CONTROALE ale Gărzii de Mediu Alba în municipiile din județ pentru respectarea legislației privind spațiile verzi aliate în proprietate publică. Nereguli constatate de comisari

În perioada 26 mai – 12 iunie 2020, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba a desfășurat în municipiile din județul Alba, un controlul tematic privind respectarea legislației de mediu din domeniul spațiilor verzi aliate în proprietate publică. Obligația organizării și conducerii registrelor spațiilor verzi revine autorităților administrației publice locale.

În cadrul controlului, echipe de comisari ai Gărzii de Mediu Alba au verificat dacă toate categoriile de spații verzi de pe teritoriul municipiilor au fost inventariate și înregistrate în Registrul spațiilor verzi, fiind verificate inclusiv măsurile de întreținere a acestora și stadiile întocmirii planurilor de acțiuni pentru extinderea spațiilor verzi.

ELIT

În timpul controalelor desfășurate au fost constatate o scrie de neconformități, respectiv: arbori ocrotiți și arbori ornamentali neinventariați, spații verzi neinventariate (aferente dotărilor publice din creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire), neactualizarea Registrului spațiilor verzi ca urmare a modificărilor apărute, etc.

S-a constatat, de asemenea, ca în unele municipii, registrele locale ale spațiilor verzi nu au fost făcute publice.

Mihail David - 2020

Având în vedere aceste neconformități, au fost întocmite note de constatare prin care s-au stabilit măsuri cu termene de realizare, urmând ca la expirarea termenelor, să fie verificat modul de îndeplinire a acestora.

Menționam că nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor stabilite în notele de constatare încheiate se sancționează, potrivit legii, cu amendă contravențională cuprinsă între 50.000 – 100.000 lei.

Garda de Mediu are atribuții în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementului riscului, substanțelor și preparatelor periculoase, biodiversității și ariilor naturale protejate, fondului de mediu și altor domenii prevăzute de legislația specifică în vigoare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...