Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Consiliul Județean Alba pune la bătaie 1,4 milioane de lei pentru promovarea gropilor de gunoi ecologice

Publicat

în

*Comisia de evaluare a ofertelor este formată din: Dorin Țimonea, Nicoleta Elena Irimie, Lăcrămioara Nicoleta Botar, Vitan Camelia Elena Galac, Ana Maria Toma, Aneta Burjan, Ariana Codruța Leahu și Ioan Holom.

Consiliul Județean Alba a lansat recent una dintre cele mai mari licitații pe secțiunea de promovare din istoria instituției –  “Servicii de publicitate și campanie de informare și conștientizare pentru proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”.

Este vorba despre un contract cu o valoare estimată de reprezentanții instituției la 1.453.449.00 de lei (14,5 miliarde de lei vechi). Banii sunt plătiți de la Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și bugetul local

Elit - Gustul Desăvârșit

Această sumă importantă a fost pusă ”la bătaie” de organizatorii licitației deoarece ”Implementarea cu succes a proiectului, acceptarea acestuia şi a condiţiilor acestuia de funcţionare şi operare, incluzând şi componentele de tratare şi eliminare a deşeurilor, de către populaţie şi societatea civilă, depinde într-o mare măsură de implementarea cu succes a unei campanii de informare şi conştientizare care vizează diseminarea informaţiilor şi formarea/modelarea opiniei publice cu privire la deşeuri şi modul de gestionare a acestora”, după cum se arată în caietul de sarcini.

Cum era de așteptat pentru o licitație cu o astfel de ”miză” a fost întocmit și un caiet de sarcini ”cu greutate”, sau mai bine zis cu condiții destul de greu de îndeplinit pentru majoritatea firmelor de profil astfel încât sunt foarte aproape de a fi numite chiar restrictive.

De exemplu, se cere ca ofertantul să prezinte lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani (elaborarea strategiei de informare şi conştientizare, organizarea campaniei de informare şi conştientizare publică, publicitate şi asigurarea vizibilităţii proiectului) conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. ”Prestările de servicii se confirma prin prezentarea a maxim 2 certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, pentru 2 contracte care, însumate, să fie în valoare de 1.400.000 de lei”, se arată în fișa de date a licitației.

De asemenea, ofertantul trebuie să demonstreze că dispune în prezent de personal calificat şi cu experienţă în domeniile specifice acestui contract iar echipa trebuie să cuprindă cel puțin 3 experți (Lider de echipă cu studii superioare, care a mai participat la proiecte ca Lider de echipa/ Coordonator/ Adjunct lider de echipă – Expert cheie promovare şi comunicare în minim o campanie de conştientizare publica; Expert relaţii publice şi comunicare cu studii superioare în domeniul relaţii publice, comunicare sau similar, care a participat ca expert/ specialist în minim un contract care a avut ca obiect o campanie de informare şi conştientizare; Expert gestionarea deşeurilor cu studii superioare în unul din domeniile: inginerie, ştiinţa mediului, biologie, chimie, geografie sau similar și participarea ca expert/specialist în minim un contract privind managementul deşeurilor).

Nu în ultimul rând trebuie să menționăm că există condiții destul de ciudate, impuse în ceea ce privește difuzarea de spoturi radio-TV și publicitatea în presa scrisă. Astfel, dacă pentru posturile radio și TV propuse aria de acoperire a județului trebuie să fie de peste 80%, în ceea ce privește presa scrisă ”Vor fi luate în considerare doar publicaţiile (locale şi/sau regionale) care au un tiraj mediu brut de minim 5.000 de exemplare/ediţie”, fără să se ceară o anumită perioadă în care acestea să fi avut respectivul tiraj și fără să se specifice (cum ar fi normal) dacă este vorba despre tirajul vândut sau despre tirajul tipărit, astfel că nu există nicio garanție că respectiva publicație acoperă o suprafață destul de mare a județului (cum sunt condițiile pentru radio și TV).

La finalul contractului care se va încheia pe 28 de luni, campania de informare trebuie să se materializeze în: 1 material informativ general; 1 site web al Proiectului funcțional; minim 90.000 de pliante (variante diferite pentru rural și urban); minim 90.000 de pliante (variante diferite pentru cele 4 zone de transport); minim 5.000 de afișe; minim 2.000 de tricouri inscripționate; minim 2.000 de băscuțe inscripționate; minim 2.000 de sacoșe de bumbac inscripționate; materiale de informare și conștientizare (printuri, spot-uri, machete de presă etc); minim 1 spot TV cu 200 de difuzări în prime-time și 200 în ouţ of prime-time; minim 1 spot radio cu 400 de difuzări în prime-time și 400 în ouţ of prime-time; minim 20 machete de presă; minim 10 advertoriale; 1 banner publicitar on-line pe 2 site-uri de presã on-line; 89 întâlniri cu publicul țintã; participarea la 3 evenimente de diseminare; 10 panouri pentru afişare temporară; 10 plăci pentru amplasare permanentă; 90.000 de fluturași; 1 banner exterior; 1 banner interior; 5 roll-up-uri; 13 bannere outdoor.

