Ziarul Unirea

CJ Alba, pregătit să plătească până la 5,7 milioane de lei pentru întreţinere pe timp de iarnă a drumurilor judeţene

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consiliul Județean Alba a lansat invitația la procedura de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect „întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba”, în iarna 2018- 2019.

Contractul este împărțit pe două loturi – zona de şes a judeţului cuprinzând drumurile judeţene concentrate în jurul municipiilor şi oraşelor Alba lulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cugir, cu o reţea în lungime 744,664 km și zona de munte a judeţului, zona Câmpeni cu o reţea în lungime de 145,552 km.

ELIT

Valoare estimată a contractului este de 5.712.305,50 lei, fară TVA, din care: Lotul 1 – 4.243.010,49 lei fără TVA iar Lotul 2 – 1.469.295,01 lei fără TVA.

Orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziţie publica are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire la adresa de e-mail: achizitii@cjalba.ro până la data de: 29.11.2018 ora 14:00 iar Autoritatea Contractanta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare şi. totodată, va publica răspunsul pe site-ul www.cialba.ro. secţiunea “Informaţii publice” – “Achiziţii publice” inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertei este 3.12.2018, ora 12:00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419