Clădirea Primăriei Municipiului Sebeș va fi reabilitată și extinsă. Proiectul de peste 3.700.000 lei din fondul bugetar, lansat în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Prin realizarea obiectivului de investiții se vizează asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea activității administrative ale Primăriei Municipiului Sebeș, cu funcțiuni specifice. Acest obiectiv de investiții reprezintă una din oportunitățile de a crea un climat corespunzător pentru desfășurarea activității.

Este imperativ necesar a se ține cont de cerințele specifice ale clădirii, clasată ca monument istoric, de normele în vigoare și de raportul optim între calitate, condiții de confort și costuri. Clădirea se încadrează în categoria clădirilor monument istoric care, ca și în cazul de față, au un număr mare de ore de funcționare anual, dar cărora nu li se poate modifica aspectul fațadelor, și trebuie armonizat cu valoarea și aspectul clădirii.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Valoarea totală estimată pentru execuția lucrărilor este de peste 3.700.000 de lei și va fi alocată din fondul bugetar.

Acest tip de clădire necesită condiții speciale de punere în valoare, încercând încadrarea aspectului vechi in elementele modeme și de factură nouă.
Proiectantul în cadrul activității de asistență tehnică a avut în vedere următoarele:
– instalații electrice complete, semnalizare, desfumare și voce date,
– instalație antiefracție,
– instalație de supravaghere video,
– instalație CATV, info display,
– instalație sonorizare,
– instalație de vot electronic.

Printre îmbunătățiri se mai adaugă schimbarea parchetului, montarea de gresie și faianță iar ornamentele de piatră de pe învelitoare se vor recondiționa și reface unde este cazul cu materiale asemănătoare cu cele existente.

Deasemenea se propun lucrări de artă decorativă în principalele spații reprezentative ale primăriei Sebeș cm ar fi sala Radu Stanca, sala căsătoriilor, biroul primarului și sala de ședințe.

Din punct de vedere al reabilitării clădirii Primăriei Sebeș, sala Radu Stanca reprezintă principalul spațiu de interes public și de reprezentare, alături de sala de cununii și de biroul primarului, în fața oaspeților, a propriilor cetățeni și nu în ultimul rând a angajaților proprii.

Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor solicitată este de minim 36 de luni calendaristice de la data semnării procesului verbal de recepție la terminrea lucrărilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419