Prestatorul îşi va desfăşura activitatea în judeţul Alba. Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prestatorul va fi răspunzător pentru asigurarea facilităţilor suport şi efectuarea tuturor aranjamentelor necesare în vederea desfăşurării unei activităţi normale şi care să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale, cum ar fi: asigurarea unui spaţiu de birouri adecvat pentru derularea activităţilor contractului; asigurarea cazării pentru propria echipă; organizarea transportului pentru propria echipă; vehicule, incluzând întreţinerea/repararea şi carburanţii; facilităţi şi cheltuieli de comunicare (telefonie fixă şi mobilă, fax, internet, etc); închiriere sală şi asigurarea protocolului (apă, cafea, ceai) pentru toate întâlnirile; obţinerea tuturor aprobărilor necesare desfăşurării activităţilor în spaţiul public şi privat. Prestatorul trebuie să se asigure că experţii sunt dotaţi din punct de vedere logistic în mod corespunzător. Prestatorul îşi va asigura propriile mijloace de transport precum şi echipamentul de lucru (calculatoare, imprimante, copiatoare, scanner etc)”, se mai arată în caietul de sarcini.

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”, pentru care se va încheia contractul de servicii de publicitate este implementat de Consiliul Județean Alba în perioada mai 2012 – octombrie 2015, fiind co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoarea totală a proiectului este de 48.761.526 de euro, fără TVA (212.015.115 de lei), din care valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 43.310.393 de euro (188.313.589 lei). Scopul lui principal este proiectarea unui sistem integrat de management al deșeurilor și programul de investiții pentru județul Alba, care să asigure îndeplinirea obligațiilor legislative.

Printre componentele proiectului se numără: Implementarea colectării separate a deșeurilor municipale şi introducerea compostării individuale în mediul rural; Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tărtăria (33,044 t/an); Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an); Construcţia unei staţii de tratare mecanico – biologică simplă la Galda de Jos (85,566 t/an); Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Galda de Jos (543,000 m3) – prima celulă; Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în Abrud, Câmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia).

Proiectul »Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba« va duce la îmbunătățirea calității mediului și a vieții umane prin intermediul dezvoltării infrastructurii în sectorul deșeurilor solide”, spun reprezentanții Consiliului Județean.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

INFORMARE| Amendament la documentul de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 634 din data de 25.05.2022

Publicat

în

APROBAREA AMENDAMENTULUI  NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

 

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

  1. În format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro) .
  2. pe suport de hârtie, la cererea investitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș).

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Paragraful de la punctul 6: „Impetum Investmens S.A. va achiziționa cu prioritate în cadrul Ofertei un număr maxim de 1.822.122 acțiuni, Anodin Assets S.A. va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, Ges-Green Energy Specialists SRL  va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, restul de 5.227.560 acțiuni vor fi achiziționate de Acord Construct ALT S.R.L.”

se modifică astfel:

Ofertanții vor achiziționa cu prioritate în următoarea ordine precum și în limitele maxime precizate, în funcție de numărul de acțiuni ce vor fi subscrise în cadrul ofertei, după cum urmează:

  • Impetum Investmens S.A. – 5.236.819 acțiuni,
  • Anodin Assets S.A. – 4.087.620 acțiuni,
  • Ges-Green Energy Specialists SRL – 4.087.620 acțiuni și
  • Acord Construct ALT S.R.L – 4.087.623 acțiuni”

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, respectiv în perioada 27.05.2022 – 30.05.2022.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

 

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

Publicat

în

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

An de an, la data de 24 mai, este sărbătorită Ziua europeană a parcurilor naționale, la nivel continental, această zi având scopul de a apropia oamenii de natură și dea sensibiliza publicul privind impotanța frumuseții naturale în zonele protejate, dar și la impotanța conservării și gestionării durabile a ariilor protejate din Europa.

Hotărârea sărbătoririi Zilei europene a parcurilor naţionale a fost luată în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia (mai 1909). În acel an, pe 24 mai, peste o sută de organizaţii din 18 ţări europene au organizat evenimente de Ziua europeană a parcurilor naţionale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte sute de autorităţi şi mii de arii protejate din 40 de ţări europene. EUROPARC doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Din partea României, ca membri EUROPARC mai sunt: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; Asociaţia Altitudine; Administraţia Parcului Natural Apuseni; Enduro Ranch; ProPark – Fundaţia pentru arii protejate.

În România, celebrarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost marcată, an de an, prin organizarea unor manifestări dedicate celebrării unor evenimente cu semnificaţie deosebită în domeniul protecţiei naturii şi al ariilor naturale protejate, în organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a altor instituţii.

Europa are numeroase arii protejate importante, dar este în acelaşi timp un adevărat mozaic de naţiuni, culturi şi organizări politice. Până la constituirea Uniunii Europene nu s-a putut vorbi efectiv despre un punct de vedere comun sau despre iniţiative europene în domeniul conservării mediului. În anul 1994 a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune pentru Ariile Protejate.

Iniţiative europene cum ar fi EECONET, EMERALD, Natura 2000 şi altele pregătesc drumul către o reţea europeană de arii protejate interconectate prin coridoare ecologice ce permit dispersia şi migrarea speciilor. În politica de conservare a mediului atât la nivel european, cât şi mondial se face simţită din ce în ce mai acut necesitatea trecerii de la conservarea speciilor la cea a habitatelor, de la conservarea unor locuri la conservarea unor ecosisteme şi de la măsuri naţionale la măsuri internaţionale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare