Centru de inovare și imaginație civică la Blaj! Valoarea contractului, estimată la 135 000 de lei

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Centru de inovare și imaginație civică la Blaj! Valoarea contractului, estimată la 135 000 de lei

Valoarea totală estimată a contractului este de 135.000 de lei, fără TVA. Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei Blaj până la data de 17 iulie 2020.

Primăria Blaj a demarat procedura de achiziţie publică pentru elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) în cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administraţie publică inteligentă şi participativă”.

Documentul va prezenta soluţii de mobilitate urbană care să conducă la creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii, creşterii siguranţei şi securităţii individuale şi colective, precum şi a gradului de siguranţă rutieră şi pietonală.

Potrivit caietului de sarcini, planul de mobilitate urbană trebuie să aibă la bază o viziunie pe termen lung pentru dezvoltarea transportului şi a mobilităţii în municipiu Blaj şi va cuprinde toate tipurile şi formele de transport: public şi privat, pasageri şi marfă, monitorizat şi nemonitorizat, în miscare sau oprit.

Va cuprinde, de asemenea, o evaluare a costurilor si beneficiilor transportului, incluzandu-le si pe cele nu vor fi cu usurinta masurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau impactul asupra calitatii aerului, solutie propuse urmarind obtinerea unui impact maxim al resurselor utilizate.

Proiectul propune utilizarea unor instrumente inovative integrate şi complementare: – Elaborarea documentelor strategice ce vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politică de coeziune aferente perioadei 2021-2027, inclusiv SIDU, şi PMUD, având ca scop întărirea capacităţii de planificare strategică şi a capacităţii de planificare şi gestionare a investiţiilor pentru o dezvoltare mai eficientă şi durabilă a municipiului Blaj şi a zonei sale funcţionale. – Înfiinţarea şi utilizarea Centrului de Inovare şi Imaginaţie Civică Blaj în procesul de elaborare a documentelor strategice, implicarea şi consultarea cetăţenilor. Centrul de Inovare şi Imaginaţie Civică este un instrument de inovare socială, de comunicare, cercetare şi promovare, precum şi un loc pentru discuţii şi informaţii la dispoziţia cetăţenilor, publicului şi a experţilor din diferite domenii.

CIIC este locul în care reprezentanţi ai administraţiei publice locale, cetăţeni şi specialişti din mediul economic şi universitar se pot întâlni şi discuta despre transformările urbane şi despre provocările oraşului. CIIC va fi utilizat în procesul de elaborare a SIDU, PMUD şi a altor studii şi strategii pe domenii specifice de dezvoltare, ca un un loc de dezbatere şi colaborare pentru identificarea nevoilor şi stabilirea priorităţilor, prin consultarea cetăţenilor municipiului.

În continuare, se susţine că elaborarea şi implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, deplasarea fără a fi expuşi la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţeniior.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419