CONCURSUL de admitere în magistratură, 2017 – VEZI punctajele candidaților din Alba, înainte de contestații

Institutul Național al Magistraturii a afișat rezultatele primei probe la concursul de admitere în magistratură din acest an, înainte de depunerea contestațiilor. Dintre cei 18 candidați din Alba, doar 3 au reușit să treacă baremul de 70 de puncte.

Punctajele obținute de aceștia sunt:

Beatrice Lizbeth Mateaș – 79 de puncte
Alexandra Băcilă – 73 de puncte
Lucian Petru Șooș – 70 de puncte
Gheorghe-Cosmin Băieș – 67 de puncte
Monica Louisiana Napău – 64 de puncte
Andrei Ilie Furdui – 60 de puncte
Iulia Alina Zedler – 59 de puncte
Alina Furdui – 58 de puncte
Mariana Cîrstea – 52 de puncte
Alexandrina Susana Bișboacă – 50 de puncte
Sonia Maria Blaga – 50 de puncte
Lucreția Teodora Ciur – 48 de puncte
Nelia Claudia Poruț – 47 de puncte
Ioana Liliana Mihai – 37 de puncte
Nicoleta Gabriela Penariu – 36 de puncte
Mirela Mihaela Raica – 35 de puncte
Florina Miron Ciobota – 32 de puncte
Mioara Stoica – 24 de puncte

NOTA: Punctajele obținute de candidați au fost publicate pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii. Precizăm că sunt date publice de interes național mai ales în această perioadă în care se discută aprins despre deciziile pe care le iau magistrații, despre pregătirea pe care aceștia o au în momentul în care ocupă posturile scoase la concurs dar și despre încrederea pe care populația o are în justiție.

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Contestaţiile se depun la Institutul Naţional al Magistraturii în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la numerele de fax 021 407 62 58 sau 021 407 62 68.

După contestații, următoarele probe de concurs sunt:

– 23 aprilie 2017 – test de verificare a raţionamentului logic;

– 8-21 mai 2017 – susţinerea interviului

Reamintim că examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

– test de verificare a cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe, lip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal

Lucrările se notează cu ..admis*’ sau ..respins**. în funcţie de punctajul obţinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declaraţi admişi Ia această probă candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

– test -grilă de verificare a raţionamentului logic constând în rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la lestul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Lucrările se notează cu „admis” sau ..respins”. în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la cele două probe în raport cu următoarea pondere: 70% – testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. 30% – testul – grilă de verificare a raţionamentului logic. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe. în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă. În limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care constă în:

– elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia,
– analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută Ia lit.a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%. interviul 25%.

Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs. Departajarea candidaţilor cu note egale se face conform dispoziţiilor art. 25 alin.3 din regulament.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...