CJ Alba finanțează cu 20.000 de lei Asociația ”Sportul pentru toți” pentru implementarea proiectului „Perspective sportive 2017” – proiect

Paul Voicu - Primar 2020

Consilierii județeni din Alba supun spre aprobare, în ședința ordinară din luna iulie, un proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20.000 lei pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Alba, în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba”

”Sportul este definit de toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel. Practicarea sportului are implicații directe asupra dezvoltării abilităților sociale și fizice, a spiritului de echipă, performanței fizice și dezvoltării caracterului”, se arată în expunerea de motive.

ELIT

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare, „statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului judeţean, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.

Mihail David - 2020

Astfel, în perioada iunie-iulie 2017, Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul aparatului de specialitate a desfăşurat procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport. Astfel, în urma desfăşurării, de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse, constituită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, a procedurii de evaluare şi selecţie de proiecte sportive a fost selectat pentru finanţare nerambursabilă de la bugetul local al judeţului Alba, Proiectul „Perspective sportive 2017 Alba” depus de Asociaţia judeţeană „Sportul pentru toţi” Alba, acesta întrunind un număr de 62 puncte, suma solicitată ca finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Judeţului Alba fiind de 20000 lei.

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

Conform art. 12 din Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2017, în urma finalizării procedurii de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive, funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba „vor întocmi proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumelor alocate solicitanţilor. După aprobarea alocării fondurilor, aceştia vor comunica beneficiarilor contractul de finanţare pentru acordarea sprijinului financiar aprobat”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...