CFR: Abonamente lunare la toate trenurile, cu reducere 50% sau 100%, pentru elevi. Vezi cine poate beneficia de aceste abonamente şi care sunt condiţiile de acordare

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Elevii  din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio şi InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceştia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie sau abonamente la toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Elevii beneficiază de abonamente lunare la toate trenurile, cu reducere 50% sau 100%, după caz. Reducerile sunt valabile pentru călătoriile la clasa a II-a, se eliberează pentru distanţe de până la 300 km, pentru un număr nelimitat de călătorii.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Eliberarea biletelor sau abonamentelor pentru elevi, cu tarife reduse cu 50%, se face astfel:

*pentru elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat sau autorizat se va prezenta carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având CNP completat pe prima pagină);

*pentru  elevii claselor pregătitoare se va prezenta adeverinţa doveditoare şi certificatul de naştere în copie;

*în cazul  elevilor care beneficiază de gratuitate, conducerea unităţilor de învăţământ va menţiona pe carnet la rubrica „Menţiuni” atestarea dreptului de acordare a gratuităţii.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, conform prevederilor HG nr. 42/2017, elevii vor prezenta legitimaţia de călătorie sau abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport; elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie şi carnetul de elev.

Must de Jidvei