“Centrul de zi pentru vârstnici ” Alba Iulia va fi reabilitat, extins și modernizat: Modificările bugetului alocat, pe masa consilierilor locali

Consilierii locali vor avea de aprobat în ședința din data de 28 mai 2020, modificarea Hotărârii nr. 338/2018 a Consiliului local privind aprobarea proiectului ”EXTINDERE, REABILITARE și MODERNIZARE, INFRASTRUCTURĂ SERVICIUL SOCIAL „CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI” ALBA IULIA” și a cheltuielilor aferente.

“Centrul de zi pentru vârstnici ” Alba Iulia va fi reabilitat, extins și modernizat, printr-un proiect aprobat prin HCL nr.338/28 august 2018, de către Consiliul Local al Municipiului. Ulterior, în data de 19 martie 2019 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 3908, beneficiar UAT Municipiul Alba Iulia la valoarea totală de 2.646.305,66 lei.

ELIT

Art.I Se modifică art.2 al HCL nr. 338/2018 și va avea următorul cuprins: Se aprobă valoarea totală a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție a proiectului EXTINDERE, REABILITARE și MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SERVICIUL SOCIAL „CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI” ALBA IULIA în cuantum de 3.364.261,78 lei, din care 2.258.599,99 lei reprezentând cheltuieli eligibile.

Art.II Se modifică art.3 al HCL 338/2018 și va avea următorul cuprins: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Alba Iulia în cuantum de 1,105,661.79 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 45,171.99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului EXTINDERE, REABILITARE și MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SERVICIUL SOCIAL „CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI” ALBA IULIA.

Durata proiectului este de 51 de luni, care cuprinde și perioada anterior depunerii de finanțare, cât și cele 26 luni de implementare care derivă de la momentul semnării contractului de finanțare.

Sustenabilitatea tehnică și financiară a proiectului va fi asigurată de către Municipiul Alba Iulia pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului este creșterea și diversificarea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil ’’persoane vârstnice” la nivelul Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele specifice ale proiectului

• Reabilitarea infrastructurii serviciului social “Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia în suprafață de 545,00 mp, extinderea cu 85,70 mp, modernizarea acestuia prin dotarea cu echipamente, instalații și mobilier adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din Alba Iulia, pe o perioadă de 26 luni și crearea unui serviciu nou de kinetoterapie în cadrul acestuia care va fi disponibil începând cu anul 2020.

• Creșterea numărului de persoane vârstnice peste 65 de ani care beneficiază de serviciile “Centrului de zi pentru vârstnici” Alba Iulia de la 800 de persoane în anul 2017 la 1200 de persoane până în anul 2023, din care 60% femei și 40% bărbați, ca urmare a extinderii, reabilităriii și modernizării infrastructurii serviciului social “Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia.

• Creșterea capacității administrative a centrului de zi pentru vârstnici și promovarea voluntariatului și a îmbătrânirii active la nivelul orașului Alba Iulia prin încurajarea participării persoanelor vârstnice în calitate de voluntari în activitățile “Centrului de zi pentru vârstnici” Alba Iulia și încheierea a 10 contracte de voluntariat pentru 10 persoane vârstnice, dintre care 6 persoane de sex feminin și 4 de sex masculin, 2 de etnie romă, și o persoană cu dizabilități, începând cu anul 2020.

Rezultatele proiectului:

• Infrastructură serviciu social “Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia în suprafață de 545,00 mp reabilitată, extinsă cu 85,70 mp și modernizată prin dotare cu echipamente, instalații și mobilier adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din Alba Iulia, respectiv un serviciu social de kinetoterapie nou creat disponibil începând cu anul 2020.

• Număr de beneficiari ai “Centrului de zi pentru vârstnici” Alba Iulia crescut de la 800 persoane in anul 2017 la 1200 persoane până în anul 2023, din care 60% femei și 40 % bărbați

• Capacitate administrativă crescută a “Centrului de zi pentru vârstnici” Alba Iulia de a răspunde nevoilor persoanelor vârstnice la nivelul comunității.

Bugetul total al proiectului conform contractului de finanțare este de: 2.646.305,66 LEI din care 2.258.599,99 lei reprezentând cheltuieli eligibile și 387.705,67 lei cheltuieli neeligibile. 2.213.428,00 lei reprezintă valoarea nerambursabilă a proiectului și 45.171,99 lei contribuția care îi revine Municipiului Alba Iulia în calitate de beneficiar.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...