// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Cheresteaua, componente pentru cablaje şi hârtie, principalele exporturi ale judeţuluI Alba

Anul trecut, prin Biroul Vamal Alba Iulia: cherestea, componente pentru cablaje şi hârtie, principalele exporturi ale judeţuluI

Activitatea desfășurată de Biroul Vamal Alba în anul 2016 a constituit unul dintre subiectele abordate în ședința Colegiului Prefectural din această lună, prezidată de prefectul Dănuț Hălălai și subprefectul Monica Popescu.

Potrivit raportului prezentat de șefa Biroului Vamal Alba, Denisa Tulhină, în 2016 au fost înregistrate 12.622 declaraţii vamale, cu 873 declaraţii vamale mai mult faţă de anul 2015: 4.099 de declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie (3.390 în 2015), 8.418 declaraţii vamale de export (8.189 în 2015) și 105 declaraţii vamale pentru care a fost solicitat un regim vamal economic (170 în 2015). Totodată, au fost emise 369 de declaraţii vamale de tranzit şi au fost primite 2.678 de astfel de documente.

Încasările în vamă au fost în cuantum total de 51.147.411 lei, cu aproape 41% mai mari decât în 2015 și au constat în taxe vamale – 9.356.582 lei, TVA, majorări de TVA – 41.657.153 lei, accize, majorări accize – 33.358 lei, alte venituri (amenzi, prestaţii vamale, majorări taxe vamale, comision vamal, taxe vamale până la 31.12.2006) – 100.318 lei. Valoarea mărfurilor puse în liberă circulație la Biroul Vamal de Interior Alba în anul 2016 a fost de 407.084.228 lei, valoare care a fost utilizată în vederea aplicării Tarifului vamal al Comunităților Europene.

În 2016, prin Biroul Vamal Alba au fost exportate mărfuri în valoare de 631.787.080 lei (peste 138 de milioane de euro). Principalele categorii de mărfuri exportate au fost: cherestea din lemn de rășinoase şi fag, panouri fibrolemnoase, componente pentru cablaje auto şi hârtie albită de diferite dimensiuni.

De asemenea, au fost efectuate 7 controale la sediul agenţilor economici şi au fost reverificate 502 declaraţii vamale, ca urmare a celor 29 de fraude sau iregularități fiind stabilite suplimentar de plată diferenţe de drepturi vamale şi alte taxe şi impozite încasate în vamă în cuantum total de 406.754 lei. Principalele tipuri de fraude identificate au fost: încadrare tarifară eronată a mărfurilor, fraude privind valoarea în vamă, nerespectarea condiţiilor privind regimurile vamale suspensive, neachitarea în termen a drepturilor de import şi TVA.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419