, promovarea valorilor umanitare şi a unui stil de viaţă sănătos, organizarea de evenimente privind marcarea zilelor înscrise în calendarul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi alte activităţi conexe, detaliate în cadrul planului local de acţiuni anexat. Aceste acţiuni nu sunt exhaustive şi pot fi completate pe parcursul anului cu alte acţiuni de interes pentru semnatarii protocolului de cooperare, în limita sumelor aprobate.Aceste servicii presupun eforturi importante atât din punct de vedere al resurselor umane (voluntari şi personal medical) cât şi al materialelor utilizate: tensiometre, glucometre, lamele de unică folosinţă, ace de unică folosinţă, alcool sanitar, vată, consumabile sanitare pentru dotarea truselor de prim ajutor, corturi, apă şi protocol pentru voluntarii care îşi dedică timpul acestor activităţi și alte activități.

”În spiritul bunei colaborări existente şi având în vedere caracterul public al planului de acţiuni, prin prezentul proiect de hotărâre se propune previzionarea şi alocarea anuală a sumei de 150 000 Lei din bugetul local, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul 2018, sumă care va acoperi cheltuielile activităţilor propuse în cadrul planului de acţiuni, cu menţiunea că valoarea totală a acţiunilor este de 180 000 Lei, diferenţa de 30 000 lei fiind suportată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Alba. Prezentul plan de acţiuni se implementează în cadrul parteneriatului durabil între cele două părţi, aprobat de către Consiliul Local prin HCL 190 din 2014, pentru a asigura continuitatea şi eficienţa acţiunilor dezvoltate la nivelul comunităţii locale prin intermediul Crucii Roşii – Filiala Alba. în acest sens, pe baza acestui program multianual de acţiuni, aprobat şi asumat se va asigura sustenabilitatea acţiunilor la nivelul oraşului, şi o abordare coerentă a nevoilor identificate la nivel local. Prin specificul activităţii, populaţia vizată este reprezentată de populaţia generală, din arealul municipiului Alba lulia (locuitori şi turişti)”, se arată în proiect.

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, fondată la 4 iulie 1876, este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, cu existenţă nelimitată, parte a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

Misiunea umanitară fundamentală a Crucii Roşii este de a preveni şi alina suferinţa umană, protejarea vieţii şi sănătăţii, asigurarea respectării fiinţei umane, în mod imparţial, fără nici o discriminare de naţionalitate, rasă, sex, religie, clasă socială şi opţiune politică. Pentru îndeplinirea misiunii sale umanitare Crucea Roşie are următoarele sarcini:

  • să-şi pregătească baza materială şi personalul voluntar pentru a putea interveni în caz de dezastre sau conflict armat în favoarea celor aflaţi în suferinţă;
  • să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor, prin programe de educaţie pentru sănătate şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
  • să organizeze servicii şi să desfăşoare acţiuni de ajutorare a persoanelor cele mai defavorizate, în temeiul prevederilor Art.11 lit.”i” din Legea nr. 139/1995, privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în calitate de organizaţie de utilitate publică, are atribuţia: „să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.”

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...